Jdi na obsah Jdi na menu
 


... (radek, 11. 08. 2009 17:28)
Nikoho to zřejmě jak vidno ani náznakem nikterak nezaujalo.Proč čekat něco jiného?Tedy raději přeju všem Vám hezké dny plné slunečního jasu a k tomu neutuchající optimismus.(r)

...A.S. (radek, 10. 08. 2009 21:39)

Tedy jak ve stavu celku,tak i v každé jednotlivé bytosti jsou na chlup a skrovně dány podmínky,ale nic nadto,proto individuální život bojuje o existenci a na každém kroku mu hrozí zánik.Právě proto,že tato hrozba se tak často vyplňuje,musel se život postarat o neuvěřitelně velký přebytek zárodků,aby zánikem individuí medošlo k zániku druhu,jedině o který přírodě vážně jde.--Svět je tedy tak špatný,jak jen může být,má-li vůbec ještě být.--Zkameněliny zcela jiných zvířecích druhů,které dřív obývaly planetu nám poskytují dokumenty o světech,jejichž trvání už nebylo možné,které tedy bylo ještě horší než nejhorší z možných.
Optimismus je v zásadě neoprávněná sebechvála vlastního původce světa,vůle k životu,která se samolibě odráží ve svém díle:a úměrně tomu je nejen falešným,nýbrž i zhoubným učením.Neboť nám život předkládá jako žádoucí stav a jako jeho účel štěstí člověka.Vycházeje z toho,věří každý,že má ten nejoprávněnější nárok na štěstí a požitek:kdyby se mu,jak se to děje,zčásti nedostaly,pak věří,že se mu děje bezpráví,ba že chybuje v účelu svého bytí,--zatímco mnohem správnější je za účel našeho života považovat práci,odříkání,nouzi a utrpení,korunované smrtí(jak to činí brahmanismus,budhismus a pravé křesťanství),protože vedou k popření vůle k životu.V Novém Zákoně je svět podáván jako slzavé údolí,život jako proces očišťování a mučednický nástroj jako symbol křesťanství.Proto,když Leibniz.Shaftesbury,Bolingbroke a Pope vystoupili s optimismem,spočíval jejich navozený střet hlavně v tom,že optimismus je neslučitelný s křesťanstvím,jak to objasnil Voltaire v předmluvě ke své vynikající básni Le désastre de Lisbonne,která je právě tak výrazně zaměřena proti optimismu.Co tohoto velkého muže,kterého proti pohanám prodejných německých kaňhalů tak rád chválím,staví rozhodně výš než Rousseaua a v čem se prokazuje větší hloubka jeho myšlení,jsou tři náhledy,k nimž dospěl:1)o převažujícím zlu a bídě bytí,do něhož hluboce pronikl.2)o přísné nutnosti volních aktů,3)o pravdě Lockovy věty,že myšlené může být i materiálně.Rosseau všechno toto naopak popíral-ve svém "Vyznání víry savojského vikáře",ploché,protestantské pastorské filozofii.Právě v tomto duchu Rosseau se zkřivenou,mělkou a logicky špatnou soudností polemizuje ve prospěch optimismu s výše zmíněnou krásnou Voltairovou básní ve svém dlohém dopisu Voltairovi z 18.srpna1756,věnovanému pouze tomuto účelu.Ano,základní rys celé Rosseauovy filozofie je to.že na místo křesťanského učení o dědičném hříchu a původní zkaženosti lidského pololení klade jeho původní dobro a neomezenou dokonalost,která pouze upadla na scestí vinou civilizace a jejich důsledků,na čemž zakládá svůj optimismus a humanismus.

...A.S. (radek, 10. 08. 2009 21:02)

Vrátím-li se k Leibnizovi,nemohu přičístTheodiceji,tomuto metodickému a širokému rozvinutí optimismu,žádnou jinou zásluhu,než tu,že později dala podnět velkému Voltairovi k napsání nesmrtelného Candida,čímž ovšem Leibnizovo tak často opakované kulhající omlouvání zla ve světě,že totiž špatné mnohdy uvede to dobré,dostalo nečekaný doklad.Již jménem svého hrdiny Voltaire naznačil,že je třeba jen upřímnosti,abychom poznali opak optimismu.Optimismus na tomto jevišti hříchů,utrpení a smrti skutečně provádí tak vzácnou figuru,že by to člověk musel pokládat za ironii,kdyby dostačujícím vysvětlením jeho původu nebyl Humem tak vesele objevený tajný zdroj(totiž pokrytecké lichocení s urážlivou důvěrou ve svůj prospěch).Dokonce však lze proti násilným sofistickým důkazům Leibnizovým,že tento svět je nejlepší ze všech možných,postavit vážně a čestně důkaz,že je nejhorší,ze všech možných.Neboť možné neznamená to,co si může někdo vyfantazírovat,nýbrž co může skutečně existovat a trvat.Je-li tento svět zařízen tak,jak musel být,aby se stejnou nutností mohl trvat:pak kdyby byl ještě o trochu horší,mohl by již netrvat.Tedy nemůže být horší,protože by nemohl trvat a tedy je mezi všemi možnými nejhorší.Neboť nejen kdyby se planety přímo srazily,ale i kdyby setrvaly ve svých skutečných perturbacích běhu,místo aby je vyrovnaly jinými,dospěl by svět brzy ke svému konci: astronomové vědí,na jak náhodných okolnostech,totiž většinou iracionálním poměru dob oběhu,to závisí,a s námahou vypočítali,že je to zařízeno právě tak,že svět může být v chodu.Chceme doufat,jakkoli byl Newton opačného mínění,že se nepřepočítali,a tedy že ono mechanické perpetum mobile,uskutečněné v jednom planetárním systému,se jako ostatní také nakonec nezastaví.--Pod pevnou kůrou planet pak opět bydlí mocné přírodní síly,které,jakmile jim náhoda udělá prostor(náhoda?),musí síly na povrchu se vším živým zničit,jak se to na povrchu Země stalo minimálně již třikrát a pravděpodobně ještě častěji.Zemětřesení v Lisabonu,na Haiti,zasypání Pompejí jsou jen malé,šibalské náznaky možnosti.--Nepatrná,chemicky dokonce neprokazatelná alterace atmosféry způsobuje choleru,žlutou horečku,černou smrt atd..,kterým podlehly miliony lidí,o něco větší změna by zlikvidovala všechen život.Velmi mírné zvýšení teploty by vysušilo všechny řeky a prameny.--Zvířata toho dostala na orgánech a silách přesně tolik,co postačí k jejich sebezáchově a k výživě potomstva za největšího vypětí,proto když zvíře ztratí jeden úd,nebo jej jen nemůže plně využívat,musí většinou zahynout.Dokonce i co se lidstva týče,které má tak mocné nástroje v rozvažování a rozumu,žije devět desetin v neustálém boji s nedostatkem,stále na pokraji záhuby,nad kterou se vším balancuje.

...A.S. (radek, 10. 08. 2009 20:27)

Vlastní,avšak skrytý původ toho všeho bezohledně,ale s vítěznou pravdou odhalil David Hume ve své Natural history of religion,Sect.6,7,8 and 13.I v desáté a jedenácté knize svých Dialogues on natural religion,nnezakrytě,velmi pádnými a přesto zcela jinými argumenty než já,vykládá chmurnou povahu tohoto světa a neudržitelnost veškerého optimismu,přičemž zároveň vystihuje i jeho původ.Obě Humova díla jsou tak hodna čtení,jako jsou v Německu dnes neznámá.Tam naopak patrioticky vládne neuvěřitelná spokojenost s odporným blábolením domácích nadutých hlav,o nichž se vykřikuje,že jsou to velcí muži.Ony Dialogues přeložil Hamann.Kant překlad přehlédl a ještě v pozdním věku pohnul Hamannova syna k jeho vydání,protože překlad od Platnera jej neuspokojil(viz Kantovu Biografii od F.B.Schuberta,s 81 a 165).--Z každé strany se člověk z Davida Huma naučí víc než z Hegelových,Herbartových a Schleiermacherových sebraných filozofických děl dohromady.Zakladatelem systematického optimismu je Leibniz,jehož zásluhy o filozofii nehodlám popírat,ačkoli se mi nikdy nepodařilo vmyslet do monadologie,prestabilizované harmonie a identitas indiscernibilium.Jeho Nouveaux essays sur l´entendement jsou pouze excerptem s obsáhlou,avšak slabou kritikou Lockova právem světově proslulého díla,vůči němuž se staví s právě tak malým štěstím,jako svým Tentamen de motuum coelestium,zaměřenému proti Newtonovi a jeho gravitačnímu systému.Proti této Leibnizo-Wolfovské filozofii je zcela speciálně zaměřena Krika čistého rozumu(Kant)a má k ní polemický,ba zničující poměr,jako je pokračováním a vzděláváním díla Locka a Huma.Že se dnes profesoři filozofie všestranně snaží postavit Leibnize s jeho blábolením opět na nohy,ba oslavit jej,a z druhé strany Kanta co možná podhodnit a odsunout stranou,má svůj dobrý důvod ve primum vivere:Kritika čistého rozumu totiž nedovoluje,aby se židovská mytologie vydávala za filozofii,ani aby se bez okolků mluvilo o "duši"jako o nějaké realitě dobře známé a správně akreditované osoby,aniž by se uvažovalo,jak se k tomuto pojmu přišlo a jaké je oprávnění vědecky jej používat.Avšak primum vivere,dinde,philosophari!(Nejdřív žít,pak filozofovat).Pryč s Kantem,vivat náš Leibniz!


pre bandyho (johny, 12. 04. 2009 21:42)

nepochopil si ma ale to nevadí ja ti nevykám, len som chcel pozdraviť všetkých čo sú tu mal som dať čiarku za ahojte a viem čo znamenajú tie konštanty v tom svetle máš pravdu,ale viem, že svetlo má vlnovú podstatu mal som dať správnu konštantu, svojím tvrdením som chcel len ukázať na obrovskú silu aj ked som to nepreukázal podľa mňa však aj s tými energetickými kvantami vlastne máš pravdu, ale myslím si, že je aj viac spôsobov ako vysvetliť ten vzorec, ale myslím si, že svetlo v sebe nesie aspoň nejaké jemné vibrácie tvoj názor však plne rešpektujem a o tom svetle to bolo s hľadiska mojej predstavy a to nebolo správne, ale inak si cením tvoj názor aj tak si myslím, že súčasťou hmoty tú energiu som tam akosi pozabudol, keby som to zobral s eneretického hľadiska hádam by sme sa v niečom zhodli.

