Jdi na obsah Jdi na menu
 


církev (od čaroděje, 09. 01. 2008 10:25)

Všichni víme že církev je moc bohatá instituce,je to vlastně stroj na majetek,pokud dovolíte jsou tady jak jsem poznal i lidé kteří jsou v církvi a je to jedno jaké zainteresováni.
Pokud to oni dokáží tak rád se zeptám a doufám že se mi dostane odpovědi.
KDE VZALA CÍRKEV TAK OBROVSKÉ MAJETKY?????
POKUD VÍM TAK V BIBLI STOJÍ ŽE NIKDO SE NEMÁ POVYŠOVAT NAD DRUHÉ ALE BRATREM ČI SESTROU MU MÁ BÝT.
Kdo nebo kde jsou ty zabavené či vyvlastněné majetky,církev ráda tvrdí že chudá je,ale proč kdy všichni víme že to není pravda.
Prostý lid pracuje na církevní hodnostáře a co tito hodnostáři vrací prostému lidu?????
Slibují mu bud nebe a nebo peklo,no a co je lepší????
Církev si osobuje to že je prostředníkem mezi BOHEM A NÁMI LIDMI,kdo jim toto právo dal nebo kdo je tím pověřil????
Vážení píšu že jsem ČARODĚJ,ve 14 až 16 století by mi církev schutí upálila protože tam podle ní patřím,ale co jsem jim udělal?nebo co jim dává právo,kdo jim ho dal,???
A jsme zase u toho ,MOC A ZASE MOC,
prostota lidí a neznalost věcí dovolila těmto lidem se vydrat nad nás a nyní jsou spokojeni.

Pokud jsem někoho urazil je to smůla ale jinak to napsat nemohu,ale i církev udělal mnoho dobrého,díky svým represím se od nich hodně lidí odvrátilo.
Děkuji za váš čas. ČARODĚJ

Ještě dodatek na vysvětlenou (slávek, 09. 01. 2008 09:25)

Nechcete mi jistě říct, že když přijdete do kostela na bohoslužbu tak tam vidíte jenom kněze, biskupa atd. A těch co sedávají v lavicích je jistě víc než těchto. Církevní veřejností jsem myslel ty. kdo se k církvi hlásí a jsou označováni za laiky. Doplňte si do předmětné věty: nejsou JENOM kněží a.t.d.Tím co jsem napsal jsem neřekl nic jiného. Opět jste osvědčili to, co jsem už napsal. Kdo chce psa bíti... a že si vybíráte, co se vám hodí a to ještě účelově upravené. Tady jste opět nevzali na vědomí obsah příspěvku jako celek. Bylo tam toho mnohem víc.
Ahojky.

pro Hemenexe (Saty, 09. 01. 2008 08:51)

Zarazilo mě to samé co tebe. Slávek uvádí, že církev je každý kdo věří, v tom případě jsme církevní veřejnost ty i já a to se dost cukám. Napadá mě otázka, je církev i ten kdo přispívá na církev ze svých daní? V tom případě jsou církevní veřejnost i ti, kteří nevěří ničemu a nikomu.
(Jsem ráda že ses zase vynořil):-DD

pro Petra (Saty, 09. 01. 2008 08:41)

Ahojky Petře. Tvoje teorie mohou mít blízko k pravdě. Kdy jindy se tajně odnáší tělo z hrobu než v noci? Tělo toho, kdo dal lidem naději a hlásal, že před Bohem jsou si všichni rovni a jež se stal pro ně mýtem. Tento mýtus nabyl popravou Ježíše obrovských rozměrů. Přepisování a zásahy do Bible potvrzují, že od původní doznala změn oproti původní. Nejasnosti kolem jsou a skutečnost si můžem jen domýšlet. Také jsem četla úvahy o tom, že Ježíš přežil, ale o tom bych pochybovala, protože si myslím, že by dal o sobě dost zřetelně vědět a to se nestalo. Zdravím tě a přeju hezký den.

pro Saty (petrr, 08. 01. 2008 23:32)

Evangelium podle Filipa,to bylo na Nicejském koncilu roku 325 n.l. z Bible vyjmuto : A nepřijmeš nikoho,kdo Tebe nepřijme...

proSaty (petr, 08. 01. 2008 22:52)

Nebyly tyto světoznámé obrazy náhodou vzkazem pro obyč lidi? PROTI církvi? Jednu verzi známe skrz Bibli a církev...ale druhá verze skrz nejrúznější legendy,obrazy světoznámých malířů,atd,ta říká něco jiného...Proč?...Proč např. byla sestavena (nikoli vytvořena) Bible tak jak ji známe dnes, až v roce 325 n.l.? Skoro 300 let od Ježíšova ukřižování?

Janině (od čaroděje, 08. 01. 2008 21:10)


Moc špatná interpretace promin a děkuji za upozornění,jsem to trouba vid,ale takto jsem to napsat nechtěl.
Okrajová záležitost je vlastně cit který nikdo z nich nikdy nepoznal a necítil,další něha a láska o to vše byli ošizeni všichni tito lidé a toto vše brali jako něco co nepatří ke službě kněžím,ono se o tom hrozně špatně píše a povídá,MAJETEK BYL VŽDY NA PRVÉM MÍSTĚ,ZA TOTO VŠE CO JSEM ZVORAL SE OMLOUVÁM.
Miluju vás ženy a nedokázal bych vám ublížit tak jako mnoho dalších mužů,ale jsou tu tací kteří se dokáží vyžívat v mučení a ponižování lidí.
Pokud jsi přijalo toto vysvětlení tak jsem moc rád protože nic mi nemrzí jako něco co potom musím vysvětlovat sáhodlouze,byl to útlum a velkej.
Ještě jednou Janinko děkuju za tvoje jemné napomenutí,budu se snažit nedělat už více boty.
čaroděj

Proč tedy ? (Bandy, 08. 01. 2008 21:08)

Proč je inkvizice svatá, když nemá s církví nic společného ?
Dovolím si tvrdit, že církev není fenomén. Církev v době o které hovoříme, byla mocenskou organizací. Protože rozšiřovala svou moc, nezbytnými se stali zdroje financí.A kde vzít prachy a nekrást. Zejména, když se naši předchůdci distancovali od "Kladiva na čarodějnice".
Najdeme definici ďábla, čarodějky a bohatou ženu. Prohlásíme ji kacířkou, společnici ďábla a na pokyn světského soudu usmažíme. Majetek upálené připadne církvi. Hezkýý. Tak další.
Katolická církev opravdu za nic nemůže. Ani nemohla. Ona jen sbalila prachy.
Nevím jestli můj pohled na věc není příliš cynický.

čaroději (Jana F., 08. 01. 2008 20:44)

Nevím, jestli ti dobře rozumím, píšeš o zlu, které bylo způsobené špatnými vlastnostmi a emocemi, zlobou, závistí, sexuální deviací a pak dodáváš - okrajovými záležitostmi, jako majetek. Já myslela, že při honu na čarodějnice byl majetek prvořadý, ty to říkáš úplně naopak. Opravdu si to tak myslíš?

pro Saty (Petr, 08. 01. 2008 17:16)

Existuje jedno vyobrazení XIV.zastavení Křížové cesty...v kostele Rennes le Chateau,v jihozápadní Francii,je k vidění v knížce Svatá krev a svatý grál.Toto zastavení tradičně podle Bible zobrazuje ukládání Ježíše do hrobu...enemže toto zobrazení v tom kostele Rennes le Chateau má nezvyklý prvek - Jestliže tedy byl Ježíš sejmut z kříže ve dne,zde je časový rámec posunut - Na obraze je noc,a měsíc v úplnku...Je tu tedy naznačeno,že Ježíšovo tělo bylo v tajnosti a v temnotě noci přeneseno ? Tento obraz by tedy potvrzoval to,že se našla jeho hrobka prázdná to velikonoční pondělí,a zároveň by potvrzoval zatím neprokázanou ústní hypotézu,že Ježíš přežil ukřižování a dožil se 45ti let.....

re: Slávkovi a jeho církevní veřejnosti (Hemenex, 08. 01. 2008 17:07)

Zpočátku jsem netušil o co ti jde ale po té co si řekl, že jsi církevní veřejnost, mi to docvaklo (alespoň v tom smyslu, že jsem pochopil pohnutky jedince, který začal své příspěvky slovy co to tady plácáte jen já vím jaká pravda a končí pravdu mám já, vy si korigujte své názory neboť jinak se jen podobáte zvířatům a tím bych to rád ukončil).
Vážně si mě však pobavil prohlášením, že: "Církev nejsou hodnostáři od papeže po kněze." A kdo je to tedy ta církev? Kostely? Bible? Lidé věřící ve stvořitele?
Omyl! Církev jsou církevní hodnostáři a to na kterýmkoliv stupni od nejnižšího vysvěcence až po papeže - toho církví samozvaně určeného zástupce boha na Zemi.
Kostel je symbol církve a místo kde se často scházejí nejen příslušní věřící. Bible je soubor starých textů ze kterých čerpá své učení mnoho církví a lidé věřící nemají často z žádnou církví nic společného (např. já).
Já vlastně ani nevím koho míníš tou církevní veřejností :-(
Že by papež podle tebe neměl s církví nic společného?
Mimo jiné se říká, že Stalin a Hitler byli dva nemasovější vrazi minulého století. Přitom Stalin zabil prokazatelně jen dva lidi (a to ještě v předminulém století) a Hitler vlastně jen sám sebe. Všechny ty milióny židů nebo Rusů zabil někdo jiný, jejich jménem nebo na jejich přímý nebo nepřímý příkaz. Smývá to z nich vinu? Ne. Tak proč by to mělo být u papeže a dalších zástupců boha na zemi jiné?

Dodatkem (Slávek, 08. 01. 2008 13:58)

Vědomě porušuji svoje předsevzetí skončit. Jednak proto, že se chci omluvit ooo smutnému čaroději za to, že jsem svůj poslední příspěvek připsal také jemu. Patřilo to Hemenexovi. S čarodějem mohu jen souhlasit, a projevit mu svoji úctu. Jenom s připomínkou, že to zlo se rodí ze slepé nenávisti, jak už jsem napsal. A že lidé jsou vždy více či méně polotovarem, který má být dotvořen životními zkušenostmi. Bez poznání, bez vůle poznávat, zůstávají opravdu na nízké lidské úrovni, kdy si v mnohém nezadají se zvířaty.
Dále dodávám, že jsem si plně vědom, že církev nikoliv jako společenství bohů, ale lidí nemá patent na neomylnost svých účastníků,jsou to tedy skrz naskrz lidé z masa a krve. Zde poznamenávám, že deklarace papežské (nikoliv celocírkevní) neomylnosti je vymezena pro věrouku, tedy pouze pro teologii. Tady nesouhlasím s prohlášením Saty, že z principu musí být jako taková bez jediné poskvrny. Je mým přesvědčením, že chybovat je lidské. Zrůdné je pouze, z vlastní vůle, na svých chybách trvat jako na normě, své chyby nechtít poznat a připustit si je. Viz též postřeh čaroděje. Saty, prosím tě o další korekturu tvých názorů. Církev nejsou hodnostáři od papeže po kněze, ale většinou církve jsou ti vespod, tedy, abych tak řekl, církevní veřejnost. Tedy např. i já.
Další poznámka. Je mi líto, že jsi nerozpoznala, že mi nejde vůbec o obhajobu, tedy ani církve, ani společnosti. Jde mi o poznání, proč v tak či onak formované společenské situaci, se ten, či onen člověk chová takovým či onakým způsobem. A že ten obraz vůbec není dvoupólový (bipolární) tedy černobílý. Je známo, že paralelně a ne vždy ale většinou, s tou církevní nekomunikující existující světská inkvizice byla tím nejhorším, co lidé měli možnost poznat. Seznam se, prosím, se situacemi, kdy králové a šlechta dali církvi jasně znát, že se jim do toho nemá co plést.
Nakonec chci vyslovit politování, že z mých příspěvků jsi vybírala co a jak se ti hodilo, a že jsem necítil, že jsi na jejich obsah neodpovídala jako na celek.
V atmosféře slušnosti a snaze o porozumění by tato diskuze jistě s časem nabývala na objemu i na složitosti a pestrosti, či různorodosti svého obsahu. A snad se shodneme na tom, že absolvovat ji do vyčerpání poznatků a argumentů není zde možné. Že to co jsme zde mohli, jsou pouze základní principy a jen hrubé obrysy problému.
A tím bych to už rád ukončil.
Zdravím.
Slávek

pro Slávka (Saty, 08. 01. 2008 11:26)

Souhlasím, že samotná církev neorganizovala hony na čarodějnice, spíš to předávala
světským soudům, ale její zainteresovanost je nesporná. Také nově upřesněný počet
obětí čarodějnických procesů 14. až 18. století se snížil na na cca 50 tisíc.
Podotýkám "nově upřesněných s velkým odstupem času", takže pravdu o přesném počtu
se už nedozvíme.
Termín inkvizice označuje také samotné vyšetřování v otázkách víry a mravů,
které vykonávala příslušná církevní autorita, tj. biskup, osoba jím k vyšetřování
pověřená (tj. inkvizitor) nebo později jednotlivé inkviziční instituce
V roce 1252 zmocnil papež Inocenc IV. bulou Ad extirpanda inkvizitory k užívání
útrpného práva.
Sixtus IV. roku 1478 vydává bulu, v níž vyhlašuje dané zřízení a podpořil představy
krále Ferdinand o zřízení španělské inkvizice. Král Ferdinand tak získal vše,
po čem toužil: inkvizici, kterou mohl ovládat s požehnáním papeže, a královskou
pokladnu plnou ukořistěného židovského a maurského zlata.
Později ve 14. století se zapojila do stíhání čarodějství také světská moc,
docházelo k rozsudkům smrti, při nichž žel často církevní i světské instituce
spolupracovaly, jak se to stalo v případě sv. Jany z Arku (panny orleánské),
jejíž upálení na hranici nelze nazvat jinak než justiční vraždou.
Teprve německý jezuita a duchovní básník Friedrich von Spee, který v první
polovině 17. století s rizikem vlastního obvinění z čarodějství a upálení na hranici
vyvolal v Německu proti těto popravám nevinných lidí kampaň,
kterou vedli zejména jeho řádoví spolubratři.
Vyvstává jednoduchá otázka: Měl jezuita a básník větší rozum a moc než nejvyšší
představitelé tehdejší církve, kteří proti procesům nedokázali razantně zakročit?
Co bych dodala na konec, v roce 2000 se papež Jan Pavel II. omluvil za hříchy,
které římští katolíci spáchali ve jménu své víry včetně přehmatů během inkvizice,
systematického útlaku prováděného církevními hodnostáři, aby byly chráněny ortodoxní
doktríny. Přijala jsem to s povděkem.

Pro Saty a ooo (Slávek, 08. 01. 2008 10:09)

Těžko se domluvit s lidmi, kteří mají něco zafixované a nepřipouští, že to není pravda. Řekl bych přečtěte si znovu, co jsem napsal, jenom vidím, že po vašich posledních příspěvcích je to asi marné. Pro svá tvrzení používám argumenty z necírkevních pramenů. aby mi to nemohlo být přičítáno k tíži. A tak znovu stručně. Pravda je, že procesy, ani tresty ve Velkých Losinách nebyly výsledkem církevní aktivity. Tady opakuji to, co jste "přehlédli", co, a to mohu teď už tvrdit, ve svém nenávistném zaujetí nechcete vidět. Nenávist je slepá a dělá z člověka slepce. To si prosím uvědomte. Něčemu jste se naučili věřit a to je pro vás svaté. Chápu. Nedělám si nejmenší iluze o vaší schopnosti sebekontroly.
Přidávám ještě nějaké citáty:
1)V sobě má posedlej svět / nemíní / se spokojit s málem / vybírá / pro majetek / koho obviní / ze spolku s ďáblem... Charakteristika inkvizitora, jak ji podává TÖRR ve své písni, padne jako ulitá ponuré osobnosti hlavního aktéra čarodějnických procesů na severní Moravě - Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu, inkvizičního soudce, jehož hrabivost a krutost neměla v našich zemích obdoby.
2)Pak už šlo Bobligovi jen o to, aby se ve městě udržel co nejdéle, a co nejvíce z majetku odsouzených vytěžil pro sebe. Jeho příjmy již beztak nebyly zanedbatelné - jelikož řídil souběžně zasedání dvou tribunálů najednou, pobíral dvojnásobný plat, včetně zaopatření otopem a potravinami, a ještě zvláštní příplatky za cestovní výlohy.,
3)Boblig vytáhl do boje proti ostatním duchovním. Lachnita a Schmidta se mu podařilo zastrašit. König, který ve svém odporu vytrval, byl nejprve zbaven své fary a posléze přeložen. Roku 1682 pak předčasně zemřel, což ho pravděpodobně zachránilo před upálením, neboť Boblig již mnohem dříve začal shromažďovat "usvědčující materiál", s jehož pomocí hodlal Königa přivést na hranici. Smrt pomohla uniknout i stařičkému faráři Sartoriovi.Inkvizitor viděl v místním duchovenstvu od počátku svého odpůrce, pociťoval k němu nedůvěru, jež časem přerostla ve vyslovený odpor a posléze snahu zbavit se některých kněží obviněním z čarodějnictví. Ostatně již v roce 1680 se před členy tribunálu nechal slyšet: Tak, děti, takové ty v dlouhých sukních a s tučným břichem chceme dostat, takovéhle ptáčky! V Bobligových spárech pak nakonec uvízl šumperský děkan Lautner.
Mějte se jak chcete a věřte čemu chcete. A hlavně nezapomeňte na druhé. Nenávist je stravou davu. Tak ať se vám daří.