Johny (Bandy, 12. 04. 2009 20:53)

Jen tak mimochodem. Prosím, tykej mi. Děláme tak všichni.
Ten Einsteinův vzorec popisuje zcela jiné jevy. Energie je součinem hmoty a čtverce rychlosti.To E je energie, to m je hmota a c je rychlost. Neznamená to, že něco budeme dělit na čtverečky, ale že děj nebude probíhat po přímce ale po křivce kvadratické.
O světle. Současná teorie světla je vlnově korpuskulární.To znamená, že korpuskule energie se pohybují jako elektromagnetické vlnění. Z toho vidím, že hmota asi není vystavěna ze světelných kvant. Jestli by šlo o kvanta energetická jsem ochoten váhat.
A základem mého uvažování je, že nehledám smysl hmoty. Hmota je neměnný fakt. Jako prostor a čas.

... (johny, 12. 04. 2009 20:00)

ahojte Bandy ten názor v pohádkach bol blbý sorry, Ratka Tybet je zaujímavý prajem príjemné čítanie a teraz môj názor ako laika trocha ma zaujíma fyzika všimol som si, že ste tu preberali Einsteinovu rovnicu E rovná sa m krát c na druhú chcem zistiť či to chápem aspoň ako laik, takže ak si to c na druhú predstavíme ako štvorec a rozdelíme na štvorčeky, každý o hodnote c do toho štvorčeka dáme jednu hodnotu m to nám vyjde m sa rovná c čo nedáva zmysel, ale keby sme to m zobrali ako označenie pre hmotnú podstatu čítal som, že svetlo má podstatu hmotnú potom by sme ho označili napr. m0 tá mocnina potom pôsobý ako rozkladač hmoty a ešte potom by znamenalo, že sa hmota skladá s veľa svetelných kvant a hmota ako ju poznáme má ten zmysel, že rozdeluje zložky nazvem to hmotného svetla na svetelné uzly to sú častice v atome a určuje aj ich vlastnosti čo si o tom myslíte díky.

koupila jsem si knihu (ratka, 08. 04. 2009 22:16)

Hledani mesta bohu II. Neuveritelne vysledky tibetkse expedice. Pak treba neco zajimaveho napisu. nejakou zahadu o mimozemstanech v tibetu :o)

dik za hezkou diskusi (ratka, 08. 04. 2009 16:58)

zrovna jsem na ni narazila.
zajimave setkani

Saty (Bandy, 27. 03. 2009 22:13)

Pokud do rozhovoru na naši úrovni dospějeme k úvahám o teoretických částicích jako je např boson, jsme zcela vedle. Je to diskuze, která vyžaduje velmi rozsáhlý matematický aparát. V našem případě je to stejné, jako nutnost hrát na housle.Někdy jsem to uměl, ale léta jsem necvičil. Někteří to ani neuměli.
Vracím se k tématu. Kvantová fyzika je oblast, kde posuzujeme částice v situacích, kdy začnou působit relativistické efekty. Již jsem nazmačil, že se pohybujeme v rychlostech blízkých rychlosti světla. Jako příklad uvedu, že kolem vodiče, kterým teče elektrický proud (jeho rychlost je blízká rychlosti světla) se vytvoří magnetické pole. To je relativistický efekt rychlého a orientovaného pohybu elektronů.
No a když jsme u té hmoty. E=m.cnadruhou.To m je hmota. Bez té to nefunguje.
Můžeme navodit stav zdánlivé neexistence. Prakticky je to možné jen teoreticky. A na papíře při znalosti matematiky je možná spousta věcí experimentálně nepotvrditelných. Je velmi snadné nechat se tímto okouzlit. Zejména, když žádné z tvrzení není jednoznačně nepravdivé. Jen se nesmí zapomenout, že svět je hmota, prostor a čas. A my nejsme schopni posoudit svět jinak, než , že se díváme, jak se chová hmota.. Tu krásu okouzlení Ti přeji. Je to jako láska.

pro Bandy (Saty, 18. 03. 2009 10:30)

Já ti rozumím Bandy a taky vím, že i kdyby za tebou přijel Hawking, tak bys svůj názor tvrdě obhajoval. Možná bych to přirovnala k českému slovníku. Od doby, kdy jsi absolvoval zkoušky na ČVUT, se náš slovník rozšířil o spoustu nových slov. Tvůj názor je takový: "nepotřebuji nová slova, vždycky jsem se bez nich obešel", a máš docela pravdu, k životu to nutné není. je spousta jiných věcí, kde si naprosto rozumíme. Víš, zajímám se o tyhle věci. Ne proto, že bych byla ulítlá na fyziku, ale že jsou tu zvláštní vazby, které si neumíme vysvětlit a které se člověka, věcí které se kolem něj dějí, i jeho myšlení dotýkají víc, než si myslíme. Je to to krásné tajemno. Taky přeji krásné jarní dny.

Saty (Bandy, 17. 03. 2009 23:12)

Ani na chvíli mne nenapadlo ponořit se do studia kvantové fyziky.Není ve sféře mých zájmů. Já jen ohhajuji svůj názor (Lomonosovův zákon), že hmota nevzniká ani nezaniká, jen se mění z jedné formy ve druhou. Nevzpomínám, že bych šel hlouběji. Popsal jsem jak se hmota může měnit v energii. Nikdy jsem se nedočetl o uskutečněné reciprocitě tohoto procesu.Prot Einsteinovo vyjádření považuji za teoretické. Zároveň mne k tomu vede jedna z Maxwellovych rovnic (nevím kolikátá to je) označována jako Zákon růstu entropie.
V případě, že sloučením energetických kvant dojde ke vzniku hmotné částice je tento zákon zpochybněn.
Poslední kniha, kterou jsem četl o kvantové fyzice se jmenuje "Fyzika". Napsal je profesor Horák a byla základním učebním textem pro studenty 2. ročníku ČVUT. Zkoušku jsem absolvoval za dvě. (Opoměl jsem sílu označit šipkou jako vektor v Newtonově zákonu).
Ještě jednou. Nehodlám se vnořit do hlubšího studia kvantové fyziky. Obejdu se s tím co mám. Ohnutý i zlomený.
Děkuji oponentu fyziku za korektní vystupování. To, že jsme se nepohodli není podstatné. Hlavní je, že si rozumíme. Hezké jaro.

pro Bandy (Saty, 17. 03. 2009 00:32)

Milý tato, ty jsi jako 5 let starý proutí, špatně se ohýbá a když se přitlačí, zlomí se. Nechcem tě lámat, jen upozornit že by ses měl z cesty, která se ti zdá jediná správná, koukat nejen před sebe, ale i do stran. Až budeš mít chvíli čas, tak si otevři http://cs.wikipedia.org a tam si otevři heslo "elektronvolt" a najdi si tam odstavec, který se jmenuje "Měření hmotnosti" a tam si múžeš přečíst Einsteinovo vyjádření, že "hmota je jednou z forem energie". Ještě ti sem dám poslední reakci a komentář tvého oponenta fyzika.


Milý oponente Bandy,
i mě bylo potěšením, že jsem v tobě našel někoho, kdo se jen tak nedá a má svůj, nikoliv cizí, názor. Není mi souzeno, abych se tu zdržoval neomezeně dlouho a proto bych rád vyjádřil pocit, že jsem rozhodně neočekával. že na webu tohoto charakteru najdu zdatného diskutéra. Ani já se nemohu vyrovnat s některými tvými názory. Nic proti nim nemám, pokud by opravdu vykreslovali klasickou hmotnou úroven, kterou popisuje tradiční fyzika. V jednom příspěvku jsem si dovolil doporučit studium učebnice kvantové fyziky. Škoda, že jsi tuto radu nedocenil. Ušetřilo by ti to spoustu nepřesností. Polemizuješ s pojmy, jen tak lehce si s nimi hraješ a předkládáš nám jejich význam, a přitom vůbec netušíš, jaký význam mají právě v předmětu naší diskuze. Musím uznat, že něco málo o tom víš, ale více si pouze odvozuješ. Neměl jsem v úmyslu pořádat přednášku o hmotě a částicích, které se na její demonstraci podílejí. Základním nedostatkem tohoto neporozumění je fakt, že spoustu věcí bagatelizuješ. Mohl bych tě odbýt laciným způsobem,jak jsi učinil ty svou nepatřičnou poznámkou o zákonu zachování hmoty. Zřejmě máš potíže s chápáním nové reality, ale nemám ve zvyku slušného soupeře dehonestovat. Přesto připomenu, že ti dalo chvíli času, než jsi sehnal, aspoň si to myslíš, dostatečné protiargumenty. Mícháš hmotu tam, kam nepatří a byls na to upozorněn, že se to týká zákona zachování energie. Opravdu jsi o tom nesehnal info? Bohužel, nesehnal. Právě ta učebnice by ti to nejlépe ozřejmila. Ta ti ovšem nestála ani za zmínku. Tvrdíš, že jsi základy kvantové fyziky vzal za své. Máš můj obdiv. To dokázalo bez hlubšího studia snad jen pár mimořádně nadaných jedinců. Osobně nikoho takového neznám. Jsi člověk, který nepochopil, že jsou to právě ty síly interakce, které vytvářejí iluzi hmoty. Neberu ti tvůj názor, protože vidím, že jsi tento obrat nevstřebal a následně nepochopil, co tím bylo myšleno. K těm subatomárním částicím ti prozradím, že se mají tak, že nesou hmotový potenciál, ale samy o sobě nejsou hmotou v tom pravém slova smyslu. Pokud jsi naši polemiku pojal jako soupeření, nic proti tomu nemám, ale jsem si jist, že s těmito názory, které zastáváš, bys neuspěl. Ale musím říct, že máš pravdu v tom, když používáš slovo "relativistická", Pokud budeš toto slovo překládat mechanicky, moc se toho nedozvíš, ale pokud tomu přisoudíš dimenzi kvantové fyziky, ihned budeš vědět o čem to celé je. Na rozdíl od tebe nejsem tak zapřisáhlý materialista. Jediné, co by mne zajímalo je, jaké je tvé původní vzdělání, že neovládáš fyziku ze střední školy? S Lomonosovem to nevytrhneš. Kdybys mi tu opsal jakýkoliv odborný článek z netu, udělal bys lépe, než tu trousit takové nehoráznosti. Usvědčují tě z neznalosti, což je o to horší, že si toho nejsi vědom. Takže, měj se, rád jsem tě poznal.

Saty (Bandy, 15. 03. 2009 23:02)

Ke shrnutí:
Bylo mi ctí utkat se s tak erudovaným sokem. Nesouhlasím s některými praktickými vývody teoretických statí. Já stále jen hájím názor, že nehmotný objekt je teoretickou konstrukcí. Jinak neexistuje. No a v tom prostoru mezi nukleony a elektronovým obalem jsou vazební síly navozující iluzi hmoty.Iluzi čeho by navozovali nebýt hmoty ? Děkuuji. Dali jste mi pár hezkých večerů.