Slávkovi (Saty, 08. 01. 2008 01:03)

Jsem na rozpacích, nevím co obhajuješ, jestli církev, nebo dobu. Píšeš, že církev jako
společenský jev, nemohla být od tohoto dění izolována, tudíž nezůstala stranou.
Máš pravdu, tím že posvětila Malleus, tím že nezasáhla proti tomuto řádění ačkoliv
měla moc a velký vliv na lidi, tím že nečinně pohlížela na mučení a upalování lidí
opravdu nezůstávala stranou dění.
Proč nevystoupila na ochranu nevinných? Proč tolik let lidé žili ve strachu
jeden před druhým a umírali na hranici. Jak mohl mít zvrhlý sexuální deviant Boblig
a nejen on, ale každý takový aktivní upalovač svého zbožného ochránce mezi církevními
hodnostáři? Jak se mohla Boží instituce takhle zachovat?
Jedině proto, že až tak Boží není a že hon na čarodějnice nebyl církvi proti mysli.
Víš co ti řeknu? že ještě dneska jsou lidi, kteří jsou tak zblblí, že by rádi
zapálili hranice vlastní rukou a věří, že by se tím Bohu zalíbili?
Jednoho takového jsme na webu měli, takže vím, o čem mluvím.
Církev by měla zastupovat Boha na zemi, tudíž by měla být jako instituce bez poskvrny.
Inkvizice je černou skvrnou nejen v dějinách lidí, ale především církve,
i když se za tu skvrnu omluvila.

ooo (od čaroděje, 07. 01. 2008 22:46)


víte je to smutné když lidé dovedou být vůči jiným lidem ylý,je to smutné když lidé jsou horší než dravá zvěř.
lidé jsou nejherší druh dravce na této planetě,mi se tu přeme o to zda jsme spoluvini za smrt mnoha nebohých,ale jsme protože jsme lidé a proč když jsme lidé nedokážeme tomu všemu zabránit,proč????
je smutné takovéto věci číst,je tam mnoho nenávisti,mnoho opovržení,mnoho alibismu,já nic to vi všichni,to říká jeden každý z nás,pokud už nic jiného nevíme a nemáme argument tak říkáme všichni všichni jsou vini,ano a v ten okamžik jsme vini všichni.
pokud se lidé nestanou jinými tak svět bude ještě horší nežli jsme ho poznali,popsali nebo si o něm četli.
smutný čaroděj

pro Slávka (Hemenex, 07. 01. 2008 21:01)

Takže jinými slovy:
Holt, ona už byla taková těžká doba. Co se dalo dělat? Všichni byly prostě obětí své doby. Ti co stáli na hranicích ale i ti co je zapalovali ale i ti co k tomu dávali svolení a i ti co křičeli ve jménu koho se to dělo. Prostě všichni byli obětmi a nikdo nebyl vinen.
Taková Kolektivní vina s.r.o., že?

vám všem (od čaroděje, 07. 01. 2008 00:39)


Nejsem znalec takjako písající,ale něco málo,potulival jsem se nocí a najednou mi napadlo.
Od nepaměti existovala moc,moc síli a strachu.
Každý kmen měl šamana a ten šaman obojí představoval,vznikají nové útvary a pospolitosti,všude je moc a síla,ale začala se dělit mezi moc světskou a moc pozemskou,došli jsme až ke královstvím a tam církev měla absolutorium,bez ní ani ránu a je jedno jaká je to církev.
Ten kdo se chtěl trochu vzdělat musel za církví a žádat o svolení,proč chytré sedláky y nádeníky???
Páni to nemají dádi a církev je podpoří,ale díky tomu že lidé jsou od narození zvídaví tak se ptali.
Jak rostlo jejich bohatství tak rostla jejich závist a zloba,od toho je krůček k udání vymyšlenému,jako předloha DABEL,pan farář poradí,ten druhý krůček udělá mírně vzdělaný ale chamtivý úředníček,sepíše něco jako udávací dopis a odešle na nejvyšší místa církve ale s dodatkem že oni jsou proti DABLU slabý at vyšlou pomoc.
A tak se stalo,upálení čarodějnic popisuje MORUSS JAKO SEXUÁLNÍ DEVIACI,již samotné výslechy slouží jako zvrácená sexuální deviace,ti nebožáci řekli naprosto vše.
Tak ted už znáte také můj názor,můžete mi roztrhat nebo odpovědět.
DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS.

jen můj názor :-) (Jana F., 06. 01. 2008 20:38)

Dnes se opravdu těžko zjistí, kdo měl větší vinu. Jestli církev byla spíš nástrojem využívaným mocnými, nebo nakolik sama profitovala. Celkem bych to pojala tak, že vini byli muži :-)). Ženy moudré, nebo bohaté jim byly trnem v oku. Moudré vědmy vadily šarlatánským lékařům a jiným pavědcům. Bohaté dědičky zase svým mužským příbuzným - měli zálusk na jejich majetek. Proto vznikla fáma o Alžbětě Báthoryové.

Pro Saty (Slávek, 06. 01. 2008 16:01)

Předně se omlouvám za slovo plácáš. Za druhé je vidět, jak záleží na tom, co kdo chce vidět. Je ale nutné si uvědomit, že fenomén inkvizice, byl fenoménem nikoliv církevním ale celospolečenským v jistém historickém období. Církev jako společenský jev, nezůstala stranou tohoto dění. Nemohla být od něj izolována. Žila v reálném prostoru a čase a společenském dění. Z tvého pohledu mi není jasné nakolik reflektuješ fenomén inkvizice světské a protestantské (luteránské). Říkám to pro dokreslení společenské situace, která v inkriminované době byla. Procesy potírající čarodějnictví byly nastartovány jevem šířících se pověr, pověrčivosti, prorustající společnost napříč všemi sociálními vrstvami mnohem dřív než v oněch 15., 16., a 17. stol. a není známo, že by to byla v samém začátku záležitost církve. Z toho vyplývá, že spis Malles maleficarum byl reakcí na pokročilý stav v této věci. Autoři Institorius a Sprengler ač dominikáni našli pro své názory pochopení např. i u Luthera a Kalvína. Pro pochopení toho, co se tehdy dělo, je tedy nutné, při zacházení s tímto jevem, vzít na vědomí mentalitu a způsob myšlení tehdejšího člověka.Je známo, že např v Itálii se obvinění snažili svá "doznání" formulovat tak, aby se dostali pod jurisdikci církevní justice. Ať už to bylo v Losinách jakkoliv, pravdou je, že justiční aparát ani vykonavatelem rozsudků nebyla žádná církevní instituce a proto tvrzení že církev upalovala, je v lepším případě nepravdivé.
Připojuji také jeden citát:
V tomto období procesů se poprvé setkáváme se jménem pozdějšího losinského a šumperského inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu /dnešní Zlaté Hory/, který byl v případě jesenických procesů přísedícím tribunálem, ale jinak pilným a učenlivým žákem inkvizitora Ferdinanda Zachera z Nisy. Uprostřed nejzběsilejšího honu na čarodějnice zasáhl znovu, jako už před léty, biskup Karel Ferdinand, který nabádal zemského hejtmana Jiřího, hraběte z Hodic „před příliš přísným a nebezpečným vedením procesů. Připadá nám,“ praví dále „jako by jedné nebo i více osobám se stalo příliš mnoho, jako by byly příliš zastrašovány a mučeny.“ Bohužel, ani v tomto případě biskup se svým napomenutím neuspěl a procesy pokračovaly s neztenčenou silou dál.
Nakonec se nemohu ubránit dojmu, který mi vyplývá z tvého způsobu argumentace, že kdyby děkan Lautner a farář König byli těmi kdo iniciovali procesay a biskupský sekretář Schmidt jim odporoval, zase bvy to byla záminka pro tvrzení, že církev upalovala, Což není nakonec pravda ani podle tvého dosavadního líčení tehdejší situace. Prostě: Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

pro Slávka (Saty, 06. 01. 2008 12:32)

Boblig nebyl církev, ale jednal s požehnáním církve a jeho počínání bylo církví
označeno jako bohulibé. Tohle jen překopíruji: Bobligovým ochráncem byl
Izidor Schmidt – biskupský sekretář v Olomouci, bratr sobotínského faráře
Eusebia Leandra Schmidta, který stál na úplném počátku procesů.
Co se týká děkana Lautnera, byl obětí zrůdného nastartovaného honu.
Pomohla mu církev, kterou žádal o pomoc? Nepomohla, nalonec byl také upálen.
Takhle bychom mohli pokračovat.
Všimni si, že i když mám jiný názor než ty, nepoužila jsem slovo - plácáš.
Vrátím se sem k večeru, jdu stavět sněhuláka.

Pro Saty (Slávek, 06. 01. 2008 12:00)

A Böblig byla církev? Vidíš jak plácáš? A kdo byl podle tebe děkan Lautner a losinský farář König - Böbligovy oběti? A pověrčivá hraběnka Žerotínová byla církev? A slyšelas někdy o světské inkvizici. Je toho hodně, co bys měla vědět a těžko je možné tady vypsat celou historii inkvizice. Jak už jsem napsal: pramenů je dnes už dost, jen chtít!

pro Slávka (Saty, 06. 01. 2008 11:49)

Budem rádi, když nám povíš o tom, co jsme ještě nečetli, nebo co nám bylo utajeno. Nechceš nám snad naznačit, že to bylo obráceně?? Zfanatizované ženy pronásledovaly Bobliga a upalovaly církev? V tom případě nechápu, za co se tedy církev omlouvala? Sorry.

Pálení čarodějnic a církev (Slávek, 06. 01. 2008 11:42)

Než člověk něco z pusy vypustí, měl by o tom aspoň něco vědět. Jinak jde o lež a blamáž. Proto doporučuji: o pálení čarodějnic církví a inkvizici se, prosím, snažte alespoň něco dovědět než začnete plácat hlouposti. Zdrojů takového poznání je dnes již dost. Jenom chtít.

Daša (Bandy, 05. 01. 2008 23:04)

Draci zlobí , když mají hlad nebo když jsou nasraní. Nebo si myslíš, že Radek je jiný

Bandy (d.a.sha, 04. 01. 2008 19:25)

Nevěř tomu Bandy...draci někdy zlobí ,ale i něžné slůvka na plac hodí.On to zase veršem spraví...už se těším až dorazí:-DD

Daša (Bandy, 04. 01. 2008 17:56)

Radek jen poštívá. On vážně nezlobí. Znáš to, že co se škádlívá...

Radkovi ... (d.a.sha, 04. 01. 2008 14:24)

nejsem mačka ...počkej až začnu opravdu čarovat:-)to nepřežiješ draku:-DDD

Dášence (Radek, 04. 01. 2008 14:16)

Sssssss,aspoň by měl Bagr v práci áčka.To vskutku nasralo by velmi dráčka.Okouzlena však jsi zřejmě zpěvem toho ptáčka.Já blázen věřil tobě,že tys čarodějka a ne máčka.

Bandy (d.a.sha, 03. 01. 2008 21:34)

já to nebyla...:-DDD...škoda

ˇCaroděj (Bandy, 03. 01. 2008 20:37)

Já dnes v noci nikam neletěl. Objímal jsem čarodejnici a kochal se tvary jejich ňader. Pak jsem se probudil a musel do práce.
Nešlo by to, holky, zůstat se mnou déle ?

vám milé čarodějky (OD ČARODĚJE, 03. 01. 2008 19:39)


Jak jsem četl že se pásly na kozách ,ale co???
blechy,děti ,muži???
Letěl jsem oblohou a potkal čarodějku krásnou,co myslíte že řekla,,,,,,,,,,,kam se ženeš starouši,no nemám polet podle nové mody ale létá,letěl jsem nocí a potkal jsem čarodějku krásnou a slyším kam ten spěch mladíku,to mi zarazilo mladík?
Letěl jsem oblohou a potkal jsem letadlo a co mi řeklo? nic smetlo mi z oblohy na zem a mám od té doby hrb a křivej nos i s bradavicí.
Jsem krasavec no pohádka,jsem čaroděj ale hodnej a milej,zrovna jako na vás.
Až poletím oblohou tak nebudu pozorovat čarodějky ale hlídat si záda abych nepotkal letadlo.
ahojte

Pro Saty (Bandy, 02. 01. 2008 20:53)

Lektvárek z jižní Moravy ? Tak ten smím.

Saty (Radek, 02. 01. 2008 01:38)

Ten tvůj letkvárek?To v pohodě vysaje i kdejaký komárek.Nemáš nějaký silnější odvárek?To vzkazuje tobě jeden z dědiny valašskej ogárek.

Dáše (Saty, 02. 01. 2008 00:44)

Já to vím že kecaj, už jim míchám lektvárek.:-DD

Saty (d.a.sha, 01. 01. 2008 19:26)

Satyyyyy nevěř jim...kecají oba:-DDD

Saty (Radek, 01. 01. 2008 16:47)

Tebe?Ó jak jsi domýšlivá!!Měřila jsi se i přes ten hrb na zádech Babuško Jaguško?.Nesměji se ti,mám pro hrby pochopení.Sám mám na zádech dva,ale to souvisí naprosto úplně s něčím jiným.
Sakra v Bradavicích jsi promovala a neumíš si nějakou tu bradavici vykouzlit?To já když jsem se na kozách pásal,tak se vždycky něco našlo.Třebas jen přes triko.

Satance. (Bandy, 01. 01. 2008 06:40)

Já vím, že čaruješ. Nevím, ale, proč jsem Tebou okouzlen.
Kašli na bradavici. Jsi šik i bez ni.A rohy mi nevadí taky. A já nemusím chápat všechno.

pro Janu š... (Saty, 01. 01. 2008 00:40)

Milá Jano, skutečnost byla daleko horší, než ten film.

Radkovi (Saty, 01. 01. 2008 00:38)

Wau, budu se muset změřit, jestli jsem náhodou nepovyrostla, nebo se tě radši ještě jednou zeptám -to si myslel mně?:-DDD

pro Bandy (Saty, 01. 01. 2008 00:34)

Bandy, z tebe vypadne vždycky nějaká ptákovina. Nekouzlím, ale čaruju,
takže sem čarodějnice, rohy mám od narození no a tu bradavici si někde seženu.
To jen proto, abys v tom měl ještě větší guláš.

Janě Š (Bandy, 31. 12. 2007 21:36)

Dnešní ženy zachází se mnou jako se zbožím.. Jako s nějakou hračkou, jako s věcí. A já chudák to mám rád. Líbí se mi to. Nechci jinak.

Bagrovi (Radek, 31. 12. 2007 16:51)

Po čertech dobrá čarodějka s neopakovatelným osobním kouzlem.

Kladivo na čarodějnice (jana š...., 31. 12. 2007 13:37)

tento film jsem viděla..byla to silné
tehdejšímuži zacházeli z ženami jako se zbožím, jako s nějakou haračkou, jako s věcí a chudák ženská ta proti tomu nemohla nic namítnout.
Vždy´t tenkrát platilo
muž pán ženy

Miímochodem (Bandy, 30. 12. 2007 14:00)

Teď jsi mě ,Satanko, docela zmátla. Podle jména bys růžky mohla mít. Podle vyznání jsi čarodějka. Ta má bradavici a ne rohy. Takže, čertice, nebo čarodějka ?Mám jen dvě řešení. Čarodějná čertice nebo čertovská čarodějka. Ještě by šlo Kouzelná Saty.

Daše (Bandy, 10. 12. 2007 11:46)

Nevadí mi Tvoje fenka.Je tam, kde patří. Mohla by mi vadit na místech, o kterých si myslím, že ji nepřísluší. Je pro mne nesnesitelná představa líbat ženu, která má v náručí psa. Myslím si, že jsou prostě situace, kdy pes musí stranou. Je jedno, jaký je a jak je oblíben. V čase pro lidi má pes být jinde. Nejkonkrétnější situace jsou jídlo, láska a spánek.
A pohlaď holku za mne. Já to neumím.

Dášce (radek (dragon), 10. 12. 2007 04:37)

Teda,víčka si ještě zatím po ránu podpírám sirkama a co nevidím?...Klidně s malým,s velkým,s dlouhým,krátkým..žárlím.....proto tu máš teď tolik teček..

Bandy (d.a.sha, 09. 12. 2007 22:25)

Bandy kdybys poznal mého psa ...mimochodem je to fena tak by ti vůbec nevadil...je malinký chlupatý a neštěká...a prosím neubližuj mu...nevidí na jedno oko má ho po operaci.Je to němá tvář,ale rozumím ji.To bys prostě musel zažít....a k tomu oslovení ...klidně s malým s velkým s dlouhým krátkým a bez teček:-)

Pro d.a.sha (Bandy, 09. 12. 2007 22:11)

To je naposled, co jsem valil ty tečky. "daša" se mi jeví ok. "dáša" méně.A s tím psem ? Potřebovala bys prostě novýho. Sama přece nechceš , aby štěkal v nevhodnou dobu na nevhodném místě.Mám přítele, který ví, co s tím.Poradí. Je veterinář.

Bandy (d.a.sha, 09. 12. 2007 21:50)

počkejjj....co bys s ním udělal kdyby štěknul??:-D

Bandy (d.a.sha, 09. 12. 2007 21:49)

je ti dovoleno říkat mi jak chceš.....ale prosím slušně :-D

d.a.sha (Bandy, 09. 12. 2007 21:47)

To bude za odměnu. Tvůj pes by pro mne byl poctou. A jestli štěkne...,pořídíš si novýho.
Mám velice intimní prosbu. Ty tečky v Tvém nicku mi komplikují život. Nechci, abys změnila nick. Je dobrej. Jen jestli Ti smím říkat já nějak jinak ?

Bandy (d.a.sha, 09. 12. 2007 21:31)

bandy to bude...ještě jsem o zvířátkách nepsala já:-D:-D...za trest mi budeš chodit venčit psa...a né aby ti štěkal na chodbě..:-)

Janě F. (Bandy, 09. 12. 2007 20:25)

Ani nevíš, jak se mi ulevilo.

zvířata (Jana F., 09. 12. 2007 19:53)

Je to tvůj pocit, Bandy, ten nezměníš. A zvířatům bys neublížil, netýral bys je. Dá se to respektovat.

Všem (Bandy, 09. 12. 2007 19:38)

Čekal jsem, že na mou řeč o zvířatech budete tvrdší.Připravil jsem se dokonce na doživotní odsouzení a veřejnou popravu. A ?

Radkovi (Bandy, 09. 12. 2007 17:34)

Děláš dobře. Včera jsem zahájil euroasijský den.Boršč a kimči. V neděli večer mi boršč chutná obzvlášť.

Bandymu (radek (dragon), 09. 12. 2007 10:35)

Tvé kulinářské umění bych ale rozhodně nepodceňoval.

Radkovi (Dragonovi) (Bandy, 09. 12. 2007 00:22)

Já bych asi ani nevěděl kudy jinudy.

Bandymu (radek (dragon), 08. 12. 2007 21:53)

To mě se líbil její jeden roztomilý přebrept..Láska prochází žaludem..

Janě F. (Bandy, 08. 12. 2007 21:48)

Když se hovoří o ranním pohledu do zrcadla, vždy rád cituji paní Růžičkovou:"Neznám tě, ale umyji tě".Ostatní její výroky mě neberou. Vlastně , ještě jeden:"Blaženo, neser mě !"

Saty (Bandy, 08. 12. 2007 21:29)

Pozná. Ale jeho pes mě podle něj má rád. Mé možnost obrany je omezená faktem, že nepřišel za mnou. Přišel za svou sestrou a ta v rámci uchování nějakých vztahů v rodině mlčky trpí, stejně jako já. Přitom on je docela příjemný člověk. Jen se mu dcera vdala do Irska a nechala mu psa.Od jeho syna jsem měl první PC a první lekce obsluhy. Bylo mu tenkrát 12. Tomu synovi. A neměl psa.
To o nevychovaném páníčkovi je to o čem tady mluvím. Lidé prostě odmítají pochopit, že to co smí jejich zvíře u nich doma může jiným lidem vadit.Že nesdílím jejich nadšení z obratných kousků jejich svěřence.Soused má krásného německého ovčáka. Potkáváme se v obchodě, kde nakupujeme. Pohovoříme o tom co nás zajímá a je to příjemné. Jenže. Pokaždé se v půlce rozhovoru ozve věta:"Pojď se podívat na Harta". Já se na něj nechci jít dívat. Já vím, že je krásnej. A nepoznám, že dnes má lesklejší srst než včera.

pro Bandy (Saty, 08. 12. 2007 20:51)

Bandy, to na tobě švagr nepozná averzi vůči tomu psovi a jeho chování? Nezdá se mi, že ty bys tomu mlčky přihlížel, - zrovna ty. To čuchání k jídlu a vylizování talíře cizím psem bych netolerovala ani kdyby tom byl můj profesor a já měla před závěrečkama, natož kdyby to byl příbuznej. To není nevychovanej pes, to je nedůslednej a nevychovanej páníček.

pro Janu (Saty, 08. 12. 2007 20:42)

Víš co je na ten ranní úlek při pohledu do zrcadla nejlepší? Začni na sebe dělat
ty nejhorší ksichty jaký umíš a pak když přestaneš, tak se dokonce začneš
líbit sama sobě. Mám to vyzkoušený.:-DD

Pro Saty podruhé. (Bandy, 08. 12. 2007 19:47)

Je to tak. Lidé hledají u zvířat to, co nenalezli u lidí. Nejsem si jist jestli to není slabost.
Líbí se mi, jak se svým haskounům věnuje Monika. Jsou tam, kde mají být. Mají své prostředí, svůj prostor, svého pána smečky. Žijí svůj život. Monika s nimi nežije. Ona je navštěvuje.Zaklepe, vstoupí a uctivě pozdraví.Donese jídlo.A má je ráda.Pak zase odejde do světa lidí.
Můj švagr chodí se svým psem.- Nevím co to je za rasu, připadá mi jako přerostlý kokr. Otevřou se dveře a on pustí psa z vodítka. Pes vletí do bytu jako tajfun. Přiběhne ke mně a opře se tlapami o mé stehno. Švagr si velice pochvaluje jak si mě Dasty oblíbil. Já sundám kalhoty, hodím je do pračky a chodím v trenýrkách, dokud neodejdou. Pak jdou do pračky potahy z křesel někdy i polštáře, když nezavřeme včas ložnici.Pak se vyluxuje.Když je na stole jídlo, všechno očichá. Tím pádem jsem já dojedl.Když dojí švagr, nechá Dastymu vylízat talíř. Ten pak vyhazuji.Můžeš nemilovat takové roztomilé zvířátko ? Můžeš bratrovi své ženy říct, že by příště měl přijít sám ? Ó tempora ,ó mores.

pro Hemenexe. (Bandy, 08. 12. 2007 19:31)

Nechoval bych se jinak než Ty. Jen tu kočku bych asi od své večeře odehnal. Spíše, nepustil bych ji k ní.

Pro Saty a d.a.sha. (Bandy, 08. 12. 2007 19:28)

Je to pravda. Vinu nenese zvíře. Vinen je člověk, že ho přivedl ke mně.Já opravdu nemám v úmyslu kamarádit se Tvým psem. Nikdy ho nebudu mít rád jako Ty. Musím přiznat, že v drtivé většině případů mě bude obtěžovat.Jeden z mých synovců trpí silnou alergií na zvířecí srst. Jeho záchvaty mají dost dramatický průběh, někdy je nutná i záchranka. Kde k tomu asi přišel ? V domě kde žije je 40 partají, 28 psů, 12 koček, morčata a různé hlodavce jsem nespočítal. Kolik z těch lidí respektuje zdraví osmiletého kluka ? Já vím. Zas extrém.


lidi a zvířata (Saty, 08. 12. 2007 19:07)

V jednom máte pravdu, někdy ta zvířata v těsném panelákovém bytě trpí.
Proč vlastně lidi chovají zviřata? Protože jim ve městě schází kontak s přírodou,
nebo že je přátelství s člověkem zklamalo a zvíře jim to vynahrazuje.
Co já jsem měla doma, to byli všechno nalezenci, kteří by venku nepřežili,
kromě fretky, ta byla jako dárek. Měla jsem od mala tu smůlu,
že za mnou každou chvilku šel toulavej pes, nebo jsem našla opuštěný kotě.
Podarovala jsem všechny přátele, protože víc než jedno zvíře jsem doma mít nesměla.
Jednou se stalo, že za mnou začal běhat kokršpaněl, nešla jsem kvůli němu do školy,
za peníze na sváču jsem mu koupila točenej a pes se ode mě nehnul ani na krok.
Zůstal u nás doma týden, každý den jsem s ním chodila různejma
směrama jestli nenajde cestu domů. Pokaždý jsem se vrátila s ním.
Nemohli jsme ho mít, protože děsně vyl a sousedi si stěžovali. Mamka
chodila někdy se mnou a pak jsme se seznámili na autobusový zastávce s jednou paní.
Když jsme se s ní loučily, držela v ruce vodítko, dala nám svou adresu
a mamka jí moc děkovala a řekla, že když se toho psa ujmula, tak že jí občas pošle balíček.
3X jsem šla na poštu s balíčkem pro tu paní, pokaždý tam byly nějaký pohádkový knížky po mě,
kafe a čokolády a bombony pro děti. Ta paní pokaždý poděkovala a psala jak se pejsek má dobře.
Asi za 3/4 roku dostala mamka v sobotu nápad, že se pojedem za tím pejskem podívat
a tak se jelo do Klecan, to je kousek za Prahou. Došly jsme k baráku, nikdo nebyl doma,
jen tam lítal takovej velkej pes, zato byla doma velice hovorná sousedka
a ta nám řekla že její sousedka měla krátkej čas nějakýho malýho kokršpaněla,
asi tak tři týdny a pak ho nechala zastřelit. Jak nám bylo nemusím popisovat,
jely jsme domů a už jsme jí nenapsaly a ani ona nám. Já jsem se jen divila,
že jí nebylo hanba psát jak se má pejsek dobře a přitom ho nechala zastřelit.

Rosťovi (radek (dragon), 08. 12. 2007 18:01)

Také nevím,jen jsem chtěl znát tvůj názor.Dík

pro Radka (Hemenex, 08. 12. 2007 17:56)

Upřimně řečeno nevím. Nedovedu si takovou situaci věrohodně představit a nebo naopak těch možností jsou tuny. Záleželo by hlavně jestli by byl vůbec čas si něco vysvětlovat. V takových situacích se musíš rozhodovat rychle protože druhý pokus, jako v některých sportech, nemáš a stříbrná medaile za druhé místo taky může být in memoriam. Buď musíš vyhrát nebo se raději nezúčastňuj a dělej, že spíš :-)
O tom invalidním ti odpovím na fóru. Někde tady jsem to už psal tak ať se tady tolikrát neopakuji, jo? ;-)

Hemenexi (radek (dragon), 08. 12. 2007 17:00)

Dejme tomu,že by to byla nějaká moc hezká zlodějka a zároveň zoufalá ženská?Práskl bys ji,zastřelil nebo jak by ses zachoval?
To s těmi iry to beru,nebo také psi záchranáři,slepečtí psi apod.Přesto si myslím,že za zdomácněním,ochočením a využívání zvířat k potřebám člověka stojí lidé.Možná už někdy dřív někdo při opékání mamuta odhodil něco od ohně,kdoví..Můžu vědět proč jsi v invalidním?Brácha i otec jsou také v plném,ikdyž každý z jiných důvodů.

Janě F. (radek (dragon), 08. 12. 2007 16:44)

Hezky jsi to o zvířátkách napsala.Zkus ale hladovému pejskovi vzít jeho porci potravy nebo na něj dýchnout alkoholem.Měl jsem jednou štěstí,když jsem se hodně podnapilý kdysi šel podívat za kámošem od nás z vesnice.Má statného rafana.Je to opravdu velký pes.(ne Petr)Otevřel jsem branku a on se vztyčil na zadních a opřel své tlapy o má ramena.Jeho chřípí cítím dodnes.Stěží jsem jej odhodil na bok a mumlajíc já jdu za Petrem jsem dovrávoral ke dveřím.No měl jsem fakt velké štěstí,jak mi později říkal Peťa.

pro Radka (Hemenex, 08. 12. 2007 16:44)

Nevím nevím jestli by ženská, co by mi chtěla zlomit srdce, lezla tajně oknem do baráku?
Ke mě se totiž chodí zásadně dveřmi. Kdo leze oknem (a ještě k tomu tajně) je s bezpečnostních důvodů už preventivně označen cedulkou nepřítel :-)
Jinak s těmi zvířaty máš pravdu, do paneláků většina zvířat většinou nepatří, je to od nás lidí vůči nim fakt nefér. I když vyjímky existují.
Jeden můj známý bydlí taky v paneláku (4.patro) a založil si v něm chovnou stanici loveckých psů (irský ...?) Samozřejmě, soustředí se na kvalitu a né na kvantitu. Většinou má tak 2-3 vlastní dospělé a tak 1-2 cizí mláďata na výcvik. Je vyhlášen po celé Evropě svými špičkovými výsledky. Štěně neprodá dokud nevyhraje v sezóně alespoň 3 ze 4 možných cacibů. Nepracuje (je taky invalida) a tak je s nimi celý dny v lese nebo na cvičáku. Jak se na to dívají jeho sousedi nevím ale obě jeho dcery už nechtějí o vlastním psu ani slyšet. Celou svoji pubertu totiž nedělali nic jiného než po těch psech uklízeli a uklízeli pořád dokola. Podlahu umývali i několikrát denně :-(

Saty (Jana F., 08. 12. 2007 16:08)

Jo, Saty, ráno... To by mi mohla nějaká vědma poradit, co s tím :-)). Ale ne to, co poradila také jedna vědma Čachtické paní, v krvi mladých dívek bych se nerada koupala :-)).

Zvířata... (Jana F., 08. 12. 2007 16:05)

...mají ve své podstatě zakořeněné vlastnosti, které mnohým lidem chybí. Zvíře nezabije, když nemusí. Zvíře se na tebe nebude dlouho hněvat. Zvíře za sebe nepošle do války tisíce nevinných. Zvíře se nepřetvařuje, nepomlouvá, chová se upřímně a projeví ti svou lásku. Zvíře je věrné těm, jež miluje. Zvíře tě nezradí. Zvíře umí být vděčné. (To jsem víceméně opsala od jedné druidky :-). Nechtěla bych žít na zeměkouli, na které nejsou zvířata, je to hrozná představa)

zvířata (radek (dragon), 08. 12. 2007 10:00)

Podle mě patří zvířata do přírody,ne mezi stěny paneláků.To,že jsou tam kde jsou je dílem lidí.Mohou se mít pejsci a kočičky možná u lidí dobře(nemusí lovit),mě osobně to přijde vůči těmhle bytostem od nás "lidí" mooc nefér.Tuším,že za tohle možná sklidím vlnu kritiky,ale takhle to nějak cítím a postřehuji.