Saty (Bandy, 15. 03. 2009 22:46)

Já nerozumím některým pojmům. Co je "hmota na subatomární úrovni" ? Copak to už není hmota ? Já se z toho slova neposeru. Já mu rozumím. Subatomární je proton, elektron a neutron. Kde je jiná forma ? Já vím, že když je urychlím do relativistických sfér, tváří se jinak.
Ptolemaios:Země, oheň ,voda.
Mí učitelé : Hmota, prostor a čas.
Já drze: Mí učitelé se nemýlili.
Já rozpustile: Řešením diferenciálních rovnic je možně dospět k velmi kouzelným věcem. Ovšem ne všechny mají řešení.
Trvám tedy na tom. Hmota, prostor a čas. Až pak věe ostatní.
Materialista. Sorry.

Saty navážno. (Bandy, 15. 03. 2009 22:29)

Nuže Lomonosovův zákon je zákonem o zachování hmoty. Nikoliv hmotnosti. Termín hmotnost vznikl v minulém století, kdy bylo nutno rozlišit hmotu od síly, kterou působí. Hmotnost je to, čemu se kdysi říkalo váha. Proto, když spálím kilo uhlí obdržím půl kilo popela a několik joulů tepla. Prakticky je tento postup nevratný. Nejde dodat popelu jouly a tím ho změnit na uhlí. Teoreticky ovšem ano. Ve sféře matematických operací, respektujících relativistické jevy je tato cesta teoreticky možná. Prakticky ovšem jen teoreticky.

Saty 13.3. jen tak (Bandy, 15. 03. 2009 22:16)

"Můj známý vůbec netvrdí to, co jsi řekl Bandy a už vůbec není přesvědčen
o tom, že jsi pochopil, cos napsal."
To je jen malá ukázka jak jedno písmeno mění smysl věty. Jak determinuje autora.
Ale to sem nepatří. Máme vážnější cíle.Není podstatné, jestli jsem pochopil, co jsem napsal.

Saty k 13.3. (Bandy, 15. 03. 2009 21:19)

Pochopil jsem , co říká Tvůj známý. Jen s tím prostě nesouhlasím. Kvantovou fyzikou jsem byl osloven a snad i pochopil její základní principy.Pokud jsem řekl, že interakce jsou nositelkami hmoty je to evidentní kravina. Přeložme si slovo interakce do češtiny. Inter překládám jako "mezi", akce jako "konání", nebo "působení". Z toho mi vychází poněkud volnější překlad, že interakce je vzájemné působení mezi dvěmi objekty. Ano, tyto objekty mohou být kvanta energie. To ale neřeší základní tezi , o kterou se přu.Neslevím z tvrzení, že bez hmoty není energie. Ani v situacích, kdy se projevují relativistické efekty. Ostatně ty se vyskytují při rychlostech blízkých rychlosti světla.
Odmítá přijmout tvrzení, že bez gravitace není hmoty. Opět čeština. Gravitace=přítažlivost.Opět se přitahují hmotné objekty. Viz Coulombův zákon. Přesnost vývodů je relativisticky posunuta. Už jsem naznačil za jakých ovšem podmínek.

pro Bandy - shrnutí, došlo dneska (Saty, 14. 03. 2009 23:51)

Tato diskuze - bezesporu zajímavá - vznikla proto, že oponent Bandy "zpochybnil" výrok, že hmota je pouhou iluzí. Na tomto výroku není nic, co by mohlo vést k polemice. Pokud si uvědomíme, že se bavíme o subatomární úrovni v rámci kvantové fyziky. V tomto rámci platí, že vzdálenosti nukleonů od elektronového obalu jádra jsou tak obrovské, že vytvářejí dojem "prázdného prostoru." Toto zdánlivé prázdno je vyplněno interacemi částic a silovým polem, které je odpovědno za neproniknutelnost atomové struktury. Vytváří pro nás iluzi hmoty tam, kde se žádná hmota nenachází. To, co nás zabrzdí, jsou vazebné síly a síly interakce, tedy silové pole atomu. proto ten výrok o "iluzi hmoty." Kdybychom, měli schopnosti takového neutrina, mohli bychom tyto síly zanedbat a projít "hmotou" bez jediné překážky. Ale protože jsme jiné konzistence, silové pole nedovolí, abychom prostoupili objektem bez narušení struktury. Je zřejmé, že k pochopení podobných výroků musíme příjmout fakt, jakou podobu má "hmota" na subatomární úrovni. Na této úrovni nemá žádnou! Výměnné částice nemají hmotnou podstatu a tak tři ze čtyř interakcí jsou nehmotné povahy, pouze slabé kalibrační bosony jako předsatvitelky slabé jaderné síly jsou hmotným potenciálem vybaveny proto, aby mohly plnit funkci chemických přeměn. Hmota je tedy přítomna až od úrovně atomů, které ovšem nejsou částicí, ale systémem částic, náboje a pole. I přesto při x-násobném zvětšení bychom viděli, že atomy jsou v podstatě "prázdné." Tato debata by nevznikla, kdyby bylo více ochoty naslouchat, více nadhledu, méně nedůvěry k již poznanému a hlavně znalostí zákonitostí, kterými se řídí kvantová fyzika.
V počátku této polemiky byla vznesena otázka o pochybnosti studia těch "správných" škol. Tuto otázku nechci hodnotit, ani na ni odpovídat, protože si myslím, že to není otázka příslušné školy, kterou jsme studovali, ale otázka doby, kdy jsme ji studovali. Pokud bychom chodili do školy za života I. Newtona, učili bychom se , že světlo má korpuskulární povahu. Dnes víme, že tomu tak není. Pokud bychom chodili do školy za Lomonosova, citovali bychom jeho zákon zachování hmoty. Naštěstí jsem chodil do příslušných škol daleko později, takže se musím spokojit s pány Einsteinem, Diracem a dalšími, kteří nám ukázali, že svět není zdaleka takový, jaký se nám jeví. Newtonovy pohybové zákony jsou na mikroúrovních nepoužitelné a v otázkách hmoty platí ekvivalence spolu s energií. Jinými slovy - energie a hmota jedno jsou.
Z doby mých studií si pamatuji několik věcí, které dnes neplatí, nebo byly zásadním způsobem modifikovány. Některá tehdejší moudra znějí dnes neuvěřitelně, ale zkuste si představit situaci, že byste u zápočtu neznali příslušnou odpověď. Myslím, že až tak nezáleží, do které školy člověk chodil, jako spíš to, v které době ji studoval. Právě z tohoto důvodu je tak důležité celoživotní vzdělávání, kterým si doplňujeme znalosti o nové poznatky. Pro vědeckého či jinak odborného pracovníka je tato skutečnost podmínkou pro výkon povolání. Obyčejný člověk tak činí ze zájmu o věc samotnou a sám se také rozhoduje, jestli mu tato skutečnost stojí za námahu. Jsem přesvědčen, že to za tu námahu stojí.
Uzavřel bych toto povídání odlehčeným tónem a použil slova komika Pitkina: "A o tom to je!"

pro Bandy - dokončení (Saty, 14. 03. 2009 01:23)

Jak už bylo řečeno, přenos elmag interakce je nehmotného charakteru. Standardní model subatomárních částic a sil, které mezi nimi působí, vysvětluje přítomnost hmoty existencí "nového pole", tzv. Higgsova pole. Předpokládá se, že toto pole prostupuje celým prostorem. Pokud by neexistovalo, pak by podle této teorie neměly fundamentální částice vůbec žádnou hmotnost. To, co známe jako hmotu, je totiž interakce subatomárních částic s Higgsovým polem. Fotony s tímto polem neinteragují, tedy říkáme, že nemají hmotnost. Stejně tak jako elektromagnetické vlny produkují "klubíčka" energie zvaná fotony, tak Higgsovo pole se projevuje prostřednictvím Higgsova bosonu. Původně uvažovaná teorie předpokládala, že existuje pouze jeden typ této částice, ale pokud je celá teoretická konstrukce správná, a platí představa supersymetrie, pak by měla Higgsových bosonů být celá rodina. Precizní měření na urychlovačích nám v kombinaci s matematikou kvantové teorie a Standardního modelu umožňuje předpovídat energie, na kterých by mohl být Higgsův boson, nebo cokoliv jiného, co dává vznik hmotě, detekován. Upravený Tevatron ve Fermilabu již díky srážkám vysokoenergetických protonů s antiprotony je schopen zachytit první známky existence Higgsova bosonu a tak umožnit kvalitní studium této energetické oblasti, aby záhada vzniku hmoty mohla být v budoucnu plně objasněna.
Jak vidno, cesta vede přes pochopení supersymetrie. Možná namítnete, že to, co jsem napsal je velmi neurčité, nesrozumitelné a že vlastně vše může být jinak. To nelze nikdy vyloučit. Avšak propočty, které se v poslední době až nečekaně přesně shodují s provedenými experimenty a výsledky na superurychlovačích, dávají naději, že zřejmě jsme na správné cestě. Kvantová teorie a částicová fyzika jsou natolik hraniční obory, že není možné bez hlubšího porozumění vyslovovat konečná stanoviska a soudy. Rád pomohu Satance či komukoliv jinému radou, ale myslím, že dobrá učebnice a pochopení na jakých základech tato teorie stojí, spolehlivě nahradí mou maličkost.

pro Bandy - další lekce (Saty, 14. 03. 2009 01:19)