Hemenexi (radek (dragon), 08. 12. 2007 09:48)

A co když to bude ženská a ne chlap?A oloupí Tě o to,co je Tobě nejdražší a nezapomene Ti přitom ještě zlomit Tvé srdce?

pro Hemenexe (Saty, 07. 12. 2007 23:45)

Tak to máš stejný reflexy jako já. Každý člověk má volbu udělat to, nebo neudělat. Pokud zabije, udělal to s úmyslem zabít. Zvíře je proto zvířetem, že tuto volbu nemá.

pro Janu (Saty, 07. 12. 2007 23:42)

To co jsi řekla Jani je pro mě velkou poctou. Abych byla upřímná, přivedlo mě to do rozpaků,
čučela jsem na to co jsi napsala a nevěděla co odpovědět. Víš, každej jsme tak trochu
odrazem svýho okolí v kterým vyrůstal a který ho tvarovalo, když dospíval. Já jsem ráda,
že moji nejbližší mě naučili mít rád lidi a vlastně všechno živý. Vědmou nejsem
a ani bych nechtěla být, jsou totiž obávanými osobami, které čím víc jsou schopnější,
tím víc se lidem vzdalují, i když třeba konají dobré skutky, ale čarodějnice
jsem...každé ráno!!, ale to ty znáš asi taky dobře viď?

pro Bandyho (Hemenex, 07. 12. 2007 23:06)

Vidíš a já když mi vleze chlap oknem do domu (možná že jen krást, možná taky ublížit mým nejdražším), tak ho zmrzačím, hodně zmrzačím (a budu doufat aby žil co nejdéle aby si toho pocitu, že je mrzák a že už nikdy do žádnýho okna k cizím lidem nevleze užil co nejdýl). Zatímco když uvidím sousedovic kočku jak mě krade večeři, tak ji nechám být.
Když bych byl postaven před volbu zastřelit psa co někoho zabil a člověka co někoho zabil nezaváhal bych ani sekundu. Podle mě má mít člověk dost rozumu aby nedělal špatný věci :-/

pro Bandy (Saty, 07. 12. 2007 22:55)

Chytáš se jen extrému Bandy, víš, ono to není tak strašný. To co jsi popsal,
je všechno zaviněno člověkem a ne zvířetem, od počůraného výtahu až po volně
pobíhajícího psa je to zaviněno nekázní lidí.
Tvoje neláska by měla být zaměřena spíš na lidi než na zvířata. Kočky nic z toho
co jsi uvedl nedělají a přesto je taky nemáš rád. Je to v tobě, ale s tím nic nenadělám,
každý jsme jiný, někdo citlivý, někdo míň. Ty jsi ze svého života zvířata úplně vyřadil,
já si to zase nedovedu představit. Jako dítě jsme měli doma kočku, pak psa,
pak zase kočku, mezitím fretku a teď mám kocoura. Na všechna zvířata vzpomínám ráda
a daly mě moc hezkejch chvilek a nakonec...každá správná čarodějnice kočku mít musí!!!

Saty (Jana F., 07. 12. 2007 22:50)

Jo, Saty, já tady pořád otravuju s tím, že moudrý, vnímavý a dobrý člověk je víc, než vědma, nikdo mi nedává za pravdu, ale ať chceš nebo ne, celým svým vystupováním, všemi slovy dokazuješ, že pravdu mám. Člověk jako ty je pro mě víc, než vědma. A nemyslím žádnou konkrétní :-)).

Bandy (d.a.sha, 07. 12. 2007 22:46)

za to,ale nemůže pes,ale soused,když mu čůrá do výtahu nebo štěká v pět na chodbě.Taky mám psa a tohle se mi za těch 9let co ho mám ještě nikdy nestalo.Jaký pán takový pes.Tomu věř:-)

pro Saty (Hemenex, 07. 12. 2007 22:32)

Ano, naprosto Tě chápu.
Musím přiznat, že se tady čas od času chovala jak hovad či slon v porcelánu dohromady. O jejích schopnostech by se dalo i pochybovat. Snad jen moje svědectví, že to co řekla se zkutečně stalo ale to se dá snadno zpochybnit.
Byl tady prostě někdo kdo o sobě řekl, že dokáže věci které jsou mimo naše běžné zkušenosti. Ale to je tady přece normální. Tady skoro každej o sobě tvrdí, že je čarodějnice, drak nebo čaroděj a na tuto hru přistupujeme, tak proč ne v tomto, jejím případě? Protože ona jí možná doopravdy je?
Ať jí nakonec je nebo není, když se podíváš na to co tady napsala nebo nechala napsat je to jak luštit šifru Leonarda. Každým dalším čtením se dostáváš dál a dál.
Samozřejmě, že si to asi všechno jen namlouvám a je to opravdu jen hromada výkalu jak decentně napsal Bandy ale já to prostě vidím jinak.
Bez předsudků, bez předchozí zaujatosti v tom nacházím, objevuji stopy - moudrosti.

Zvířátkům (Bandy, 07. 12. 2007 22:28)

Já nejsem ten, kdo nemá rád zvířata. Jen si nemyslím, že pes, ať je jakýkoliv šampion má stejná práva, jako já, ať su jakýkoliv hajzl. Prostě pro mne je první člověk. Zvíře až potom.Pes souseda, který štěká v pět ráno na schodišti mě sere. Mimino, které řve celou noc jsem ochoten tolerovat. Vydržím, když soused celou sobotu vrtá do panelu. Jsem vzteky bez sebe, když jdu do výtahu, který pochcal jeho pes.
Jakápak neláska ke zvířatům. Jenom nepochopení k lidem, co si zvířata fetišizují na úkor lidí. Můj vztah k lidem kouřícím na zastávce autobusu je stejný jako k těm, co nastoupí do autobusu se psem bez náhubku. Nenávidím je. Šlapou na mé kruhy. Jak mám chovat lásku ke zvířatům, když láska naprosto cizích lidí k jejich zvířatům nedovolí, abych pustil na ulici svého vnuka. Sousedův roztomilý pes , puštěný bez vodítka ho povalí do kaluže. Pejsek si jen hraje. Nevadí. Kalhoty operu. Ale pes ranil duši dítěte člověka. Kurva !!!Nešlo by to být trochu tolerantnější k lidem ? Kdo mě dá do útulku, když mě polomrtvého najdou vedle silnice ? Já vím. Skoro každý. Ale já to zaplatím.
Prosím Vás všechny Milujte své miláčky. Ale neobtěžujte mě tím.Neobtěžujte mě jimi. Teď pod oknem štěká pes. Hlasitě. Jeho paní šla na jedno malé pivo a za deset minut se vrátí. Za tu dobu její pes vzbudí mého vnuka a zkazí mi požitek z nový desky. Kdyby pod oknem halekal opilec,odvedou ho. Pes smí. Kde je morálka ? Kam vede ? Bezdomovci spí po kanálech a psi mají útulkový komfort ?
Nejsem proti právům zvířat. Jde o práva lidí. Cítím se vůči domácím zvířatům diskriminován.

pro Hemenex (Saty, 07. 12. 2007 22:19)

Rosťo, nepotkala jsem vědmu, jen někoho kdo se za ni vydával a záměrně a s jistým účelem přišel na web. Udělala tu co chtěla udělat, pozvedla tě, pohaněla oponenta a odešla. Nebavila bych se o tom, kdyby vaše vzájemná konverzace probíhala mimo net, ale neprobíhala. Přehlížím to co jste mluvili spolu a beru to co psala mimo. Když vezmu jen tuto část, tak to byla normální ženská. Ze slov nemůžu poznat vědmu od někoho, kdo si na ní jen hraje, nebo ty víš o koho jde? Před magií mám respekt a dost velkej, to sám víš, ve tvoje schopnosti léčit taky věřím, jen výstupu Morgany nevěřím, promiň.

Merlin (Hemenex, 07. 12. 2007 21:54)

Tak druidi, šamani jsou už tedy překonaní a my jsme dál. Na žijící čarodějnice a vědmy tady taky už nevěříme, ani když se s nimi potkáme. Před magií raději zavíráme oči. :-(
Ještě, že si můžeme alespoň na něco hrát - já tedy budu Merlin!
Mám Vás všechny rád a přeji příjemný víkend ...

pro Saty a Bandyho (Hemenex, 07. 12. 2007 21:44)

Je to poznat milý Bandy, že zvířata nemáš rád. Ale možná ještě víc Ti vadí, že se o nich tady bavíme a ty k tomu zjevně nemáš co říct. Neber si ti tak. Prostě existujou i taková témata :-)
Ano, Morgana toho tady zanechala dost, pro jednoho obyčejný výkal, pro druhého hnojivo, které mu pomůže aby pro oba vypěstoval chleba. Naštěstí všichni nepatříme k těm prvním.

Také jsem zprvu v té legendě hledal složitost a logičnost "moderního" člověka. Ale pak jsem pochopil její přímočarou jednoduchost. Není to tak složité (jak tvrdíš ty Saty) ani falešné jak smlouvy dnešních právníků (jak tvrdíš ty Bandy) je to naopak čiré a průhledné jak legendy prostých lidí.
Já si naopak myslím, že vysvětlila vše oč jsme stáli a dokonce ještě i něco navíc. Že jsme její vysvětlení nepřijali je ale druhá věc, za to ona asi nemůže.
A jestli ses ji na něco mezi těmi urážkami, které se tady na ni sypali i na něco Saty ptala, nediv se, že ti neodpověděla. Neříkám, že jednala v rukavičkách to tedy rozhodně ne. Ale rozhodně si ve všech případech nezačala ona jako první, jak se jí tady svorně tvrdilo.

pro Bandy (Saty, 07. 12. 2007 21:07)

Říká se "kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi" a je to pravda. Aby ses nedivil Bandy,
až bude tvůj vnuk postrádat zvířecího přítele. Jde se od nich naučit to,
co mu člověk nikdy nemůže dát. Zařadil ses do houfu lidí, kteří při spatření
čtyřnohého tvora mimo pekáč vykřikují "probůh zvíře", ještě že tenhle houf
je podstatně menší než ten druhý.
A to víš, že lidé, kteří mají doma nějakého chlupatého kamaráda žijí déle?
Zase statistika.!!

pro Hemenexe (Saty, 07. 12. 2007 21:07)

Je hezký co jsi napsal, ale myslím že je to zbytečně složité. Každý tu chápe,
to co pochopila Morgana.
I když Matouš a Bandy jsou každý úplně jiný, ve většině myšlenek se s nimi
nemůžeme shodnout,to je celé.
Jediné ťápoty které tu Morgana nechala je podivná hra kterou sehrála,
i když slibovala vysvětlení, odešla bez něj, na jednu moji otázku ohledně
astrálu neměla odpověď a na tebe vrhla stín intrika to není jen můj názor.
Jediný co Morganě nemůžu upřít je, že umí mluvit tak, aby na sebe strhla
pozornost těch, kteří chtějí takové věci slyšet. Možná je to v realu skvělá ženská.

pro Janu (Saty, 07. 12. 2007 20:53)

Někdy se dostanu k PC až pozdě, tak tedy:
Keltové v době přibližně 400 př.n.l. obývali evropský kontinent, tudíž i naši zem.
Podle dochovaných písemností, nebo archeologických nálezů bylo Keltské umění abstraktní.
Neměli jen jednoho Boha, našli bychom tam bohy hor, řek, obydlí, ale i klasické bohy války,
moře a tak. Dokonce měli i Boha času. Jejich společenství je docela dobře zmapovaný,
jedinou výjimku tvoří druidové. Postava Merlina možná opravdu odpovídá skutečnosti.
Slovo "druid" znamená v keltském jazyce "vědět" a velmi podobné slovo značí "dub".
Z toho a z mnoha jiných poznatků vyplývá že byli bytostně spjati s přírodou,
rozuměli jí a dokázali využít všech sil, které jim poskytla.
Tito lidé věřili v nesmrtelnost lidské duše, dokázali komunikovat na velké vzdálenosti,
a měli takové vědomosti, že i dneska nad tím žasnem. Nemůžem se Jani vrátit zpátky,
to nejde,souhlasím s tebou, ale jde najít zase kontakt s přírodou, jde se zamyslet nad učením Druidů
a nad moudrostí kterou nám odkázali. Nejde zastavit těžby surovin a nemůžem,se stylem života vrátit,
do roku 0. Můžem jen udělat něco pro sebe: být i jako jednotlivec šetrný k přírodě
a vracet se do ní jak nám čas dovolí abychom si "vyprali duši". Divila by ses, kolik lidí žijí celé roky
ve městě a když se jich zeptáš, kdy byli naposledy v lese, tak si ani nepamatují,
ale na pláži u moře se vyvalují každý rok. Jani, ti lidé si užívají, ale nežijí
a ani tomu co jsem napsala nebudou rozumět.

Hemenexi (Bandy, 07. 12. 2007 20:41)

Smlouva mezi Dagdalem a Mac Oc (nevím, jak to skloňovat) je předzvěstí formulací dnešních právníky sepisovanbch smluv.Každě slovíčko je zneužitelné.
Dost si vybírám, s kým jsem ochoten hovořit i mezi lidmi. Ty to víš.
A Morgana tady zanechala víc výkalů, než sis Ty všiml.

Hemenexi (Bandy, 07. 12. 2007 20:30)

Bydlím v domě, kde se vyskytují myši. Chovám se k nim nevlídně. Vyskytuje se tady i protivná sousedka. K ni se chovám vlídně. Jsem ochoten připustit soužití s rybičkami v akváriu. Jinak se mi nelíbí, když část mého životního prostoru omezují jiní tvorové než lidé.Vím, že se psem se domluvím. S kočkou nikdy. Ale proč bych měl ? Proč bych měl v omezeném prostoru panelákového bytu uvolnit místo nelidem.Ano. Žijte si. Nelezte, ale do mé boudy. Já do vaši taky nelezu.Na téhle bázi jsem ochoten respektovat vše živé. Vyvenčím cizí paní pejsky,vymetu ji klec po andulkách. Vynesu ji píseček po kočičkách.Ale doma tyhle ty starosti nemusím. A děsí mě představa, že na polštáři vedle mého vnuka spí kočka.

JanaF (d.a.sha, 07. 12. 2007 19:34)

neozývám...nechápu..:-)

??? (Jana F., 07. 12. 2007 19:28)

Nikdo se neptá, nevysvětluje, zřejmě všichni chápou a souhlasí, já moc ne, tak se ozývám se svým názorem: Keltové - to bylo dřívější stádium historie lidstva, kdy ještě trvala prapůvodní pouta s přírodou. Neidealizovala bych to. Vývoj šel dál, vrátit se nelze.

pro Bandyho (a all) (Hemenex, 06. 12. 2007 23:17)

Když keltský bůh Dagda rozdělil všechny pahorky sidh v Irsku lidu bohyně Dany, přišel k němu prý Mac Oc s žádostí o nějaké území. Dagda mu řekl: "Pro tebe žádné není. Všechna místa jsou již obsazena.""Dovol mi tedy strávit den a noc ve tvém obydlí," poprosil ho Mac Oc.
Dagda žádosti vyhověl. Když se o 24 hodin později vrátil, Mac Oc byl ještě v sidh. "Odejdi, tvůj čas se naplnil, "řekl mu Dagda. Mac Oc však odvětil:"Jak můžeme pozorovat, den a noc jsou úplným světem. A to je to, cos mi řekl." A tak musel Dagda odejít a Mac Oc mohl zůstat v sidh.
Nebylo mě přáno tuto legendu pochopit. Až včera jsem ji díky Morganě pochopil. Ona má k druidům totiž tak strašně blízko, že se dívá na svět jejích očima. Bandy, díky této legendě už chápu jak to Morgana myslela s Tebou a Matoušem. A naopak, díky jejímu příspěvku, kdy vás oba strčila do jednoho pytle (tedy jestli jsem to pochopil správně) mě pomohla pochopit (alespoň částečně), jak druidové (a tedy i Keltové) možná chápali svět.
Nechala tady asi víc ťápot než se zpočátku zdálo, že?

pro Bandyho (Hemenex, 06. 12. 2007 21:18)

Že ty nemáš doma žádný zvíře?
Jinak se musím přiznat, že se všemi Tvými příspěvky co jsem za poslední tři dny četl, souhlasím.
Na téma kočky jsem ale ochoten si povídat hodiny, dny a roky ... ;-)

Dámy, prosím ještě jednou (Bandy, 06. 12. 2007 21:03)

Zkuste opravdu pohovořit o jiném ze svých pracovních nástrojů. Copak žádná nemáte havrana ? Neumíte čenž na líbací žábu ? Nebaví Vás koule ? Karty míchat, čumět do kávové sedliny se Vám nechce ? Kladivo na Vás, baby jedny.

Bandy (d.a.sha, 06. 12. 2007 21:02)

o jiném zvířátku?:-D

Dámy, prosím (Bandy, 06. 12. 2007 20:53)

Pohovořte o jiném

Satý (d.a.sha, 06. 12. 2007 19:48)

nic proti Matýskovi....toho mám ráda:-D....ale máš pravdu každé zvířátko je hezké a milé...ale géparda no nevím:-D:-D

pro Dášu (Saty, 06. 12. 2007 19:33)

Nějak se nám to tu rozdělilo na pejskaře a kočičáky.
Já si myslím, že každý zvíře které máme rádi a které má rádo nás, nám něco hezkýho dá, ať je to kočka, nebo pes. Mě přitahujou šelmičky. Kdyby to bylo reálný, chtěla bych mít geparda. Je to ale jen takovej sen.

pro Roni (Saty, 06. 12. 2007 19:27)

Když cítíš v bytě kočku, tak to znamená, že namaj vyčištěnou bedýnku. Kočka sama o sobě nesmrdí vůbec.
Jinak jsi odpozorovala a popsala chování kočky skvěle, musela jsem se smát.

pro Bandy (Saty, 06. 12. 2007 19:25)

Tys to fakt krááásně popsal, je vidět, že si už ten sssssssykot někdy slyšel, znáš to dokonale. Jooo, tak to asi bude.:-DDD

Roni (d.a.sha, 06. 12. 2007 16:52)

kočky jsou milé,ale doma bych ji mít nechtěla...nic proti kočičkám:-)Mám doma pejska fenku te rasy co zmiňuješ LHASA APSO...jsou to moc klidní pejskové ...milí a přítulní.A hlavně nelínají to můžu potvrdit.Všem doporučuji:-)

KOčky (Roni, 06. 12. 2007 11:55)

Mám tu smůlu, že kamkoliv jdu na návštěvu a mají kočku. Tak prostě smrdí. KOčky by neměly smrdět. Jen jeden takový mazel nesmrdí...moje kamarádka ma Dalmatina ( chtěl apsa co nelína...dalmatini línaj celej rok. Maj milion chlůpů, deně jich vypadne na statisice s tejně ten pes není plešaty )
A kočku kterou původně pořídila pro svou matku co zůstala sama po rozvodu.
Tak číííča zůstala u ních...nejprve napár týdnu. Teď je tam už třetí rok :DDD
Kočka a pes pohromadě. Byste nevěřili jak je ta potvora zákeřná, jak ráda skače na toho chudákapsa s pozarohu. Pes dostava infarktové stavy a kočka má s toho legraci. A taky se říka, že kočk se vrátí. když má hlad...omyl. Tato kočka ne. Ona se vrítí až tehdy,kdy to co bylo na ni bíle nebylo bíle.
A taky se říka, že povětšinu života spí....ne tato kočka ne. Miluje vršky s pet lahví ( skvělý zvuk na plouvoucí podlaze, když to honí a obvzlášť o půl noci ).
Jediné co se mi na ni líbí je to její pohodlné spaní....vyvracené všechny části těla tak, že normalně žijíci tvor by se už nepostavil :DDDD

Mary-Charlote (Roni, 06. 12. 2007 11:47)

No hlavně ať si to vyřešíte.A žádné hádky přes vánoce neboť o to více se to pak pamatuje.
MNo já kočky nějak nemusím. My měli vždy doma pejsky.Ale jak říkavala moje mamča...jsou to DÁmy.
Když jsem jim chce takto udělaj. Když jsem jim nechce tak na vás kašlou. Mamča měla siamaka.
A to co si snímprožila to bylo neuvěřitelné ( v dobrém smyslu slova ).
Třeba ráda ta malá potvora sedávala na římse okna v 3 patře. Jednou šla mamka domů a jak otevřela dveře, udělal se průvan, okno se s bouchnutím zavřelo, kočka se lekla a spadla dolů. Mamka si myslela, že jde jen pro zbytky kočky a ta málapotvora ji přišla na proti v druhém patře a prskala jako hrom :DDDDDD
Jedna z mala příhod. Včetně toho, že bylalepší ochranař než pes. Mamka s ní rada chodila na procházky a jdnou ji napadl pes ( tu kočku ). Ona si to zapamatovala.POtkali se podruhé a to jste měli vydět jak tohopsa hnala.
A co se týká námluv..oooojéééééje...když nechtěla tak prostě nechtěla. Akdyž ji někdo donesl " ženicha" takto bylo točo a jěště zdemolovaný byt :DDD
TAkž kočkyjsou namyšlená stvoření....jsou to primadony :DDD

čarování: (mary.charlotte, 06. 12. 2007 10:24)

dexempo,multo...multo...ššš...šuplex!!!

P.S.: (mary.charlotte, 06. 12. 2007 09:41)

takovou básničku taky neznám,je pěkná,jsme přece čarodejnice a kozelníci,tak těch životů máme víc než třista.ROZDÍL: kocoura musí člověk překročit,když leží před prahem a kočka uhne na stranu,když jí o to požádám,takový je rozdíl.Mimochdem,u rodíčů jich mám pět a jednu oblíbenou,jmenuje se TYGR a ta mě poslouchá na slovo a vždy mě dobrovází s celou svojí skupinou ke kadibudce a dělají mi čestnou stráž.Miluji kočky,obvzvláště šelmy.I jiná zvířata.

komentář: (mary.charlotte, 06. 12. 2007 09:30)

vysvětlení:Rozhodně jsem se nechtěla vybouřit,normálně jsem reagovala na situaci,která nastala v napětí.My máme spolu s Radkem ještě mimo forum nedořešených pár dialogů,ale to se netýká nikoho z Vás.A jestli si sami vzpomínáte,tak při mém vstupu do fora na mě bylo taky z neznámých důvodů ůtočeno,tak se nedivte,jak hrubě jsem se zachovala,každopádně nechci se k tomu už vracet,ale,jak vidím,tak musím.Ale vše jsem hodila za sebe a už se neotáčím.Od Radka mi to připadá trochu nefér,protože se snaží o mou žárlivost,ale já jsem v pohodě,je to k pousmání.Je dobře,že se to nebude zametat pod práh,jsem ráda,za každou upřímnost a ruku na srdce,to dělá přátelé a lidi to tak sbližuje.Roni,omlouvám se Ti za reakci z minulosti,byla dost ostrá,promiň a neodcházej.Musím se omluvit,že dlouho se asi neuvidíme,jedu na obchůzku po republice,tak až uvidíte lítat triskokoště,tak mávněte zatím se mějte fajn a v pohodě a pište a pište a pište,papáááááá.

Satance (Bandy, 06. 12. 2007 09:15)

Rozdíl mezi kocourem a mužským je v tom, že ten druhý nebývá vypuštěn na týden jen tak. A když, tak po návratu není koupán a krmen. To spíš se partnerka mění v hada. Ssssssssssssssssvině, kdesssssssssssss byl ?

Hem. (24Jirka, 06. 12. 2007 08:16)

Skleničky , sklenky a poháry,
zalil jsem vodou z potoka,
skleničky, sklenky a poháry,
myju jen jednou do roka.

Písmenka, slůvka a slovíčka,
do vět jsi kdysi poskládal,
písmenka, slůvka a slovíčka
teď tě v nich úplně postrádám.
pro Jirku (Hemenex, 05. 12. 2007 23:55)

Abych se přiznal nepochopil jsem s toho, že jsi okopíroval část mého příspěvku na základě čeho soudíš, že Vás mám za kretény.
Popsal jsem to tak jak si to pamatuji a díky tomu že sklerózou (snad) ještě netrpím předpokládám, že to tedy tak i bylo.
Třeba to jméno: Jen si vzpomeň třeba na Šárliho, Šárku atd. (jde najít v archívu). Ani na vteřinu jsem nikdy nepochyboval o tom, že to ta kočka Rony skutečně nějak sdělila. Ostatně nebylo to poprvé a rozhodně né naposled co se něco podobného stalo.

Saty (Jana F., 05. 12. 2007 23:46)

To máš zlatíčko kocourka, ale já si taky dřív nedokázala představit, že by mohla existovat taková bestie, co mám teď :-).
Chlapi mají s kocoury dost společného, to je pravda :-). Že by se rýsoval další tajemný příběh?

pro Janu (Saty, 05. 12. 2007 23:32)

Mates, mám ho šest let. Spí jen se mnou, stočí se do klubíčka na peřině u mých nohou a vydrží tam až do rána.
Nevím co to je, že by mě seknul, nebo škrábnul, leda jako kotě, to zlobil.
Když jím něco co mu voní, přijde pomalu ke mě, skočí vedle na židli
a kouká na mě tak upřeně, že mě přestane chutnat a začnu se dělit.
Když na něj přijdou touhy tak uteče. Vrátí se pak třeba za týden, hladovej,
špinavej, vyhublej, ale šťastnej že je doma. Já ho vykoupu, nakrmím
a mazlím se s ním dokud mi znova neuteče. Je nějakej rozdíl mezi kocourem a mužským??

pro Roni (Saty, 05. 12. 2007 23:31)

Každej ti rozumí Roni. Když je bolest velká, nejde se smát, nebo vtipkovat.
Ta bolest je cítit z písmenek i kdybys nám o ní nic neřekla.
Určitě s tebou všichni citíme a moc si přejem aby to tvoje trápení už nebylo.

Jirkovi (Saty, 05. 12. 2007 23:30)

Jirko, já nevím co se ti nezdá?? Že neměla u sebe papíry?? Asi nechala někde kabelku.
Že veterinář posílá lidi s kočkama na policajty je taky přece normální.
Slovní obrat "kočka řekla" bych ještě jakž-takž brala, já s kocourem taky vykecávám
a odpovídám si za něj to, co bych chtěla slyšet. Takhle mi toho může kocour nakecat,
to bys koukal, ale jinak jsem OK. Je ale pravda, že když o něco jde, jsme oba ve střehu.
Mates se chová jako pes, vítá mě když přijdu domů. Když přijde někdo cizí,
nenechá na sebe sáhnout, seknul by ho.

Monice (Saty, 05. 12. 2007 23:29)

Stolovat s pejskama?? Néééé, měla bys pal plochý nohy!!!!

P.S. Janě (Monika, 05. 12. 2007 22:52)

Oprava, cvičila,... cvočím já a to že pořád :-D:-D:-D I bez brnění..........

Janě (Monika, 05. 12. 2007 22:51)

Nikdo nevíme, jestli to takhle funguje, v každém případě bych cvočila s trenérem dominantním kocourem v brnění :-D

Monice (Jana F., 05. 12. 2007 22:36)

No jo, když na to já nevěřím. Ani nevím, jestli takhle to funguje - kdo byl mizera, tak bude v dalším životě taky mizera? Nebo spíš naopak chudák, aby si to odpykal?
Kocoura klidně nechám dominantního, já nemusím být vůdce smečky :-).

Janě (Monika, 05. 12. 2007 22:22)

Když jsme se dneska s těma kočkama tak rozjeli, koukám, že tvůj kocourek je velmi dominantní a hyparaktivní osobnost. Copak asi byl v minulém životě:-D:-D:-D

Jirko (Jana F., 05. 12. 2007 22:06)

Ale to všechno může být klidně o kočce, ne :-))?
Představ si, že by se to stalo nám dvěma. Já ti pak ráno řeknu: "Hele, Jirko, řekla mi, že se jmenuje Morgana". No neříkej, že bys mi to nevěřil :-))).

Roni (24jirka, 05. 12. 2007 21:33)

znám to je to cca. tři roky, co jsem měl vyhřezlou plotýnku, vydržel jsem 3/4 roku pak jsem šel na operaci, dodnes si pamatuju ty bolesti, žhavý drát v noze, celou tu dobu každý ráno jsem počítal vteřiny do doby kdy budu muset vstát a jít do práce, byl jsem bolestí úplně vyřízenej a protivnej jak si snad nikdo nedokáže představit, vím co bolest dokáže, přeju ti zdraví. Bolest člověka dokáže hrozně změnit

kočka (24jirka, 05. 12. 2007 21:29)

Proč nás máš Hem. za kretény?Zdálo se, že jí nic není a zdála se zdravá, ach, jak ta byla vyhublá a slabá, že se na nohou nemohla udržet. Neměla sice u sebe žádný papíry podle kterých bychom mohli o ní cokoliv zjistit a sama nemluvila ale protože hned usnula, řekli jsme si že počkáme a uvidíme. Jenže za pár hodin se jí začalo hůř dýchat. Tak jsme se sbalili a jeli k doktorovi. Po vyšetření nám však bylo sděleno, že jí nic není a že můžeme jet zase domů. Naši námitku, že o ní nic nevíme nám bylo jednoduše řečeno, že je to náš problém a jestli se nám to nelíbí tak ať jdeme na policii.
Je pravda, že nám doma pak málem umřela. Je pravda, že jsme se pak u ní celou noc s přítelkyní střídali. Je pravda, že jsem se po dlouhé době (i přes svůj slib sám sobě) odhodlal zase někomu dát trochu své síly a že ráno už bylo po krizi.
Je také pravda, že mé přítelkyni ráno řekla že se jmenuje Morgana. Nechtěla nikam jít, nikdo po ní nepátral a nám tak moc nevadila (jenom v noci, to totiž děsně chrápala).

pro Hemenex (Monika, 05. 12. 2007 21:23)

Tak stolovat jako ty-to bych se pěkně pronesla, když svorně pro všechny-měla bych na klíně 1O5 kg, 2x5O dogy a 1x5 kočka :-D

9 životů (Monika, 05. 12. 2007 21:13)

Jsem jasně pro 9 životů pro kočky i kocoury a taky pro čarodějnice,(i eje) když jsme na tom "Kladivu".........:-D

Janě (Roni, 05. 12. 2007 20:59)

Teď nechtěj vědět jaká jsem. Pro dnešek jsem se změnila. Jsem plná bolesti. Bolesti co neustale bolí už tři dny a už toho fakt mám plný zuby. Jsem už zlá. Doháje já se už ani nemužu učesat. Takže možná to bude znít jako útok to co jsem napsala Dashi....

Roni (Jana F., 05. 12. 2007 20:54)

Vážím si tě za to, že píšeš tak, jak cítíš. Nemyslím, že by pravda mohla někoho urazit a ty pravdu máš. Napsala jsi to, co jsem já jen cítila a neodvažovala se napsat. Není to nic proti nikomu, myslím to dobře a v dobrém vůči všem a jsem ráda za všechny co jsou tady. Upřimné slovo pomůže víc, než samé zdvořilosti. Mám radost, jak se někteří před očima mění k lepšímu, chtěla bych i já :-). Ty se ale Roni neměň, zůstaň taková, jaká jsi.

d.a.sha, (Roni, 05. 12. 2007 20:12)

Asi jsem otupěla léky, ale co jsem napsala špatně? Třeba se to dá vysvětlit neboť jsme se nepochopily.
Nechci nikoho urazit a ani naštvat.
Ale většinou napiši vše hned jak to myslím. POkuď myslíš to, že jsem srovnala Dragona s Mary. Tak jsem měla kapanek pravdu. Mary "štěkala na Radka a na nás". A Radek zas na ty druhé. Ale už se to vyjasnilo. Je sice divné si vyměňovat nazory prostřednictvím netu, aleje asi moderni doba.
Navíc proč Radek psal na foru vůči Morganě takové....utoky ( nevím jak to mámpřesně nazvat) měla to být provokačka aby se něco rozhoupalo? A co tím myslel? Nechci se k tomu vracet....přesto proč bych měla být já ta špatná. Jsem jedina co si tohotady všimla nebo jediná co se o tom baví. Proč to zametat pod prah, když umí Radek dokonce i normalně psat?
Měla to bých pochvala. Mary se zřejmě vybouřila a Radek taky přišel k rozumu. Doufám, že bude taktopsát dál...
Takže se mějte dobře a naschle.