První, co si musíme uvědomit, je, kde se vzala a co to je hmotnost. Pro vyjádření hmotnosti částice na subatomární úrovni používáme jednotku eV (elektronvolt). Z názvu je patrné, že hmotnost vyjadřujeme množstvím tzv. vnitřní energie. Např. elektron má klidovou hmotnost 512 eV/c^2, pokud použijeme Einsteinovu formulaci jeho rovnice E=mc^2. Mluvíme-li o hmotě, musíme si ujasnit, že pojem hmota úplatí až od atomární úrovně, ale atom není částice, nýbrž komplexní útvar, který se skládá ze subatomárních částic, které ovšem již hmotou v pravém slova smyslu nejsou. Pokud toto nebudeme rozlišovat, nepohneme se dál. Směšovat cokoliv hmotného s kvantovou úrovní je nesmyslné. Jak vidíme, hmotnost je ekvivalentem energie a lze ji měnit oboustranně. Hmota vznikala v raném vesmíru brzy po velkém třesku, kdy teplota dosahovala enormních hodnot. V okamžiku, kdy tato teplota poklesla pod mez, kdy bylo myslitelné, aby jednotlivé částice se mohly slučovat, mluvíme o tvorbě hmoty (tedy atomů, které jsou nositeli hmotnosti). K tomuto procesu mohlo dojít až v okamžiku, kdy vesmír "vyřešil" vznik párových částic elektron - pozitron, které od té doby vznikaly společně. Tak se totiž tvoří veškeré částice, které při svém vzniku v nitru žhavých hvězd vždy vznikají v párech částice - antičástice. Samotný elektron či jiná částice vzniknout nemůže (Zákon symetrie). K hmotnosti částic v roli směnitelů interakce uvádím, že nehmotný je foton - částice elmag interakce, gluon - částice silné jaderné interakce a dvě třídy neutrin, které mají nulovou hmotnost. V tomto výčtu se dá pochopitelně pokračovat, ale není to nezbytné. Subatomárních částic je již přes dvě stovky a jde v mnoha případech o částice s extrémně krátkou a ještě kratší životností, takže není důvod je tady uvádět. Mnohdy již nejsou součástí naší přírody a zanikly během raného formování vesmíru. Samotná hmotnost je setrvačnost částice nebo tělesa a měřítkem jeho odporu ke zrychlení. Např. naše váha je vlastně vyjádřením gravitace, která působí na naší hmotnost. Naše hmotnost je tedy ve vesmíru ve všech myslitelných směrech stejná, dokonce i ve volném prostoru, ačkoliv tam "nic nevážíme"!
Z toho, co jsem uvedl je patrné, že energie byla tou prioritní, až potom vznikla hmota, která má v sobě potenciál vnitřní energie vyjádřený právě Einsteinovou rovnicí.
Silná jaderná síla: částice síly = gluon, hmota = 0.
Elmag síla: částice síly = foton, hmota = 0.
Slabá jaderná síla: částice síly = slabý kalibrační boson W,Z, hmota = 86 a 97.
Gravitační síla: částice síly = graviton, hmota = 0.


pro Bandy pokračování. (Saty, 13. 03. 2009 12:27)

Ještě dodatek, jak je to s těmi zákony, které jsi vzpomínal. Tak za prvé.
Kdysi se možná (za Lomonosova?) říkalo, že existuje Zákon zachování hmoty.
To už řádku let neplatí. Existuje soustava, které se říká "Zákony zachování."
Mezi nimi nás bude zajímat právě Zákon zachování energie. To, co vzpomínáš
se nazývá "Zákonem zachování hmotnosti", což obecně vyjádřeno znamená,
že ať děláme s hmotou cokoliv, její hmotnost se v důsledku nemění.
Ale pro případ, který jsme řešili v příspěvku, platí Zákon zachování energie
a speciálně spadá pod oblast symetrie. Abych se tu zbytečně nerozepisoval,
stačí se podívat byť na stručný, ale docela srozumitelně napsaný odkaz
na http://cs.wikipedia.org/ nebo vyhledat na tomto portále přímo stránku
"Zákon zachování energie". Doporučuji otevřít na wikipedii odkaz na článek
"Symetrie", což je přímo řešení našeho problému. Kvantová fyzika má opravdu
diametrálně odlišné chápání jednotlivých pojmů, na které jsme zvyklí
z běžného života.

pro Bandy (Saty, 13. 03. 2009 12:21)

Můj známý vůbec netvrdí to, co jsi řekl Bandy a už vůbec není přesvědčen
o tom, že jsi pochopil, cos napsal. Nechce komentovat, jestli jsi chodil
do správných či nesprávných škol, ale rozhodně dporučuje, že bys měl
v té fyzice pokračovat.
Ne, té newtonovské, ale té kvantové či lépe řečeno relativistické. O nic nejde,
není chybou něco nevědět, snad jen o to, že bys neměl lpět na věcech, které
jsou už překonány. Já klidně přiznám, že toho nevím spoustu a proto se snažím
pochopit i věci, které jsem se ve škole neučila a nikdy jsem je nestudovala.
Abychom se stále nemotali kolem a přitom nic neřešili, dám ti sem zas trochu
čtení od stejného autora jako minule:
"Interakce nejsou nositelkami hmoty! Gravitace je sice svázaná s hmotou,
ale platí jiný vztah: Bez gravitace by nebylo hmoty, nikoliv obráceně,
i když i to je pravdou, jenže si musíme ujasnit, co bylo první a co druhé.
A že gravitace tvoří to, co nazýváme hmotou, je bez jakékoliv diskuze.
V odkazech jsem našel, co jsi myslel tou "interakcí bez hmoty".
Bohužel jsi se spletl. Bylo tvrzeno, že existují částice, které nejsou hmotné,
a to je obrovský rozdíl. Kvantum také není termín, který je svázán s hmotou,
ale vyjadřuje se jim nejmenší množství "vázané energie"!!! Ta se totiž dle
kvantových zákonů (Planck)šíří po kvantech, čili nejmenších možných balíčcích
energie. Tím je pouze řečeno,že např. světlo, jako jistá forma elmag záření,
se nešíří kontinuálně, ale po kvantech. Toto vysvětlení by mělo stačit,
abys pochopil, kde jsi udělal chybu. Tvé vyjádření ohledně programu "Kepler"
nehodlá komentovat, neboť prý stačí si údaje zjistit na oficiálních webech.
Přesto trvá na tom, že prvotním úkolem Keplera není nic jiného než hledat
možný život ve vesmíru. Více se dozvíš na stránkách http://kepler.nasa.gov"

Saty pokračování. (Bandy, 12. 03. 2009 22:06)

Lomonosov:"Hmota nevzniká ani nezaniká. Mění se z jedné formy na jinou".
Tohle to jsem chtěl připomenout. Že by to v kvantové fyzice neplatilo ? Co je to kvantum ? Já si to překládám jako určité, předem dané množství.Čeho ? Čeho může být nějaké množství, když zůstaneme u fyziky ?
No a domluvme se, jestli setrvačnost je energie. Jestli gravitace je energie. Jestli to nejsou síly.Změní se v energii až když posunou hmotný bod po nějaké dráze. (To v teorii. V praxi musí šoupat hmotou).
Řekl jsem něco, co je v rozporu s kvantovou fyzikou ?
No a o těch interakcích na hmotě nezávislých si nechám povyprávět. Interakce = vzájemné působení. Co na co působí, pokud jsme stále ve fyzice ?95583

Saty (Bandy, 12. 03. 2009 21:30)

K 6.3.2009.
Smysl onoho experimentu NASA je poněkud jinde, než hledat život ve vesmíru. Že to může být součástí programu nevylučuji. Ale stále to vidím jako krmivo pro média. Nevěřím, že by někdo rozumný vrazil obrovské peníze do výzkumu jevu, jehož pravděpodobnost je tak nízká v situaci, kdy lidstvo zajímají zcela jiné problémy.
Tvůj přítel fyzik jen tvrdí totéž co já. Hmota je prvotní. Bez ni není ani gravitace. Je-li tomu jinak, chodil jsem do nesprávných škol.

pro maximum a Fenix (Saty, 06. 03. 2009 22:32)

Na posmrtný život věřím, jen nevím jetsli z náboženského hlediska, spíš přes tu fyziku. Energie nezaniká, jen se přemístí jinam. A smysl života? Prožít ho tak, aby za sebou něco zanechal. Aby to co za sebou zanechá nebylo zbořeniště, ale třeba kvetoucí louka. Fenix se ptá na minul životy a hypnozu. Já osobně jsem to nepodstoupila, ale vím že běžně se takhle odstraňují trauma, psychické potíže i fóbie. Člověk v minulosti najde odpověď na příčinu strachu v přítomnosti a pak se jej dokáže snáze zbavit.

pro Bandy pokračování. (Saty, 13. 03. 2009 12:27)<

Ještě dodatek, jak je to s těmi zákony, které jsi vzpomínal. Tak za prvé.
Kdysi se možná (za Lomonosova?) říkalo, že existuje Zákon zachování hmoty.
To už řádku let neplatí. Existuje soustava, které se říká "Zákony zachování."
Mezi nimi nás bude zajímat právě Zákon zachování energie. To, co vzpomínáš
se nazývá "Zákonem zachování hmotnosti", což obecně vyjádřeno znamená,
že ať děláme s hmotou cokoliv, její hmotnost se v důsledku nemění.
Ale pro případ, který jsme řešili v příspěvku, platí Zákon zachování energie
a speciálně spadá pod oblast symetrie. Abych se tu zbytečně nerozepisoval,
stačí se podívat byť na stručný, ale docela srozumitelně napsaný odkaz
na http://cs.wikipedia.org/ nebo vyhledat na tomto portále přímo stránku
"Zákon zachování energie". Doporučuji otevřít na wikipedii odkaz na článek
"Symetrie", což je přímo řešení našeho problému. Kvantová fyzika má opravdu
diametrálně odlišné chápání jednotlivých pojmů, na které jsme zvyklí
z běžného života.

pro Bandy (Saty, 13. 03. 2009 12:21)

Můj známý vůbec netvrdí to, co jsi řekl Bandy a už vůbec není přesvědčen
o tom, že jsi pochopil, cos napsal. Nechce komentovat, jestli jsi chodil
do správných či nesprávných škol, ale rozhodně dporučuje, že bys měl
v té fyzice pokračovat.
Ne, té newtonovské, ale té kvantové či lépe řečeno relativistické. O nic nejde,
není chybou něco nevědět, snad jen o to, že bys neměl lpět na věcech, které
jsou už překonány. Já klidně přiznám, že toho nevím spoustu a proto se snažím
pochopit i věci, které jsem se ve škole neučila a nikdy jsem je nestudovala.
Abychom se stále nemotali kolem a přitom nic neřešili, dám ti sem zas trochu
čtení od stejného autora jako minule:
"Interakce nejsou nositelkami hmoty! Gravitace je sice svázaná s hmotou,
ale platí jiný vztah: Bez gravitace by nebylo hmoty, nikoliv obráceně,
i když i to je pravdou, jenže si musíme ujasnit, co bylo první a co druhé.
A že gravitace tvoří to, co nazýváme hmotou, je bez jakékoliv diskuze.
V odkazech jsem našel, co jsi myslel tou "interakcí bez hmoty".
Bohužel jsi se spletl. Bylo tvrzeno, že existují částice, které nejsou hmotné,
a to je obrovský rozdíl. Kvantum také není termín, který je svázán s hmotou,
ale vyjadřuje se jim nejmenší množství "vázané energie"!!! Ta se totiž dle
kvantových zákonů (Planck)šíří po kvantech, čili nejmenších možných balíčcích
energie. Tím je pouze řečeno,že např. světlo, jako jistá forma elmag záření,
se nešíří kontinuálně, ale po kvantech. Toto vysvětlení by mělo stačit,
abys pochopil, kde jsi udělal chybu. Tvé vyjádření ohledně programu "Kepler"
nehodlá komentovat, neboť prý stačí si údaje zjistit na oficiálních webech.
Přesto trvá na tom, že prvotním úkolem Keplera není nic jiného než hledat
možný život ve vesmíru. Více se dozvíš na stránkách http://kepler.nasa.gov"