Mikuláš: (mary.charlotte, 05. 12. 2007 18:08)

Včera bylo Barborky a dnes chodí čerti ,přeji všem krásný podvečer při Mikulášské nadílce,zrovinka za oknem mi hrozili čertiska a já měla nějaké jednání,škoda,snad příště.Saty:hezká básnička,takovou neznám.

ke kočkám: (mary.charlotte, 05. 12. 2007 18:01)

Také to znám,že kočky mají 9 životů,ale já mám už jen dva:tenhle a pak ještě posmrtný život.Mám moc velké štěstí,protože už jsem tu nemusela dávno být,jednou mě zachránil můj vlastní tatínek a pak jsem se už zachraňovala sama a teď zachraňuji sebe i ostatní.

pro Janu Fdivokou ... (Hemenex, 05. 12. 2007 17:44)

Samozřejmě že z toho jídla u kterého zrovna sedím ! :-D
Ty divoško!

pro Radka a all (Hemenex, 05. 12. 2007 17:42)

I podle Keltů, jejich druidů a zaklínačů ale také podle nejstarších védských recitátorů je slovo určitým druhem bytí, který odráží ideu (myšlenku), jenž ho stvořila. Vyřčení slova je závažným činem vstupující do světa jemuž vládne zákon příčiny a důsledku. Jinými slovy každé vyřčené slovo, každá takto uvolněná energie vyvolá odezvu ve světě, do něhož vstoupila. Jelikož slovo je odrazem ideje z duchovního a mentálního světa, může vyvolat reakci právě na těchto úrovních. A důsledky této reakce můžeme pocítiti i ve světě hmotném.
Proto bys měl raději ty svoje "rarášky mysli" držet víc na uzdě. Sám nakonec víš, že to tenkrát rozhodně nebylo z legrace ale proto (jak jsi se sám tenkrát přiznal), protože jsme z Bandym už starý a zkostnatělý a zacláníme zde mladým :-)

dodatek:
Proto dodržení daného slova, slibu nebo přísahy není jen otázkou cti ale také rozumným následováním zákonů Přírody.
Vybraná slova vyřčená ve správnou chvíli, se správnou intonací, melodií a rytmem mají magickou moc vyvolávat přírodní síly.

Na závěr průjem inteligence:
Magii slov vládne galský (keltský) bůh OGMIOS, zobrazovaný jako stařec (heč!), jehož síla spočívá ve zlatých řetězech vycházejících z jeho jazyka a směřujícím k uším těch, kdo ho poslouchají ;-)

ještě kočky :-) (Jana F., 05. 12. 2007 17:34)

Ufff, teď jsem se až zpotila, než jsem pochopila, z čeho že ta kočka Majka nesmí uždibovat a ochutnávat :-)).
Tak já na sebe prásknu, že jsem takové prase, že když to manžel nevidí, tak kočky žerou na stole... Dala jsem fotku do profilu jako důkaz, že nekecám :-).

pro Dášu (a pak PS: pro all) (Hemenex, 05. 12. 2007 16:50)

Příběh s Morganou se stal před více jak 3 lety. Pokud jsem to pochopil správně tak událost od Sarah před více jak rokem. Mě se to děje Majkou v současnosti. Opravdu se ti to zdá, že se to všechno děje NAJEDNOU? Vždyť mezi nimi uplyne vždycky víc jak rok!
Jak dlouhý časový úsek by asi musel uběhnout, aby si to nazvala třeba "nedlouho po sobě"? :-DD

PS: U nás se říká, že kočka má 9 životů. Kočky mě při jídle můžou sedět na klíně (nesmí z něho ale ani ochutnávat ani uždibovat). Jíst smí až to co jim dám. Pro něm jsem totiž "vůdce smečky".

kladivo na čarodejnice (mary.charlotte, 05. 12. 2007 16:40)

Před chvilkou jsem byla pozvána hloučkem 60ti letých babiček na slet čarodejnic už teď,říkali,že preventivně,to jen,abych si to nerozmyslela,byla jsem fakt nejmladší a takové tam prý nesmějí,ale,protože jedna z nich má narozeniny,tak prý můžu a koště mi pálit nebudou,uf,už jsem se lekla,že bez košťátka nebudu moc jezdit do práce,když jsem ta dobrá čarodejnice jako i vy ostatní.Lízla jsem si medoviny k tomu narozeninový čokoládový bonbon a linecké kolečko.mňm,škoda,že nemůžete přiletět taky,bylo by nás třikrát víc.Nicméně pro příště jste taky pozvané.

pro:Moniku (mary.charlotte, 05. 12. 2007 16:17)

Děkuji Ti¨Moniko za upřímnost,musím se přiznat,že jsem se pak styděla a moc mě to mrzelo.

pro:Satanku (mary.charlotte, 05. 12. 2007 16:09)

Od té doby,co Ti někdo psal,že to jde bloknout,tak se tam na to forum nemohu dostat,nikoho neobviňuji,zjistila jsem,že je to tím starým počítačem,moc dlouho mu to trvá ,než něco načte a kolikrát vůbec nefunguje,vím,že si to neblokla,ale musím se přiznat,že jsem si to myslela,omlouvám se za to,promiň.A dík za radu,skusím to.

pro Moniku (Saty, 05. 12. 2007 15:33)

U nás se říká 9 životů. Schválně jsem se podívala po netu a je to tak půl na půl. Někde sedm, někde devět, no ale když se tam vyjadřovala i veterinářka a mluvila o devíti životech, tak musí přece platit devět, já to těm kočkám docela přeju. :-DD

Radkovi (Saty, 05. 12. 2007 15:30)

Heh....upomínky se netrhaj, ale platěj a čarodějky se taky netrhaj, páč by z jedný byly dvě a myslím že by sis nijak nepolepšil.:-DDDD

Monice (Jana F., 05. 12. 2007 15:28)

Téééda, ty jsi dobrá, to mě nenapadlo :-)). Nechceš mi dělat kocouří psycholožku? Z mého kocoura je nešťastná i veterinářka, na injekci ho musí držet několik lidí a dost riskují :-)). Nezlomil mi nohu, tu mi jen rozdrásává, ale ruku v zápěstí - skočil a trhnul, jako když láme oběti vaz.
To s těmi psy jak loudí o jídlo - jsi mi čím dál tím sympatičtější. Jsou totiž lidi, i chovatelé, kteří tohle neuznávají a mají zvířata vycvičená, že si ke stolu nedovolí. Já říkám, že ve smečce se všichni dělí, a o to jde. Můj kocour (jiný) si jednou takhle ode mne vzal i kousek česneku, chudák, asi ze solidarity :-)).

pro Charlotku (Saty, 05. 12. 2007 15:26)

Charlotko, já tě opravdu neblokla, možná jsem jen syčela, ale neudělala bych to. Za prvý jsem to ještě nikomu na foru neudělala, za druhý kdyby to bylo nevyhnutelný, tak bych to oznámila všem a za třetí abych se přiznala, ani nevím kde se to dělá. Já ti pořádně nerozuměla s tím že se nemůžeš dostat na forum, ani tady z webu se tam nedostaneš? Nebo že tě to nepřihlásí a tím pádem nemůžeš psát? Kdyby to bylo to druhé, tak zkus napsat na helpdesk@seznam.cz a oni se na to podívají.

Saty (Monika, 05. 12. 2007 15:07)

Přesně tak a taky je legrační, jak kočky přejímají chování od psů, pokud s nimi žijí. Ta naše umí povely určené psům a je to i jinak dobře sjednocená skupina, když řeknu žebrající kočce, která má zájem o moji snídani(jinak dostávají první dle aljašského zákona)-"to je moje", je to znamení, aby okmažitě přišli žebrat i psi. Ale nutno říci, že si slušně vlezou pod stůl nebo vedle něj a čekají, jestli něco kápne. Jasně, že jo, ale až se najím já. Co je fakt nedůslednost, když se pes nebo kočka vrhne do talíře-také jsem to viděla. To jsou právě ty meze spolunažívání, abychom se tolerovali, rozuměli si a každému jeho prostor, byť můžeme žít třeba na hromadě.:-)
Jo, v Krušných horách mají kočky 9 životů? Já bych nic nenamítala, čím víc, tím líp a 9 je moje číslo, ale u nás se říká 7 životů. Jizerky budou holt chudší:-D

Janě (Monika, 05. 12. 2007 14:57)

A to ti, Jani, nedošlo, že ti tím chtěl kocour říct, že blbě cvišíč? :-D:-D:-D
P.S. Zlomená noha od kocoura? Jseš si jistá, že nemáš tygra?

Mary (Monika, 05. 12. 2007 14:56)

Nic se neděje, potřebovala jsi ze sebe všechno všeobecně dostat, pokud trochu pomohlo a pomůže i další povídání, přidej se a nelam si s tím už hlavu. Třeba ti naše tlachání o všem možném i nemožném půjde k duhu. Bylo by to fajn. :-)

komentář: (mary.charlotte, 05. 12. 2007 14:08)

Včera jsme mluvili čarodějky mezi sebou a přidali se i kouzelníci,jejich triky se mi líbí.Hlavně to,jak umí hezky mizet!Musím využít příležitosti,že můžu na net,píši na starém počáku a někdy to fakt nejde,třeba i celý den a když jsem rozepsaná,tak to spolkne porucha

Ještě pro:Radka (mary.charlotte, 05. 12. 2007 13:59)

Pohlídej si listonošku!!!!

pro: Radka,Roni a Moniku (mary.charlotte, 05. 12. 2007 13:56)

Nemůžu se dostat na stránku se svým emailem na část:Tušení stínů a tušení souvislostí,dostanu se zatím sem.Jo a prosím Tě,pusť svoje holky taky na icq a k počítači,poslala jsem jim blahopřání k narozkám a nevím,co s něma je,že se neozvaly.Přeji Tobě i dětem hezké vánoce.A prosím Tě věnuj se trochu d.a.shi.Očividně chce s Tebou mluvit a Ty prcháš,jako malý kluk kdysi mě,tak ji prosím Tě netrap.Doufám,že se hezky postará,stejně jako kdysi já,tak si toho važ!!!Roni,děkuji Ti moc za blahopřání,to by bylo moc trapný,kdybych se zlobila.Už se počešťuji,ale jde mi to že?Musím se pochválit.Viď? A MONICE SE CHCI OMLUVIT,Moniko OMLOUVÁM SE TI,ŽE JSEM BYLA ONEHDY MOC HRUBÁ,ALE CO NA MYSLY TO NA JAZYKU A ŠLO TO SAMO.

kočky (Jana F., 05. 12. 2007 13:22)

Kočky na mě působí jako zázrak a záhada. Kontakt s nimi je daleko jemnější, než se psy a někteří lidé ho nikdy nenaváží. Ale mnohé je zřejmě jen naše představa. Já jsem si dlouho myslela, že se na mě moje kočky láskyplně dívají, jak cvičím na koberci. Ty jejich krásné oči... Než jeden kocour skočil a zakousl se mi do nohy :-). Tím chci říct, že často věříme tomu, co si přejeme. Skutečnost může být úplně jiná. Když to víme, tak si můžeme bez obav hrát.

pro Moniku (Saty, 05. 12. 2007 12:31)

Jako každej člověk má svůj povahovej rys, má jeji i každé zvíře, nejen pes a kočka. Vliv na to má i
v jakém prostředí žije nebo vyrůstá. Dobře jsi řekla Moni, že všechno záleží
na vzájemném porozumění. Pokud je na straně člověka láska a porozumění ke zvířeti,
ono to okamžitě vycítí a přátelství je uzavřeno. Nevím čemu se diví lidé, když se k nim přilepí
opuštěné zvíře. Je to proto, že poznalo i beze slov že je to dobrý člověk
a věřte mi, zvířata se nemýlí. O těch povahovejch rysech to je taky pravda.
Měli jsme kohouta cholerika a můj kocour je línej, poživačnej flegmatik.
To, co nás fascinuje na kočkách je jejich nezkrocenost a že nikdy nemůžeme říci,
že jsme jejich pánem. Tajemnosti jí přidává i jejich převážně noční způsob života
a i těch pověstnejch 9 životů. Taky se říkávalo, když je kočka v domě, bude se tam držet štěstí.
A nakonec ty oči, nádherný oči, kterýma umí mluvit,

ochočení (Monika, 05. 12. 2007 11:42)

Ze své zkušenosti musím říci, že ne vše je tak, jak se na první pohled zdá. Svoboda a výměna lásky-jak psala Saty-platí všeobecně,to ano, ale záleží také na jedinci a plemeni. Moje druhá adoptovaná kočka je například proti mým psům dokonalé lepidlo, vyleze mi za krk, olizuje mi jej i hlavu a je neodtrhnutelná. Ta první si sedne na opěradlo křesla, hypnotizuje mě mhouřením očí, já nakonec tu knihu stejně odložím, mhouřím na ní taky, ona se celá rozvlní, dá mi ducana do čela a vteče vedle mě. Ta je dost nezávislá. Oproti tomu haskouni akonto příměsi vlčího genu jsou hodně svobodní a tibeťáci také, ti sice tento gen nemají, ale jako každé asijské mlemeno jsou hodně sví, i když dokáží nesmírně milovat, jsou tak trochu zahledění do sebe a neodpouští křivdy. Takže bych to, 57 polare viděla jednoznačně v cítění se do jednotlivých druhů, ať je to rostlina, zvíře nebo člověk. Oni si neochočí tebe, ty je také ne, všechno je pouze na vzájemném POROZUMĚNÍ.Nic víc, nic míň. Takhle to vidím já.:-)

všem (57 polar, 05. 12. 2007 10:28)


Ahoj vám tady na netu.
Mám kamaráda který mi řekl,navštiv Satanku a čti,potom se rozhopdni.
Rozhodnutí je jednoduché jste jedineční,proč se dohadovat věrnosti zvířete když víme že stejně si zvíře udělá co chce,když si uvědomíme tak poznáme že vlastně nám diktuje svoje podmínky,mává s námi jak ono potřebuje,kočka je svá,pes je ostrý,ale i ten pes je svůj,nejlépe ochočené zvíře je ŽENA,OPAČNĚ MUŽ.
ZÁLEŽÍ NA KTERÉM KONCI VODÍTKA KDO STOJÍ,A KTERÁ RUKA HO DRŽÍ,POTOM CO MÁ V TÉ DRUHÉ RUCE-ZDA BIČ NEBO CUKR,ALE POŘÁD JSME ZVÍŘATY MÁME PUDY.
TAK JAKO ČARODĚJOVÉ A ČARODĚJKY KTERÉ LÉTALI NA PETROVI KAMENY O SABATU ČI V JINOU PŘÍLEŽITOST,VOLBA NOVÉ VLÁDKYNĚ NEBO UZNÁNÍ DÁBLA JAKO PÁNA.
OBLEČENÍ VŽDY PODLE ČARODĚJNICKÉ MODY,NA ZÁDECH HRB,NA NOSE BRADAVICI,NA BRADAVICI CHLUP,SPRÁVNÝ SKOBOVYTÝ,ALE JENOM NA SABAT,JINAK TO JSOU NÁDHERNÉ ŽENY TO BY NIKDO DO NICH NEŘEKL VIDTE KRASOTINKY???
POZNAL JSEM MNOHO ČARODĚJNIC ALE I VÍL,ALE ANI JEDNA SE NEHODÍ DO ŽIVOTA,JSOU NENAUČITELNÉ PRÁCE VŠE SI VYČARUJÍ.
DÍK,PŘÍTEL MĚL PRAVDU JSTE FAJN,TAK AHOJ ZASE NĚKDY.

pro Hemenexe (Saty, 05. 12. 2007 10:06)

Ségra miluje psy, já kočky. Pes jde za vlídnou rukou a hlasem a svojí svobodu vymění za lásku člověka. Kočka miluje blízkost člověka, ale jen ona sama rozhodne, komu bude věřit a komu věnuje svojí přízeň. Svobodu si ponechává. Kdo má u domu kočku jen proto, aby chytala myši a víc ho nezajímá, nepozná jak cenný je její přátelství. Ten kdo choval víc koček, nebo se jen trochu o ně zajímal, ví že podobných případů nalezení koťat nebo koček jak popisuješ ty a nebo Sarah, je plno. Sama bych mohla napsat dva neobyčejné případy, ale myslím si, že samotná kočka Morgana nemá s pisatelkou Morganou nic společného. Bude lepší, až budeš vědět víc, než se tady dohadovat a spekulovat. Dáváš do spojitosti Rony, Zlatku a Morganu. Rony je tvoje přítelkyně, jestli je tvoje dedukce správná, kdo jiný než ona by tě měla z toho zmatku vyvést.

pro Dášu (Saty, 05. 12. 2007 09:45)

Neboj Dáši, dneska se tomu co Roni napsala Charlotka i Dragon jen usmějou. Jak jsem vytušila, jsou oba nad věcí a v pohodě.