Saty pokračování. (Bandy, 12. 03. 2009 22:06)

Lomonosov:"Hmota nevzniká ani nezaniká. Mění se z jedné formy na jinou".
Tohle to jsem chtěl připomenout. Že by to v kvantové fyzice neplatilo ? Co je to kvantum ? Já si to překládám jako určité, předem dané množství.Čeho ? Čeho může být nějaké množství, když zůstaneme u fyziky ?
No a domluvme se, jestli setrvačnost je energie. Jestli gravitace je energie. Jestli to nejsou síly.Změní se v energii až když posunou hmotný bod po nějaké dráze. (To v teorii. V praxi musí šoupat hmotou).
Řekl jsem něco, co je v rozporu s kvantovou fyzikou ?
No a o těch interakcích na hmotě nezávislých si nechám povyprávět. Interakce = vzájemné působení. Co na co působí, pokud jsme stále ve fyzice ?95583

Saty (Bandy, 12. 03. 2009 21:30)

K 6.3.2009.
Smysl onoho experimentu NASA je poněkud jinde, než hledat život ve vesmíru. Že to může být součástí programu nevylučuji. Ale stále to vidím jako krmivo pro média. Nevěřím, že by někdo rozumný vrazil obrovské peníze do výzkumu jevu, jehož pravděpodobnost je tak nízká v situaci, kdy lidstvo zajímají zcela jiné problémy.
Tvůj přítel fyzik jen tvrdí totéž co já. Hmota je prvotní. Bez ni není ani gravitace. Je-li tomu jinak, chodil jsem do nesprávných škol.

pro maximum a Fenix (Saty, 06. 03. 2009 22:32)

Na posmrtný život věřím, jen nevím jetsli z náboženského hlediska, spíš přes tu fyziku. Energie nezaniká, jen se přemístí jinam. A smysl života? Prožít ho tak, aby za sebou něco zanechal. Aby to co za sebou zanechá nebylo zbořeniště, ale třeba kvetoucí louka. Fenix se ptá na minul životy a hypnozu. Já osobně jsem to nepodstoupila, ale vím že běžně se takhle odstraňují trauma, psychické potíže i fóbie. Člověk v minulosti najde odpověď na příčinu strachu v přítomnosti a pak se jej dokáže snáze zbavit.

pro Bandy - pokračování (Saty, 06. 03. 2009 22:20)

Gravitace
k sobě přitahuje hmotu neomezeně a v každém případě brání nahromadění
eškeré hmoty do jednoho bodu jen jiné typy interakcí, které s hmotou vůbec
nesouvisí. Můžete namítnout: "A co setrvačnost?" Ano, i při "vypnutí" všech
nehmotových interakcí zůstane hmota nějakou dobu přítomna v prostoru.
Setrvačná energie je však pouze důsledkem dříve působících interakcí.
Setrvačnost tedy vyjadřuje pouhou energii, kterou je nutné vynaložit k tomu,
aby se hmota dostala do gravitací požadovaného stavu, tedy aby se shromáždila
v jediném bodě prostoru. K tomu, abychom něco mohli nazvat částicí, musíme
mít bod, ve kterém se promítá více než jeden typ interakce, neboť potřebujeme
i rozměr a samotná hmota má rozměr "nula!"
Ve chvíli, kdy má něco větší rozměr než nula, muselo dojít k překonání gravitace
jinou interakcí. Lidé obvykle mají představu, že při nějaké malé hodnotě "r"
přestala gravitace působit, ale není důvod k takovému tvrzení. Působení gravitace
je pouze redukováno vlivem jiných interakcí na hmotě nezávislých. Mnoho oponentů
informačního pojetí vesmíru, a to se týká i Aspectova holografického principu,
argumentuje tím, že informace je pouhé "nic." Pokud budeme takto uvažovat,
musíme si uvědomit, že i hmota je také pouhé "nic." Obě úvahy jsou pochopitelně
mírně zcestné, protože informace vyjadřuje vztah interakcí v bodě a hmota
je pouze jednou z takových informací, které se v uvažovaných bodech projevují.
Částice je tedy prostor vytvořený neoddělitelným uspořádáním vícero interakcí
a když je jedna z přítomných interakcí gravitace, teprve potom říkáme,
že je částice nositelem hmotnosti!!! Nic víc, nic míň. Snad jen to,
e interakce není hmotou, ale polem.

Pana Lomonosova do svých úvah nebudeme zatahovat, ne proto, že bychom si tohoto
velikána vědy nevážili, ale proto, že přes nesporný myšlenkový potenciál
a posun v nazírání hmoty skrze korpuskule, neměl ve své době o teorii kvant
žádnou povědomost.

pro Bandy (Saty, 06. 03. 2009 22:19)

Ahojky tato, psal jsi, že hledáním života ve vesmíru se zabývají pouze neseriozní
společnosti a píše o tom bulvár. Takže neseriozní společnost NASA v sobotu v 4.49.
vysílá z mysu Canaveral dalekohled, který má pátrat po životě ve vesmíru.
Informuje a přímý přenos startu zajišťuje "neseriozní plátek"
www.exoplanety/2009/03/kepler-start-online/.cz -- ehm. Tuším, že ani tohle
tě nepřesvědčí o tom, že NASA má asi pádný důvod tenhle výzum udělat.
A teď ještě něco, můj známý - fyzik, který se vyjadřoval k Danielovi,
mne požádal, abych ti přeposlala něco, co by sis měl přečíst:

(pro Bandyho)
Názory o podstatě hmoty vždy vyvolávaly a vyvolávají mnoho rozporuplných reakcí.
Dávají nahlédnout do způsobu lidského uvažování. Často se objevují tvrzení,
že částice je hmota. Domnívám se, že vysvětlení tohoto omylu vyžaduje zásadní
myšlenkovou revizi. Základní vlastností hmoty je v podstatě zmenšovat vzdálenost
mezi hmotnými objekty a tomuto úsilí říkáme gravitace. Důsledkem gravitační
interakce je, že hmota způsobuje "zmenšování" informací o vzdálenosti od jiné
hmotné struktury. Lze uvažovat, že hmota úsiluje o zmenšení prostoru.
Z pohledu gravitačního úsilí "zmenšit" prostor pak vůbec nezáleží na tom,
zda působení hmoty interpretujeme jen kvantově či makroskopicky.

Smysl zivota (Fenix, 03. 03. 2009 21:45)

jaky je vas smysl zivota ??? pronekoho byt dobrym hnojivem na zahradce pronekoho zas smyslem zivota vest dobry zivot ted a jaky je vas ??? verite na posmrtny zivot z hlediska nabozenskeho myslení?

reinkarnace? (maXimum, 21. 02. 2009 19:31)

často slýchávám, že někdo za pomoci hypnozy měl tu možnost zjistit, které a jaké životy si prožil. Ale je tomu tak? Nebo to jsou jenom nějaké naše představy? Přesto...věřím, že to jen smrtí nekončí. Možná jsem naivní snilek, ale...život...smrt...a to má být všechno? Konec?

Bandy (pevasa, 04. 02. 2009 09:17)

díky za vysvětlení. Já ve víně pravdu nikdy nenašel, i když mi většinou chutná. Mušku tam občas najdu, ale většinou mi nic nepopradí
Jo, a zapomněl jsi na LADU, nebo ŽIGULI? Už si nepamatuji...

Pevasa (Bandy, 02. 02. 2009 22:53)

Nemýlíš se. Byl ještě Singer a Varogip.A několik jiných.Já pamatuji kino "Veritas" v Košicích a zajímalo mě proč veritas, Latinsky je to pravda. Já se ptal učitele a on nelhal. Pak jsem se dostal do věku, kdy víno mi nebylo zapovězeno. A tam jsem zaslech "In vino veritas", a díky onomu panu učiteli jsem hned věděl, že "pravda je ve víně.".K mému zklamání není to vždy jen pravda, co je ve víně. Ale žertuji i o mnohem vážnějších věcech.

To (pevasa, 02. 02. 2009 11:09)

mě necháváte týden v nejistotě a žádný mi neporadí?

Bandy (pevasa, 24. 01. 2009 09:55)

A já vždycky myslel, že Veritas je šicí stroj a ona je to moucha?

ja jsem prase (ratka, 20. 01. 2009 11:06)

pry clovek v sobe nese stopy minulych zivotu. myslim si ze jsem byla prase odjakziva a zustane mi to.
nekde jsem cetla ze pry prasata jsou ucenliva, mazliva, poslusna, cistotna a velice chytra. Hned po delfinech :o)

Vám všem (Bandy, 19. 01. 2009 23:58)

Dost mě překvapilo, že hloubka mého poznání zůstala Vámi opomenuta v temném zákrytu za překváknutou trnkou. Ne, nestydím se za vás. Nejsem lepší.

Saty (Bandy, 19. 01. 2009 23:54)

Už zas. Já se musím neustále přít se svými dětmi.Jepice nemá 9O kilo i když jsem to já. Já byl vždy kluk od jepice 0,8 gramu max.Prý asi 206 krát. Bahnem smrdí kapři a jepice. Čuně smrdí hovnem. Tím prasečím. No a to hm. Proč ? Vždyť opičák zní velmi podobně. A byl jsem prý i tasemnicí. Neužil jsem si to Easkulap mě vyhnal hůlkou a česnekem.

Saty (Bandy, 19. 01. 2009 23:42)

Seděl jsem u vína s velmi bystrou dívkou (já vím, bylo to dávno). Muška mi spadla do vína. Vnořil jsem tam prst, mušku předvedl dívce a poznamenal "Veritas".Dost ji to odbouralo. A já v ten den pochopil, co je princip humoru.

ta slivovice (ratka, 16. 01. 2009 15:45)

nebyla dostatecne cista :o) JInak by Bandyho privedla k univerzalnimu vedomi :o)) A protoze ho privedlajen ke kohoutovi ci ke kudlance tak to byl utrejch!
Jinak ja taky sazim na kvalitni vino. To uvolnuje :o)

Saty, (pevasa, 16. 01. 2009 11:17)

já chodím do "minulých životů" , když tomu tak Bandy říká, doma (velice málo kdy) a tam by si Babča nedovolila mě poslat na záchytku. Bezpečnost především....

pro Pevasu (Saty, 16. 01. 2009 10:31)

Petře, jak to se slivovicí přeženeš, můžeš se dostat leckam, třeba i do minulých životů, ale pak ti odtamtud přijde účet. Záchyka je dneska mastná.:-DD

pro Bandy (Saty, 16. 01. 2009 10:25)

Říkáš že jsi potkal člověka, kterej ti dá poznat pravdu?...taky naletíš kdekomu. Pamatuj si, že pravda není ve slivce, ale ve víně. Tak za prvý, nemoh si bejt jepice když tvrdíš žes byl dycinky sameček a teď mi napadá jak se asi řekne "on" od jepice...haha no neva. Za druhý, bahnem jsou cítit čuňata a ne jepice a za třetí, ještě jsem neviděla devadesátikilovou jepici a fousama. Toho kohouta bych ještě brala a nahrává tomu i to, že si rád načechráváš peří a taky tvoje nechuť jíst všechno co má zobák a křídla. To jsou právě ty vzpomínky zasunutý v podvědomí. Já jsem skeptik, takže to vidím asi takhle: Buď byl v tý slivce denaturák, nebo mlžíš a nebo jsi nedodržel ten zákaz sexu. :-DD

pro Radku (Saty, 16. 01. 2009 10:07)

Radkooo, pro trpělivý říkáš? tohle je materiál pro vejšku na rok.o)) Až budu mít víc času, tak se do toho zabořím, ale jinak - dík.