Hemenex (d.a.sha, 05. 12. 2007 09:00)

Příběh s kočkou Sarah.cz je taky tajemný a dost podobný těm co jsi napsal....buď pracuje fantazie nebo je tady opravdu tajemno ....několik podobných náhod najednou.

Roni (d.a.sha, 05. 12. 2007 08:13)

Tak to nebylo moc hezké.........

pro Saty (Hemenex, 05. 12. 2007 00:53)

Ale já přeci nevím jestli se sešli nebo ne, já tam nebyl. Přece nebudu lhát. Já si to jenom myslím, že to tak bylo. Vždyť o mě celou dobu nešlo. Jak jsem psal jsem buď oběť nebo jenom bójka nad hlubinou.
Kdo je kdo?
Morgana je mytická postava, jak napsal správně Bandy.
Morgana byla moje kočka, kterou jsem spolu se svou přítelkyní zachránili před několika lety a která se nám pak ztratila a teď se našla u mého souseda.
Nickem Morgana se také podepisuje kontroverzní přispěvatelka na těchto stránkách, která o sobě říká (řekla to vůbec někdy nebo jsem si to jenom vsugeroval?) že je svitavskou Vědmou.
Vědma je taktéž polomytická postava (nebo titul), žijící ve svitavském trojúhelníku podle pověstí již několik století.
Zlatka je astroložka a uznávaná léčitelka, která údajně osobně zná Vědmu.
Saty, ty si vážně myslíš, že jen proto aby se tady někdo z někoho vystřelil tak před několika lety zachránil kočku, dal ji takový divný jméno, které koresponduje s tím o čem se tady bavíme, operativně využil toho že náhodou chrápala, že jsem byl 3/4 roku pod cizím jménem v Olomouci, že se pak ta kočka (k sousedovi) ztratila a přestala chrápat, že jsem se dostal sem na tyto stránky, pak využil diskuzní příspěvky z před půl rokem aby měl alibi jak se sem dostal, využil mých zážitků ze stromem o kterým jsem ještě před rokem nevěděl ani že existuje. Už tehdy věděl, že se náhodou seznámíme se zlatkou atd.? Znal moje učení Cesty aby mě podle toho tady mohl najít a jakoby identifikovat? V tom je zapojeno příliš mnoho lidí, příliš mnoho svědků a příliš mnoho náhod.
A pak se tak hloupě prozradí?
A Sarah CZ se svým příběhem tu pozval kdo? Taky Rony nebo Zlatka?
Nějak se mi nechce věřit že příběh čtyř roků mýho života jsou jen slova a nic víc :-/

Radek (Roni, 04. 12. 2007 23:47)

teeeda člověče ty mě překvapuješ. To je poprvý co napsal něco rozumnýho. Co se dalo pochopit a především to není jedovate.
POklona. neboť to jeprvně kdy doslaova a dopismene s tebou souhlasím.
Nikdo by neměl nikoho vlastnit. Ani manžel ( nemluvim o duvěře ) ani cirkev, ani stát a anni bůh ( pokuď existuje).
Vyjmenovalajsem všechny co kdy pokoušeli omoc a nadvladou nad druhými ?
Nachvili na tebe poopravuji svůj názor. zřejmně není v tobě jen hořkost. A zloba. Já ti totiž už chtěla napsat, že se svou Charlotou jste jeden za osmnact a druhy bez dvou za dvacet.
Snad tím nerozputám válku....

Dáše (radek, 04. 12. 2007 23:43)

Dáško...hihi,jsi neuvěřitelná to myslitelka...a máš pravdu..změna je ta jediná trvalá jistota co je ..dobrou

P.S.Radkovi (Monika, 04. 12. 2007 23:17)

Ééééééééééééééééé, jasně, chápu,no, jdu raději čarovat, kladiva jsem vyházela z baráku :-D:-D:-D

Satý (d.a.sha, 04. 12. 2007 23:14)

změna je život...jak už Radek napsal na foru;-)doufám,že táhle změna mu už vydrží napořad:-)

Satance a Monice (radek (dragon), 04. 12. 2007 23:12)

Mluvím o jednom a totéž.Znáš to přece o prstu ukazujícím na měsíc..A náhodou s váma mluvím..ikdyž kolikrát nic neříkám..a Hani,raději nic nevysekávej,nebo tě roztrhnu jako upomínku o nezaplacení elektřiny..

Saty, Radkovi (Monika, 04. 12. 2007 22:38)

Ale já momentálně vůbec ne. A ke všemu se mnou Radek nemluví, či co, já se slušně ptala.........

Radkovi (Saty, 04. 12. 2007 22:30)

Radku, musím ti vyseknout poklonu za to co jsi napsal ve 20.02. Je to snad poprvý co ti přesně rozumím každý slovíčko a jako kdybys mi mluvil z duše. Řekni mi, jak je tohle možný?

pro Hemenexe (Saty, 04. 12. 2007 22:28)

Na základě toho co tu proběhlo nejde říct, že nikdo není připraven přijmout paranormální jev. Tohle co tu bylo s Morganou nebyl žádný záhadný jev, ale jen slova. Slova jsou mocná, můžou tě vynést do nebe, můžou tě srazit na kolena, můžou ti do duše zanést zmatek, ale máš volbu, můžeš jim věřit, ale nemusíš. Tajemno a paranormální jev nejsou slova, je to přímé setkání a na to bychom asi reagovali každý jinak než tady a každý po svém. Já vidím přímou vazbu Roni a Zlatky na Morganu. Tyhle tři, možná jen dvě vědí.

Satance (radek (dragon), 04. 12. 2007 22:03)

Jsi čarodějka,v poslední době se s vámi roztrhl pytel...a to je moc dobře

Radkovi (Monika, 04. 12. 2007 21:58)

Do vánoc ještě daleko, teď mi vrtá hlavou, co tě překvapilo na běžně používaném rčení" když se kácí les, třísky lítají" ? Tak to, myslím, bylo.
Kdybychom se náhodou neviděli, tak také hezké vánoce.:-)
Jinak tvé poslední věty "tvrdím" odjakživa.

Hemenexi (Jana F., 04. 12. 2007 21:55)

Promiň, ale jestli o tom nechceš už psát, vyjádři se jasně. Budu to respektovat. Ale když už o tom mluvíme, nevykrucuj se. Morgana a Rony se sešly, a kdo je tedy Morgana? Nebo napiš rovnou, že o tom nechceš mluvit. Já už tímhle stylem opravdu nemůžu...

pro Janu F. (Hemenex, 04. 12. 2007 21:43)

Je možné a pravděpodobné, že se Morgana s Rony sešla na večeři u, jíž několikrát zmiňované, Zlatky. Myslím, že to bylo tento čtvrtek.
Aha, a s tím sousedem. No, byl to právě on kdo, teď už obyčejnou kočku Morganu, po návratu s Olomouce odchytl když pravděpodobně vylezla omylem nezavřeným oknem ven.
Když jsem za ním tentokrát byl ani nezapíral, dokonce se tím pomalu chlubil, že mu vůbec nevadí, že teď bydlí u něho (několik let zavřená aby mu neutekla nebo abych ji neviděl), že ji jeho manželka miluje, že ji nechali vykastrovat a že se oni starají jak o vlastní protože ji pravidelně koupou (smrděla nějakým skořicovým parfémem či co :-((( ). Nepoznávala ani mě a ani Rony a prý nikdy nechrápala. Jinými slovy, úplně jiná kočka.
Mj. nebylo to poprvé co mě ukradl kočku ale těm před ní se vždycky (pochopitelně jen co já vím) podařilo nějak utýct zase zpět ke mě. A když se Morgana tenkrát ztratila, samozřejmě, že jsem byl i za ním ale to ji tenkrát zapřel.

Čarodějnicím (Bandy, 04. 12. 2007 21:36)

Jsem nezkušený v čarování. Zelenáč a neumětel. Protože mě tato role zahanbuje, vypravil jsem se za zkušeným. Že je zkušený tvrdil on a já mu uvěřil. No, a zeptal jsem se ho tedy na Filipojakubskou noc. A kdeže jsou ty Petrovy kameny. A on řekl:"Kde chceš. V tuto noc je čaroděj kde chce aniž by se přesunoval".Uvěřil jsem znovu.

Blahopřání (Bandy, 04. 12. 2007 21:31)

Musím blahopřát všem, kteří této komnatě vrátili její tvář.Hemenexovo antré, Morganina replika. Úžasné. Až se nechce věřit, že scénař nepsal jeden člověk.Potlesk publika. Na tom , ale tady nezáleží. Je to dobrý scénař.Až jsem půjdu zítra, budu vědět, že jdu na Kladivo...

Hemenexi a Všem (radek, 04. 12. 2007 20:02)

Neboj Rosťo,pokrytcem určitě Morgana nemyslela Tebe.Jednu věc ti prozradím.Záměrně jsem Ti kdysi něco písl o dřevěném pyžamu(z legrace).Zrovna tak záměrně jsem napsal,že je Morgana neobyčejně namyšlená.Reakce na sebe nedaly dlouho čekat.Opravdu mě překvapila Monika se svou reakcí,když jsem jí kdysi posla sekat dříví,nebo něco v tom smyslu.
Všem se za tohohle "raráška" mé mysli omlouvám..

Život sám je jako prázdné plátno,záleží na nás,co na něj namalujeme.Může to být obraz utrpení,zrovna jako blaha.Tahle svoboda je oslavou člověka.Snad je to i dar od Boha člověku.Vše je naprogramováno,kromě člověka.Květina musí být květinou,,ptáci(snad i někteří draci)budou mít vždycky křídla a většina zvířat je nucena se pohybovat po svých čtyřech.Nietzche říká,že Bůh je mrtev...Bůh nikdy neexistoval,jak tedy může být mrtvý?To život existuje,existoval a existovat bude.Náboženství ale učí něco jiného,život je něco špatného,iluzorního a vytvářejí představu Boha,který není ovšem ničím jiným,než projekcí jejich vlastní mysli.A tu projekci pak uctívají,někdy se pro ni i zabíjejí.To život je skutečný,všudepřítomný.Lze ho cítit jako bušení ve svém srdci,pulsuje krevním řečištěm.Je i v řekách,květinách,hvězdách.Život je jediná pravda,která existuje,je to existence sama o sobě.Není jiný Bůh než život.Je tady a teď,protože neexistuje jiný prostor než tady,ani jiný čas než teď.
Hezké vánoce všem.

závěr? (Jana F., 04. 12. 2007 19:36)

Promiň, Hemenexi, ale věřit v to, že existuje něco mimo naše vnímání neznamená přece věřit kdekomu kdeco. Morgana je věrohodná? Chtěla se spojit s Rony - udělala to? Napsala ti, kde ji najdeš a nebyla to ona. Kdo to tedy je?
Pokrytectví není přece to, že si ověřujeme a nejsme slepí. Vždyť i Morgana někde napsala, že člověk má právo prověřit si člověka, kterému důvěřuje, nebo tak nějak. Pokrytectví, jak o něm psala, chápu jinak a v tom měla pravdu, ale to tady psát nebudu (to je právě to pokrytectví, bohužel).
Mimochodem, ten soused, jak jsi o něm psal, že o něm bude ještě řeč, se už pak v příběhu neobjevil.

Mary-Charlote (Roni, 04. 12. 2007 19:34)

Tak yjsem ti nejprve blahopřála k narozeninam. Hned jak to dragon napsal. Ale pak jsem radši couvla. Bylo to zbaběle a mrzí mě to.
Já totiž nevěděla jestli třeba o to nestojíš.
TAkže dodatečně . MAry vše nej...ať zdraví slouží a hodně trpělivosti s životem neboť ten nás umí vyzkoušet.
Co se týka sled čarodějnic by se tady mohludělat každý den. A také ti přeji sladkého mikuláše. K vánocům si snad ještě popřejem.
Ahoj :D

Mary.charlottě (radek, 04. 12. 2007 18:50)

Někde jsi mi písla,že tě Satanka na foru blokla.Asi jsi se zmýlila...Pěkné a veselé vánoce.Měj se.

mary.charlotte (d.a.sha, 03. 12. 2007 17:36)

Teď budou teprve vánoce:-)Nepopletla sis čas?:-D:-D

komentář: (mary.charlotte, 03. 12. 2007 11:52)

Zajímalo by mě,kdy bude sled čarodejnic neboli,,Filipojakubská noc."Mělo by to být asi kolem velikonoc.

mary.charlotte (komentář:, 03. 12. 2007 10:26)

Je to tu fakt moc hezké,někdy si bezva počtu,každý dialog má cenu k zamyšlení a to stojí za to.

mary.charlotte (Bandy, 03. 12. 2007 10:10)

Děkuji za důvěru,takových je málo,co mi věří.

pro Moniku (od čaroděje, 02. 12. 2007 22:56)


Milá Moniko,jsi dábel či anděl???????????
Miluješ jako dábel,nebo jako anděl????????????
Jsi milá nebo rozpustilá???????????????
Chceš lásku nebo hlásku?????????????
Mám tě pohladit nebo ochladit???????????
Víš malý žert,jsou to malé možná párové kategorie,nevím ale o tobě mám jenom tu nejkrásnější představu.
Víš máš v sobě rebelku,která se nechce smířit s mnoha věcmi ale přitom má srdíčko otevřené všem milím lidičkám.
Být okolo tebe tak tě řeknu MÁM tě rád,rád takovou jaká jsi a prosím zůstan takovou navždy.
čaroděj

Mary.Charlotte (Bandy, 02. 12. 2007 20:25)

Ani na chvilku jsem o Tobě nezapochyboval.Máš nezaměnitelný styl.

Roni (radek, 02. 12. 2007 06:23)

Přeji Ti ať jsi šťastná.A nejen Ty...Všichni.

Morganě (Bandy, 01. 12. 2007 19:12)

Morgana le Fay, známá mimo jiné pod jmény Morgaine, Morgain, Morgan, Morgana, je mocná a většinou zlá čarodějnice z příběhů o králi Artuši.

Rané verze artušovské legendy ji zobrazují pouze jako vílu nebo čarodějnici, více se o ní zmiňují až středověká díla jako Vulgata[zdroj?] a další francouzské rytířské romance. V nich je Morgan dcerou Igraine a jejího prvního manžela Gorloise, vévody z Cornwallu; Artuš, syn Igraine a Uthera Pendragona, je tedy její poloviční bratr. Morgan má nejméně dvě starší sestry, Elaine a Morgause, matky rytíře Gawaina a zrádce Mordreda. V Le Morte D´Arthur od Sira Thomase Maloryho i v jiných verzích je nešťastně provdaná za krále Uriena ze země Gore a má s ním syna Ywaina. Ačkoliv Morgan neustále intrikuje proti Artušovi a rytířům kulatého stolu (například když odhalí cizoložný vztah Lancelota a Guinevery), nakonec se se svým bratrem Artušem usmíří - je jednou ze čtyř královen, které odvážejí Artuše do Avalonu po bitvě u Camlannu.
To je asi tak všechno, co potřebuji vědět o Morganě. Zajisté. Nejsi to Ty. Je to jen nositelka stejného jména a soudím, že přijímáš její symboliku.Uniká mi jen, jak můžeš na jednu hromádku nasypat mě a Matouše. Mě, který byl jeho nejtvrdším oponentem a neztotožnil se ani s jednou jeho myšlenek. Pokud si pamatuji pak z mých reakcí na jeho zvratky muselo vyplynout, že ho považuji za demagoga nejhrubšího zrna. Nebo jsem ho měl zabít ? Víš, já zastávám názor, že i s takovými lidmi se musí žít. Jen vědět jak.
Ještě jeden příměr. Na jedné chodbě budeš bydlet se sousedkou a nepohodnete se. Ona Ti za to pomaže nějakým sajrajtem kliku. V tom momentě jak ji to oplatíš, začne napětí eskalovat. . Viz Rodina Roseových.
Prostě není na výběr. Musíme žít vedle sebe, ne spolu. A aby to nebolelo.
S Tebou bych na kávu zašel. S Matoušem nikdy.