Bandymu (radek, 16. 01. 2009 09:43)

Hmm,a v tom prvním životě jsi byl čím?A čím pak,před tím svým prvním narozením?
No ale někdy i taková jepice stihne za svůj život prožít víc,než lecjaká slepice,či kohout.Kdoví?Asi začnu s tou tvou aproximací alkoholu..včera 12 piv,dnes nic,zítra také nic.A bábrle ať nebrble,tak ani štamprle.

Bandy, Díky za návod (pevasa, 16. 01. 2009 08:37)

jak se dostat do minulých životů. Já to zkoušel jinými způsoby a nebylo to ono. Vždy to mělo nějaké zabarvení. Asi to bude tím, že slivovice je čistá jako sklo a fernet černý....

Nový pohled na svět (bandy, 16. 01. 2009 01:02)

Já zarputilý nesouhlasič s multidimenzními světy, skeptik reinkarnací jsem potkal člověka, který mě nabídl, že mě přesvědčí o skutečné pravdě. Dal si podmínku. Na týden mi zakázal téměř vše, včetně sexu. Naordinoval mi nápoj v přesně dózovaných dávkách.Nevím jak to dokázal, ale po požití dvojité dávky onoho nápoje jsem se přesunul do své první paměti. A poznal jsem všechny své předešlé životy. Vždy jsem byl sameček. Nejčastěji jako jepice. Proto jsem velmi často cítit bahnem. Dvakrát dokonce jako sameček kudlanky nábožné, což nakonec nevnímám jinak s mou paní ani dnes. Kokrhal jsem jako kohout a vždy bezpečně skončil na pekáči. Jen jednou mne sežrali cikáni vařeného. Zlaté období andského orla a opět jepice. Poté,co jsem prozřel jsem zjistil podvod. Ten jediný povolený nápoj byla slivovice. Ale já uvěřil.

diky Bandy (ratka, 01. 01. 2009 22:17)

pro trpelive davam jeden zajimavy odkaz k migraci nasich prapredku
http://www.osel.cz/index.php?clanek=749

ratka (Bandy, 01. 01. 2009 17:55)

To nejhlavnější: Všechno nejlepší do Nového roku.

ratka (Bandy, 01. 01. 2009 17:54)

Vážím si toho, že máš zájem jít věci na kloub. Domnívám se však, že resumé se trochu minulo se skutečností.Amerika má historii. Připomenu jen Inky, Aztéky a Maye. Něco jiného jsou spojené Státy. Ty mají historii i když o hodně mladší. Začíná válkou severu proti jihu. Jejím předchůdcem se stala evropská migrace na americká území. Našel bych tam i umění. Jack London, Ernest Hemingway, Andy Warhol,Kurt Voneghut. Šlo by dohledat americkou architekturu i americkou hudbu. (Leonard Bernstein.) Takže americká kultura není o nic méně než kultura evropská. Je jen jiná.

bandy (ratka, 31. 12. 2008 12:22)

nejak jsem se zasekla na ty kulture :o) Vzdycky kdyz jsem na pochybach zda neskatulkuju a povrchne netridim snazim se nejak definovat pojmy o kterych mluvim. Abych trochu utridila vychozi podminky.

takze kultura je na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura_(sociologie)

A v uzsim rozsahu je tim skutecne myslena nadstavba jako umeni, literatura, vzdelavani a kultivace ducha.
A v sirsim popkultura obecne. Proste zvyky a tradice prostredi sdilene spolecne mistnimi obyvateli.
Takze pokud budu mluvit o kulture v uzsim slova smyslu (umeni, literatura, historie) tak tohle dle meho mineni v Americe neexistuje. Je to logicke. Za tech par let a ze slepencu ktere tam ziji to nebylo mozne. Popkultura ano. Ta tam existuje.

vsem (ratka, 31. 12. 2008 11:37)

pokud jiz nebude prilezitost tak preji vsem uspesny rok 2009!

Bandy (ratka, 31. 12. 2008 10:35)

Ja fakt myslela ze je jasne jako facka, ze americkou kulturou myslim puvodni kulturu ktera se vyvijela desitky tisic let do momentu Evropske invaze. Pak takhle kultura skoncila a nastoupila evropska kolonizace.
Ta ziskala urcitou akceleraci vhodnymi podminkami Muzeme diskutovat ktere to byli :O) Ale bylo jich celkem dost. Az se dostala do podoby dnesni karikatury. Americka kultura neexistuje. Ono to chce samozrejme definovat taky co je to kultura :o)) Jestli je to ta parodie co se odehrava dnes namnoha frontach nejen v Americe :o)) Ale jo. I to je kultura. nase kultura.

JInak nejsem expert na politiku.

ratka (Bandy, 31. 12. 2008 01:41)

Dnes Ti rozumím opravdu málo. Jak, že Amerika něco nemohla proti Euroázii. Vždyť ji osídlili evropani. New York byl původně \Nový Amsterdam. Proč asi. Necítíš tam Holanďany ? Proč se v Mexiku mluví španělsky a v Brazílii portugalsky. Ptoč je úředním jazykem Spojených států angličtina ? A podívej se dnes, která země vládne světu. Vatikán ? To je blbost. Čína nebo Indie ? Tam je nejvíc lidí. Amerika. Ta určuje finanční politiku světa. Určuje směřování kultury. Dnes je pro evropana úspěch, uspět v Americe.Amerika za necelých 3OO let dokázala něco, ba dokonce víc ,co evropa ani asie nedkokázala za tisíce let před tím.

ratka (Bandy, 31. 12. 2008 01:17)

Slibuji Ti, že to je naposled co s Tebou letos nesouhlasím. Příští rok začnu nanovo.Mezitím můžeme vrkat jako holoubci.Nakonec proč bychom nevrkali hned ? Tak. Není americká kultura. Je evropská kultura zavlečená do Ameriky, kde se přizpůsobila prostředí. Křesťanství Amerika před Kolumbem neznala. Byl jen prázdný prostor, který si původní obyvatelé dokázali bránit jen sporadicky. A na holé louce se staví líp. Nemusíš bourat a uklízet to staré. Vývojem změn evropské kultury v Americe vzniklo něco. Vznikl novotvar. Prostě evropští přistěhovalci si přitáhli afričany a zakořenili. A půda byla úrodná.

pro all (Saty, 30. 12. 2008 11:02)

Radkovi: hezky napsaný a docela pravdivý, protože tady jsou samí zkušení bojovníci. Oproti normálním soubojům tu ale neteče krev, snad jen někdy nervy.:-DD
Petře: Dík za to, že si myslíš, že jsem hodná, já ale umím někdy i pořádně zlobit. Bandyho mail ti posílám a zároveň posílám Bandymu tvůj, aby to bylo fifty fifty.:-D Píšeš, že jsi ovlivněn krystalkami, já zase Matrixem a hlavně svým vlastním gulášem v hlavě a přece se v převážné většině názorů shodneme.
Někde jsi tu psal, že přijdeš s něčím převratným, co podpoří tvoji teorii. jsem napnutá jako kšandy a netrpělivě čekám.
Radko, 5 PC v jednom bytě v provozu...haha, to chci vidět ten účet za elektriku, ale zase je klid co? U nás jsou 3 PC, jenže přístup je sledovanej, aby se ze mně nestal závislák. Myslím že už je pozdě, využiju každý nehlídaný chvilky. Teď momentálně marodím, ale jsem sama, takže v posteli ani náhodou.:-DD

Bandy: Jsem ráda, že jsi tu zakotvil, s tebou i nudný téma o odvozu komunálního odpadu nabere grády, natož polemika o vzniku života.:-DD
Nemám moc času na delší psaní, tak jen takovej pozdrav všem, zítra ještě zaběhnu popřát.;-))

bandy (ratka, 30. 12. 2008 10:45)

Omluva za to, ze jsem puvodni americkou kulturu jaksi ehm zasklila. Ono to vychazi z toho ze tam sice doslo k urcitem duchovnimu vyvoji ale nikoliv technickemu. Ameraikanemela nejmensi sanci pri kontaktu s evroazijskou technikou.

TY duvody byly nekolikrat predlozeny. nebyli schopni zadne produktivity prace pri obdelavani poli, nepestovali zadna domaci zvirata. nemeli poradne zbrane, nemeli poradne zelezne pece. nebyli odolni vuci nemocem.
A tak to dopadlo jak to dopadlo.
jsempresvedcena ze kdyby meli poradne zbrane a vojenskou silu, tak by byli stejnemilitantni jako evropane. Vsichni pochazijou z jedine lidske vetve. Agresivitu a vybojnost mai v sobe.
Tolik lidskych obeti a krveproliti jako u indianu pry jinde nebylo i kdyz se u evropanu taky hodne obetovalo, kelti byli tim znami :o))

Bandymu (radek, 30. 12. 2008 07:09)

V téhle knize už proběhlo tolik bitev,že by si i pouhý čtenář zasloužil žold.A to není prosím ještě na poslední stránce.

Bandy (pevasa, 30. 12. 2008 01:49)

nic ve zlém. Satynka mně určitě mail na Tebe dá.Je moc hodná....
Vše nejlepší do nového roku.

Pevasa (Bandy, 30. 12. 2008 01:36)

Dobře, Petře. O kód života jsme se něco naválčili. Byl to hezký boj a myslím, že fér. Poznámkou o Petrech jsem neměl v úmyslu zpochybnit Tebe, je to jen klasický způsob, jak zatáhnout publikum do děje. Má oblíbená neteř je novinářka a učí mě tyto věci.
Nemyslím,že máš problém nic x člověk. Zdá se mi, že máš svoji představu. Jen by sis ji rád konzultnul. Rád jsem Tě poznal. Saty má můj mejl. Hezký Nový rok.

ratka (Bandy, 30. 12. 2008 01:20)

V Americe kultura vznikala. Pamatuješ ? Inkové, Mayové, Aztékové, pamatuješ ? Pak vlna východozápadní migrace. Militantní evropané si bezohledně přisvojili území, bezohledně deptali kulturu a zvládli to dost rychle. Vývoj v Americe byl vývojem Evropy na jiném území a bez balastu evropské historie.