Janě F. (Bandy, 01. 12. 2007 18:51)

Jestli jsem opoměl poděkovat, tak teď. A moc.

prohlášení: (mary.charlotte, 01. 12. 2007 15:36)

za nikoho se neskrývám v ikonách!!!!!!!!!!!

poděkování: (mary.charlotte, 01. 12. 2007 12:01)

děkuji všem za blahopřání,přeji všem hezkého mikuláše.

prohlášení: (mary.charlotte, 01. 12. 2007 11:33)

Na svou čest prohlašuji,že mám jen jeden název emailu:mary.charlotte"a žádný jiný,nevím,kdo si hraje na mě!!!!!!!!!!

Tak i já (Saty, 30. 11. 2007 23:54)

Psali jste si tu názory na sebe vzájemně. K tomu abych to napsala, musím se s tím člověkem znát dýl. Tam patří Hemenex, Monika, čaroděj, D.a.sha a Bandy. S Hemenexem nás poutá přátelství a podobný zájmy, k Bandymu "taťkovskej reflex", čaroděje si vážím, Dáša je bezva holka s kterou se znám od jinud a o moc dýl, než je tenhle web a k Monice mám pocitama nejblíž. U ostatních nechci střílet od boku, ale typuju, že jsou všichni v pohodě.

Morgano (Jana F., 30. 11. 2007 16:26)

Těším se, že splníš slib a napíšeš nám do fóra proč jsi tady byla.
Píšeš o tom, že tě lidi nemají rádi, protože na ně něco víš. Za sebe můžu napsat, že mě velmi přitahuješ, ale že ti zatím nevěřím. To je vše. Takže žádná averze, žádná žárlivost, žádný strach nebo kdovíco ještě.
V čem dokážeš lidem pomoct?

Morgana (Roni, 30. 11. 2007 14:49)

Proč tě nemají lidi rádi? To mi nějak nejde pod nos. Ledaže bys byla inspektor nebo co já vím co ještě lidi nemají rádi. Dokuď člověk neotevře "zobak" neměl by být důvod ho nemít rád. Myslím tím brát ho hned jako nepřítele. Že bys byla smrt? :D Nééééé to určitě ne :D Ale i když poznáš toho druhého podle mluvy a nebo podle jeho myšlení, přesto to není důvod brát ho jako nepřitele.
Každý má světle stránky a i ty špatné.....I Já :DD

Morgana (Roni, 30. 11. 2007 14:45)

Artuš je jen legenda nic víc. Ale tys skutečná. Kež bych měla tak prštný jazyk jako ty.
Ne ne ty nejsi zlá....:-)
Jen tu zůstaň jsi jiná než my tady.
Přeji ti pěkný den ( jen doufám, že nejsi Charllota ).

Čaroději (Monika, 30. 11. 2007 14:15)

P.S. Teď mi ještě došlo, že jsi měl na mysli tím rozlitostněním-píseň. Musím tě poopravit.
To už musí být "něco", abych se rozlítostnila. Ale působí na mě m.j. velmi i hudba a ta husina je vnímání tónů, v tomto případě i slov každým nervem . Spíš by se dalo říci, že vše prožívám na plný plyn. Z toho ten husinový efekt.:-)

Čaroději (Monika, 30. 11. 2007 13:31)

" Něžná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl........."můžeš si vybrat:-)

Roni (Monika, 30. 11. 2007 13:29)

Asi tak:-)

Morganě (Monika, 30. 11. 2007 13:26)

Vím, že jsem ti v některých směrech bližší a připustím si to ...............:-)

od čarodějnice (Morgana, 30. 11. 2007 12:45)

Ahoj,
Moniko ta slova té písně jsou opravdu přesná. Zažila jsem to mockrát. Pro ženy nebezpečně hezká pro odmítnuté chlapy špinavá děvka. Pokaždé.
Každý ale udělá v životě chybu a pak jsem jim byla dobrá. Jenže ten kdo na jiný ví to co by rádi schovali je nepohodlný. A tak jsem vlastně vždycky skončila na hranici nebo uškrcena a pak hozená do močálu. Vlastně i ve 44 jsem byla upálena jen ne na hranic ale v peci.
Říkám to jen proto že jsem zvyklá že mě lidé nemají rádi dokud mě nepotřebují. Jako to zrcadlo. Také často ukazuje nepříjemné věci (třeba po ránu) ale když se chcete učesat tak je dobré. Takže pro mě nic nového.
Roni jestli žil Artuš to nevím ale Morgana žila sice jinak ale žila.
Ať ukončím dohady. Nejblíž mám asi k Mystiku.
Až pak je Hemenex a Jirka. Monika je mi v některých směrech bližší než by si sama připustila.
Nejdál mám přirozeně k Bandymu a Matoušovi. Jsou si až nebezpečně podobní. Ve všech směrech.
Proč jsem tu byla a co jsem hledala a jestli jsem to našla napíši do fora nepatři to sem.
Neloučím se protože nikdy nevíte kdy mě budete potřebovat.

Roni (Jana F., 30. 11. 2007 11:41)

Hezky se to čte, to tvoje hodnocení :-). Je to jak zurčící potůček, tak mi připadáš i ty. A navíc jsi odvážná, já si taky lecos myslím, ale takhle otevřeně se to napsat neodvažuju. Díky ti za hezká slova :-).

Bandy (Jana F., 30. 11. 2007 11:32)

Poslala jsem ti to.

Čaroději (Jana F., 30. 11. 2007 11:32)

Čaroději, někdy mi připadáš, že žiješ ve vlastním světě, ale pak mě překvapíš jako teď - jsi dobrý pozorovatel. Že ti někdy nerozumím, to bude asi tvým zvláštním způsobem vyjadřování. Jaký kdo je a jak působí na druhé - to může být stejné, ale nemusí. Druzí lidé jsou zrcadlem, ve kterém hledáme sami sebe. Já jsem si udělala pár nepřátel, kteří by mě s chutí upálili (když jsme na Kladivu :-)), ale jinde, doufám, že tady k tomu nedojde :-).

Čaroději (Roni, 30. 11. 2007 11:30)

Myslitelka nejsem.
Morgana je taky čarodějnice dle Artušových legendách akorat že jedny zdroje tvrdí, že byla hodná a drhé zdroje tvrdí, že byla zakeřná a zlá a hrala dle svých pravidel a tak jak se ji to hodilo.
Hemenex je inteligentní chlap akorat má občas štěkavou náladu.
Dragon je trošku zaujatý proti lidskému štěstí.
Ty máš pořád ten svůj svět, kde si pouštíš jen ty co ti neubližují a snažíš ho vidět v tom dobrém světle ( fakt proč si sami pořád komplikujem ten život, že).
Janča ( sry za takové oslovení ) je děvče takzvaně krev a mléko...člověk co bere život tak jak jde a holt se mu postaví.
To stejně i Monika i když se zdá, že chvílemi je to křehké děvče.
Jirka je romantik a nějak se mu nemužu dostat pod kůži...nějak do něj nevidím.
Bandy...aaaach jo....co já vím...mám uctu ke starším osobám ( jsem tak vychována) a občas jsem s ním i zalaškovala...ehm já si ho vážím jen jsem teď z něj zmatená a chvílemi si fakt neumím nějak charakterizovat ( je první tady na koho jsme změnila názor po prvním dojmu )
A SAty....jo naše Saty....jsem ráda, že tady mohu být. Nikdy jsem nečetla, že by byla na někoho vysazená nebo na někoho zautočila ...taky nečtu vše.
Ale umí si sjednat pořádek a je snad jasné, že pokuď se zná s někým déle tak se k němu i chová ( proto tu už má i sestru :DDD a i byla adoptovaná :DDD) ale rozhodně to není nadržování, že.
Myslím, žejsem popsala vše. Dashu nemohu ja ji nějak neznám :DDDD ale taky je nekonflitní typ.
Stačí tak? Čaroději?

pro Roni (od čaroděje, 30. 11. 2007 10:53)


Ahojky Velká myslitelko,jsi opravdu dobrá a posoudila jsi nás nebo lépe mne velmi dobře.
Máš pravdu nemám rád některé výrazovo které se zde občas vyskytne,ale jsem zde velice rád,všichni mají svobodný názor a nejsou upjatí a vylekaní.
Zatím jsem se zde na netu nesetkal s ničím urážlivým ani ponižujícím,pokud jsem to přehlédl tak asi úmyslně.
SATY je úplný zázrak,vydrží to s námi a ještě má dobrou náladu,a není čarodějnice ale ovládá velkou magii,magii přírody protože je přírodní typ,miluje vše co je živé a co roste.
Morgana je zvláštní jméno pro zvláštní ženu,má v sobě mnoho energie a vnitřní síli,ona to potřebuje protože se život s ní vůbec nemazlil.
Monika je taková malá citlivá dušička,stačí se pozorně začíst do dílka zde stvořeného a tam je znát
co se odehrává v její dušičce,je milá a snadno se rozlítostní.
Jenom s Janou.F. si nevím moc rady,nezapadá mi nikam,je chvíli melancholická a je dosti obětavá,jsem moc rád že jí znám i když si moc nepíšeme.
Bandy to je moje krevní skupina,hraje a přihrává tak jak má být,není zlý ani zákeřný a dovede vrátit ránu jako přijmout,já ho beru takového jaký je a jsem za něj moc rád že je,jestli je ještě jiný to mi nevadí.
A k Hemenexovi mám nic,je silný a zajímavý,má v sobě mnoho tajů a mnoho otevřenosti,nikdy nepodrazí ale pomůže,je to férový človík,tak trochu čaroděj anebo kouzelník či mág.

Pokuste se mi odpovědět nebo říci jakou jsem udělal chybu v tom co jsem napsal.
děkuji vám

Janě F (Bandy, 29. 11. 2007 20:33)

Jestli se nepodělíš, jsi krysa. bandy.bandy@seznam.cz

Janě (Monika, 28. 11. 2007 21:00)

Tak to je skvělýýýýý, vychutnej si :-D

Hurááá (Jana F., 28. 11. 2007 19:55)

OP mi poslal tu písničku, je to nádhera :-). Ještě jednou moc děkuju, Ondro :-).

Janě (Monika, 28. 11. 2007 13:11)

Noty neumím, akordy by ti asi nepomohly, tak jak nejlíp vysvětlit, něco jako vybrnkávačka, renesanční, ale v této písni, tvrdší a rychlejší rytmus. Mám s ní husinu ještě dnes a to jí hraju už tři roky.

re: Kladivo......... (Jana F., 28. 11. 2007 12:58)

To je krásné, Moniko. Nebyla to čarodějnice, a přesto byla. Byla silná, neponižovala se vykrucováním, podbízením, doprošováním, hraním divadýlka. Jaká je ta hudba k tomu?

Kladivo.......... (Monika, 28. 11. 2007 12:47)

Slíbila jsem k tématu, tuhle znáte?

ASONANCE-ČARODĚJNICE Z AMESBURY

Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury,
jasnýma očima a řečmi pánům navzdory,
sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná,
a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má.

Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil,
a pověrčivý lid se na pastora obrátil,
že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí,
a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví.

Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali,
a když jí vedli městem, všichni kolem volali,
už konec je s tvým řáděním,už nám neuškodíš,
teď na své cestě poslední, do pekla poletíš.

Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění,
ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění,
a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,
sedlákům krávy zabíjí, tou mocí čarovnou.

Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná,
v noci se v černou kočku mění dívka líbezná,
je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění,
a všichni křičeli jak posedlí, na šibenici s ní.......

Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy,
pak v tribunálu povstal starý soudce vážený,
je přece v knize psáno, nenecháš čarodějnici žít,
a před ďáblovým učením, budeš se na pozoru mít.

Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vstyčenou,
a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou,
pohrdám vámi, neznáte nic, nežli samou lež a klam,
pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám.......

Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici,
a všude kolem ní se sběhly davy běsnící,
a ona stála bezbranná, však s hlavou vstyčenou,
zemřela tiše samotná, pod letní oblohou.

A k tomu krásná hudba, moc ráda jí hraju......:-)

Saty (Roni, 28. 11. 2007 12:17)

Tak Rosťa děla v marketingu? Tak to zasobuje i Ježiška? Tak mi řekni ať mi něco krásného a milého pošle Ježura :DDD

pro Morganu. (Saty, 28. 11. 2007 12:01)

Ahojky, ano, jsi tu správně. Nezapomeň že jsem taky čarodějnice a vím, že se ti mail vrací viď?
Jasně že ti vyhovím, čarodějnice si musí pomáhat. Bud mi pošli mail na sebe a jí ti pošlu kontakt na něj, nebo to pošli mě a já to přepošlu, to už je jedno, ale byla bych radši kdyby to bylo to prvé. To od tebe jemu bych nerada četla, možná mi rozumíš. Taky nemusím všechno. Jinak tě můžu uklidnit, má opravdu fofr v práci a ukáže se hned jak trochu ten blázinec pomine. Dělá v marketingu, tak asi sama víš co vždycky v tenhle čas vypukne.
Doufám, že se tu budeš občas ukazovat, ráda bych načerpala nějaké vědomosti a myslím že nejsem sama. Hezký den ti přeje Saty.

pro všechny (Morgana, 28. 11. 2007 11:42)

Ahoj,
já jsem tu myslím správně protože jsem čarodějnice. A i to kladivo přežiji.
Jestli má někdo spojení na Ro (Hemenexe) tak mu vyřiďte že se moc omlouvám za všechny nepříjemnosti které jsem mu tady způsobila a doufám že je opravdu pravda že má v práci blázinec a že neodešel jen kvůli mě.
Děkuji
Saty můžu ti přes tebe Ro poslat mail s omluvou?

Satance (Bandy, 28. 11. 2007 10:45)

Pro Tebe všechno. Máš sirky ? :-)

Saty (Monika, 28. 11. 2007 10:09)

S tím upálením nepospíchej, myslím, že šachovnice je už prázdná. Všeho s mírou, jako ochotnické divadlo to docela šlo. Pokud by ještě nějaká hra,tak do budoucna trochu náročnější zápletku.
Ale raději už k tématu..........:-)))

to all (Saty, 28. 11. 2007 09:06)

Tak jsem si dala včera oraz, některý divadlo nemusím. Jinak super čtení, pro pobavení.
Aktérům věnuji CD s Rákosníčkem, vypálit si ho musej sami. Jinak jen upozornění, je to tu rubrika o čarodějnicích.
Kecáte o všem možným a ještě víc o nemožným, tak jdu stavět hranici a jdu se upálit sama.:-(((

pro Bandy (Saty, 28. 11. 2007 08:57)

Tobě Bandy věříme že seš mužskej i bez ověření. To byl jen nepovedenej žertík, jako ostatně víc věcí včera.:-D

Sebekritika (Bandy, 27. 11. 2007 21:44)

Veřejně prohlašuji, že nejsem Morgana. Bude-li nezbytné notářsky ověřený atest , rád podstoupím procedury s tím spojené. Líbí se mi, když se nachází jiný pohled na věci.To Morgana umí lépe než já. Nelíbí se mi, když někdo říká , že ten druhý je hloupý. Nelíbí se mi, když někdo je hloupý apriori pro svůj věk.. To Morgana umí mnohem lépe než já.

pro Morganu (Hemenex, 27. 11. 2007 21:23)

Zatímco jsem psal příspěvek Bandymu něco jsem si uvědomil. Mnoho jsi se o mě mohla dozvědět tady se stránek a s fóra. Moc kecám o sobě a ještě se navíc rád poslouchám - smrtelná to kombinace. Ale zjevně si mě s někým pleteš. Havla sice znám ale na chatě jsem u něj ještě nebyl abychom se tam mohli znovu setkat ...
Je mi to líto, byl bych rád tím za koho mě máš ale bohužel musíš hledat dál. Sorry