Ratko, (pevasa, 29. 12. 2008 14:03)

to je dost, že přiznáš Bandymu, že jsi nám , Petrům, nedokázala odolat (a hlavně mně):-)))))).

Bandy (ratka, 29. 12. 2008 09:17)

Teprve pri uceni s mym synem sestakem jsem si vsimla jakou kolebkou "civilizace" byl tzv. urodny pulmesic. TEch duvodu celkem logickych by se naslo hodne. Proc zrovna tam. A pro ne v Africe nebo ne v Americe nebo v Evrope..
Ma to logiku proc zrovna tam. A horizontalnim pohybem (migraci) se objevy z tohoto mista postupne rozsirovaly dal. Nikoliv severojizne. Rozsirovaly se vychodozapadne. Protoze to takhle odpovidalo migracnim vlnam a prirozenym pohybum obyvatelstva v mirnem pasmu.

Proc nevznikla takova kultura v Americe? protoze tammigrace vychodozapad nebyla mozna. Nebyly vubec podminky pro technicky pokrok a zvysovani produktivity prace (pluh, kun, kolo)

ma syna (ratka, 29. 12. 2008 08:56)

jmenem Petr. Meho nejstarsiho. Takze jmeno Petr je mi velice blizke. TAky mam velice mileho kolegu Petra (mlady a pohledny)Kdysi jsem mela velku lasku Petra. Vsechny Petry sveta miluju!!!!

Bandy (pevasa, 29. 12. 2008 08:48)

sdílím Tvou nedůvěru ke mně. Jsem lamač dívčích srdcí, jako každý Petr, a dokonce jsem před časem ovlivnil svými teoriemi, zaměřenými na svádění žen, i Satynku. Pod tímto mým , ale také Tvým, svůdnickým nátlakem založila téma "Kód života". Naštěstí včas prohlédla a nenechala sebe i ostatní dámy v nebezpečí a téma smazala. Poznala, že jsem jim, dámám, začal podsouvat, že bez kódu života a beze mě nemohou existovat.
Jinak s pohybem a přesunem kontinentů nemám problémy. Nemám problémy s lidskými rasami v minulosti (jen s jednou v současnosti) a chápu potřebu vzniku či spíše vývoje variací tvora druhu člověk. Mám problém, s přihlédnutím ke genetice, s přechodem opice x člověk.A také nic x bum x vesmír, hromada aminokyselin x živá hmota. Jinak už mi nevadějí ani ty baby. Jinak když čtu Tvé příspěvky, tak já k Tobě důvěru mám a nevadí mi Tvé odlišné názory, mně vadí jen hulváti a to ty nejseš.

ratka (Bandy, 29. 12. 2008 00:52)

S Tebou bych chtěl sedět u jednoho stolu a hovořit o věcech, o kterých tady píšeš. Tvé názory a mé odpovědi jsou posunuty v čase. Pak se stává, že pointa je do ztracena. K věci. Migrace obyvatelstva není konstatní. Možná v dobách dělení kontinentů byla směrem na východ. Proč aje, nezbyly stopy afické komunity ? Proč až poté, když Evropani sebrali Ameriku a dovezli si Z Afriky černochy.
Jestli by smněřovala migrace směrem k východu, Tak jsme na Sibiři. Pod Řípen by byly cikáni a černoči. Nemuselo by to být špatné. Jen dnes by se mi to moc nelíbilo.

Pevasa (Bandy, 29. 12. 2008 00:39)

Je to od věci, ale mnozí Ti tady říkají Petře. Nevím jestli oprávněně nebo jen tak. Mám K Petrům přirozenou nedůvěru. Dvě holky ode mne prchly k Petrovi. Pochop ,prosím moji nedůvěru. Vracím se k otázkám.
Viděl jsem nákresy map. kdy celá zemská souš vytvářela jeden kontnent. Uý si nevzpomínám jaký název byl pro tento útvar vymyšlen. Rúznými geotermálními pohyby, působením vody, se celá souř začala dělit do tvarů dnešních kontinentů. Mohlo tak dojít k migraci živých tvotů před dělením kontinentů ?
Dnes víme, že američané s černou pletí jsou produktem obchodu. Jerdna parta zabavila černochy v Africe A PŘEVEZLA JE DO ameriky. To ovšen není evoluce. To je politika.

A to je právě (pevasa, 28. 12. 2008 22:47)

to co mne nutí být skeptikem k náhodě a chaosu....Nikomu ale svou skepsi nevnucuji. My starší pánové na ni máme nárok. Když řeknu dědkům-kámošům v hospodě co tu řešíme, tak se ptaj co je to internet:-))). Pro nás, kteří jsme stavěli krystalky , je to moc velký fofr.

Petre (ratka, 28. 12. 2008 20:19)

mas pravdu v tom ze se jeste nevi jak sjednotit teorie mikrosveta s teorii makrosveta. V mikrosvete plati i je experimentalne dokazana kvantova fyzika a v makrosvete teorie relativity.

Kazdy svet se ridi stejnymi zakony, plati v nem stejne konstanty i stejne sily. Presto jedou kazda po vlastni koleji. Hleda se intenzive sjednocujici teorie vseho.

Myslim si ze pro vyvoje zive hmoty plati uplne stejne zakony jako pro vyvoj nezive hmoty. ZAtim nevidim duvod si to nemyslet. At se podivas kamkoliv do naseho tela, tak pracuje v souladu s fyzikalnimi zakony.

Ratko, (pevasa, 28. 12. 2008 20:01)

díky za Tvé obsáhlé vysvětlení. Tu babičku z Afriky jsem přece uznal, tam se nemýlím. Jak jsme tu před několika měsíci povídali o kvantové fyzice a bylo řečeno, že se dosud většinou pohybuje v rovině teorií. Nedává mi proto důkaz pro takové chování vývoje přírody. Myslím tedy, že pro vývoj živé hmoty platí jiné , trvalé zákony, než teoretické pro částice. Vím, že není v naší moci něco v tomto oboru vyřešit, ale i teoretizování je dobré a přináší náměty k zymyšlení....

Petre (ratka, 28. 12. 2008 19:37)

je to z Cervene kralovny od Matta Ridleye. Je to evolucni biolog, ktery vystudoval zooogii v Oxfordu s xx cenami (podruzne)

Budu citovat:
boj o preziti se nikdy nezmirni. Kdykoliv se jeden druhy prizpusobi sebelepe, nebude mu doprano oddechu jelikoz jeho konkurenti brzy dosahnou totez. TAto hra nema vitezu.
Alenka rika kralovne: V nasemkraji se dostanete nekam kdyz takhle bezite
Kralovnaodpovida: Nu zde potrebujete bezet kolik dovedete, abyste zustali na miste. Chceteli se nekma dostat musite bezet dvakrat tak rychle.

Ve svete probiha boj na zivot a na smrt. HOdne druhu se nemeni a zustavaji porad stejne. Ackoliv bezi s vetrem o zavod nepohnou se zmista. Svet se stale vraci na pocatek, otaci se dokola. meni se ale nepostupuje vpred. Sexulaita nesouvisi s adaptaci na prostredi. FAtalni zmeny prostredi vetsinou nevyhubi cely druh. Nejhorsi konkurenty jsoujine organismy. Parasiti, predatori a konkurenti.
Parazity a jejich nositele spojuje pevna evolucni vazba. Cim uspesnejsi je utok parazita tim vice zalezi na schopnosti hostitele utok prezit. Nikdo neziska narok na odpocitek. Vecny beh.
Svet sexu umoznuje ziskat kratkou prevahu nad parazity. NOve kombinace. Atd atd atd
nechci opisovat celouknihu :o)


Petre (ratka, 28. 12. 2008 19:20)

myslim ze puvod lidi v Africe a pak velke stehovani na vychod (a castecne pres Beingovu uzinu) prave genetika potvrzuje a dokazuje. V dnesni dobe to jiz neni problem.

To ostatni vysvetlit je velice osemetne. Do nadprirozena bych se dostat nechtela. Porad doufam ze vse ma prirozene vysvetleni. RAda se patlam v kvantovem vedomi a v kvantove fyzice. TAm je spousta veci prirozenych ktere nam prijdou absurdni a nemozne. Ale jsou.

Urcite svoje vysvetleni mam. Ale asi vam prijde hodne mimonska. Jsem pako.
ZAtim me kazdy vypiskal :o) Vetsinou vubec nevedel o cem mluvim.
v kvantovem vesmiru existuji moznosti. Potencialy. Co se stat muze. NIkoliv nadprirozene. Nybrz uplne prirozene. Kdyz existuje moznost ze se neco stane (urcity mustr, vzor) a ono se to pak fakt stane, tak to co prozivame je cesta :o)))

Podle meho vykladu funguji prirodni zakony vzdycky. Nikoliv jen obcas.

A ze se vyviji? jasne ze se vyviji :o) KOnecny stav jiz davno je dany potencialem moznosti.souhrnem superpozic. a my zrovna ujizdime najedne vetvi potencilalu. zatimco ostatni zkolabovaly.

Od te doby co jsem se seznamila (zhruba) s principy kvantove fyziky neni pro me vubec nic nemozne ani tajemne. Proste to takhle funguje. Jedeme na jedne vetvi v prostoru a case. Proto je nas svete deterministicky (ridi se pricinou a nasledkem) Ten kdo dokaze vstoupit do sveta potencialu (kvantoveho sveta) uvidi rozmaznou skvrnu vseho. Vseho najednou. Dostane se dovnitr.

Ratko, (pevasa, 28. 12. 2008 18:52)

Prosím Tě, podle čeho jsi došla k tomuto zajímavému zjištění:
"Znamena to, ze cim rychleji ujizdi jedna strana ve vyvoji tim rychleji ji dohani i protihrac a rovnovaha zustava zachovana. neni kam utect. Kazda vyhoda je bechem chvilky dohnana protihraci. A to e evoluce"
Vypadá to učeně a já se rád nechám poučit.Pokud napíšu"znamená to" je to něco jiného než asi, možná, myslím si....ale je to fakt.Pokud má toto tvrzení někde oporu, rád bych si početl, díky za odkaz.

hezky vyložené Ratko a Bandy (pevasa, 28. 12. 2008 18:43)

Stručně a jasně. O našem předku z Afriky svědčí DNA a tuším spodní zkamenělá část čelisti. Kolik těchto objevů se nakonec ukázalo podvržených či s mylnými závěry. Ale asi to tak bude, babička je Afričanka..
Já věřím raději jediné spolehlivě fungující vědecké disciplíně a to je genetika.Nemá mezery. Ta ale vlastně Vámi popisovaný vývoj popírá.Jediné co je v ní možné připustit je to "zdokonalování myšlení" u nás, lidí. Prosím o vysvětlení jak vznikaly ty nové kmeny, rody, druhy, podle Vašeho názoru (vynechme zázračný chaos, ten v přírodě neplatí, snad mimo lidí)a kdy došlo k "zamrznutí" vývoje. Podle Vašeho výkladu totiž přírodní zákony fungují jen občas a když je třeba zastoupí je náhoda, chaos,.... Ale tu se dostáváme do nadpřirozena, protože přirozené je to přírodnězákonné, cyklické. Kritizujete věřící v boha stvořitele ( ten má být nejnej nejchytřejší)a tuto vlastnost dáváte náhodě , chaosu... Je tedy náhoda-stvořitel či chaos stvořitel bohem? Je to tedy jistě největší činná síla ve vesmíru. Přinutila nic vybouchnout a vytvořit vesmír, pak při přesně stanovené teplotě namíchala na zemi aminokyseliny, které vznikly náhodou, v přesných poměrech a složení, stvořila život, od 1. zárodečné buňky to dotáhla až k našemu "vyvinutému a chytrému" mozku. Myslím, že to je senzační objev. Chaos a náhoda , stvořitelé. Vždyť i Bible říká, že v počátcích vládl chaos...

jeste k casove ose (ratka, 28. 12. 2008 17:36)

Před 165 tisíci let se na území dnešní Etiopie objevuje starší poddruh Homo sapiens idaltu, který je zároveň nejstarším nepochybným zástupcem anatomicky moderního člověka rozumného. Homo sapiens sapiens, tedy náš vlastní poddruh, se objevuje v africké savaně asi před 200 tisíci lety, do Eurasie se pak dostává asi před 40 tisíci let. Před 15 tisícovkami let se první skupiny našich předků dostávají přes zamrzlou Beringovu úžinu až do Ameriky. Krátce poté vzniká na Blízkém Východě zárodek pozdějšího zemědělství. Člověk konce poslední doby ledové se již anatomicky v ničem neliší od nás. Od používání mobilních telefonů a počítačů ho dělí už jen potřebný čas pro nezbytný technický vývoj.

Bandy (ratka, 28. 12. 2008 16:15)

vidim to podobne. Vyvoj se muze zrychlovat i zpomalovat prirozene.

Tyo co jseme psala na zacatku teto diskuse jsmemela z Cervene kralovny :o) Autor pise, ze Cervena kralovna se vznasi s Alenkou na sanich a cim rychleji jede tim rychleji se pohybuje i zeme pod nima.
Znamena to, ze cim rychleji ujizdi jedna strana ve vyvoji tim rychleji ji dohani i protihrac a rovnovaha zustava zachovana. neni kam utect. Kazda vyhoda je bechem chvilky dohnana protihraci. A to e evoluce. Je velice ucinna, protoze bezi vsichni. Vsichni bezi o zavod.
A vyber znamena ze preziji ti kteri byli vybrani k rozmnozeni. Ti kteri jsou treba jeste uzasnejsi, ale nejsou sexualne preferovani vyhynou.
Pres sexualni preference se vyvoj velice urychluje. Geometrickou radou. Nelinearne. Chvilkovy unik a zmena je po chvili vystridana rovnovahou. A tak se toporad meni.

Ještě Saty (Bandy, 28. 12. 2008 15:54)

K té akceleraci lidského vývoje jsem chtěl ještě dodat, že vývoj nemusel být lineární. Mohl se pohybovat geometrickou řadou nebo logaritmicky.Existuje i názor, že by se dal vyjádřit ve tvaru Archimédovy spirály.

Saty (ratka, 28. 12. 2008 15:47)

Dnes jsem byla jeste pres tri hodiny venku, na pruzkumne ceste nadhernou prirodou. peru. topim. ctu si, muchluju kocku a surfuju v internetu.

Decka mi zde delaji z pocitacu gulas. Ten nejmensi dostal pod stromecek pocitac, ja dostala ten jeho, ten muj jde k babicce a babiccin jde na pudu. Maly si rozslapl cudl na bezdratovy internet. A tak dostal drat. A tak skacemem vsichni mezi draty, decka hrajou. Starsi synove maji svoej laptopy. Muz taky, ale protoze decka na svych maji rozehranou hru, tak k nemu chodi do toho jeho kramarit. A muz silene rve protoze mu pak ten jeho nefunguje. Takze u nas jede 5 pocitacu najednou. A vsichni se vsema vse. Zmatky.

Saty (Bandy, 28. 12. 2008 15:45)

Nedá se akcelerace vývoje lidského druhu připsat tomu,že člověk se vzpřímil ? Nejde to přičíst tomu, že se naučil nejen využívat, ale i vytvářet nástroje ? Že ovládl oheň ? Nebo že malá změna ve stavbě DNK ovlivňující funkci mozku měla za důsledek zrychlení vývoje ? Nedá se vyloučit vliv jiných civilizací, ale proč by do toho šli, když neměli v úmyslu sklidit, co zaseli ?
No a s těmi dimenzemi je to prosté. Myslím, že jsem o rtom už psal. Máš-li metr, jedná se o úsečku. Ta má jen délku.Umocni jej na druhou a už máš čtverec. Ten už má i šířku. Tedy dvě dimenze. No a na třetí ? To už je kostka, která má i výšku. Tři dimenze. No a na čtvrtou přibyla další dimenze, jenže ta už je mimo naše chápání. Člověk nemá nástroj jak ji pozorovat. Žádný člověk si ji ani neumí představit. Jsme v oblasti matematické teorie.Stejně je to i s x rozměry. Prostě je neumíme vnímat.Nejspíš proto, že v našem světě se ani vnímat nedají. Můžeme o nich jen pohovořit. Onehdá jsem slyšel, že čtvrtý rozměr je Bůh v nás. Ale umíš si představit Boha ?

co me zaujalo (ratka, 28. 12. 2008 15:39)

M. Ridley - Cervena kralovna. Je to kniha o evoluci, o vyvoji lidske prirozenosti pres sexualitu.
J.H. Brennan Okultni Tibet o praci s mysli stareho Tibetu. To je uzasna palba. Protoze se venuji joze od detstvi a se svoji mysli umim taky kdecos, je tahle kniha absolutni fascinace o moznostech lidke mysli. Ono je to celkem logicke. na Tibetu je zima, malo jidla a preziti je drina. Sli na to pres vizualizaci (silu myslenky) a prezili. Myslim ze jsou absolutne nejdal, co se tyce praktickeho vyuziti mentalni sily.

A ted nejnoveji cinska Kineziologie od dvou autoru. TAky zajimave.
Vlastne jsou vsechny tyto knihy shrnutim toho co jsem behem zivota prozila, videla a pozorovala. Celkem ze zivota. ZAdne fantazie.

pro Radku (Saty, 28. 12. 2008 15:34)

Jak to sakra děláš, že tohle všechno stíháš? Hlavně mě udivuje, jak dostaneš myšlenky od špenátu k vzniku život.:-DDD Jsi dobrá, fakt. Já to teď taky píšu v rychlosti, páč teď jedu na návštěvu. Nevim jestli se sem ještě dneska dostanu, ale doufám, že se sem vrátím, budu mít co číst.

pro Ensteina (Saty, 28. 12. 2008 15:29)

Víš co by mne zajímalo? Kdesi jsi psal, že dřív jsi také věřil novodobé vědecké církvi...zajímavej název, ale mě zajímá, co změnilo tvoje uvažování. Byl to impuls, kniha, názor někoho jiného, nebo se samo tvoje myšlení vydalo jinou cestou? Řekneš kam a jak to vidíš ty? Co jablečnej mošt, ještě máš zásobu?

ooo (Enstein2, 28. 12. 2008 15:21)

Aha.

to predtim (ratka, 28. 12. 2008 14:24)

jsempsala ja :o) Jelikoz jsem u toho varila ve spechu spenat pro hladovou rodinku tak to pak takhle vypada. Preji hezky den

pote co jsem (Saty, 28. 12. 2008 13:52)

se dozvedela ze nas svet je ve skutecnosti jiny nez se nam jevi, vim ze spousta veci je mozna. I ty jine dimenze jsou mozne. Presto vychazim vzdycky nejdrive z toho co zde je. Nikoliv z toho co si musim nejak vymyslet.

A tak verim ze je svet astralu, ale v mych predstavach to eni zadna vyssi dimenze. je to porad nas 3D svet. Svet naich myslenek, ktere porad podlehaji zakladnim fyzikalnim zakonum.

Takze se muzu klidne oddelit od tela ve svych snech (myslenkach) ponorit se do podvedomi. Projit si "svetovou informacni banku" a budu porad v 3D.

Ta vyssi dimenze o ktere by mohla byt teoreticky rec a ktera na nas pusobi synchronicidou (mozna) je neco jineho.

Einsteine (ratka, 28. 12. 2008 13:45)

ty prece vubec nevis jaka jsem :o) Reagujes vuci me podle sablony, s hromadou predsudku. Ani nevis cemu verim, ale vis ze je to urcite blbost :o) Preventivne. Kdybych nahodou necemu prece jen verila.

Jsou jen dve moznosti. Vyvoj nebo stvoreni. Tak kterou stranu beres Ty?

pro Saty (Enstein2, 28. 12. 2008 12:25)

Na Ratku se v žádném případě nezlobím,vím,že je chytrá a líbí se mi její touha po poznání,mám jen problém s těmi dimenzemi a to asi víš proč,no ale čemu nevěřím já,neznamená,že tomu nemohou věřit jiní,ahoj.

pro Ensteina (Saty, 28. 12. 2008 00:26)

Ahojky Ensteine, koukám že jsi přehodil výhybku na jinou rubriku. Umej si tu křídu za nehtama a nebuď tak přísnej profesore. Víš, pohybujem se tu všichni na půdě teorie, hmatatelný a viditelný důkazy nejsou k dispozici, s tím se musíme smířit. Až budou, tak s nima oponenty budem moct zatlouct do země, ale zatím nejsou, tak nezbývá než s klidným úsměvem poslouchat předkládanou teorii a zároveň předložit svou. Na Radku se prosím nezlob, ona jen předkládá a říká svůj názor.

pro Radku (Saty, 28. 12. 2008 00:15)

Tak návštěvy jsme odbyli, zbyla chvilka na net. Víš Radko, člověk je zvyklý uvažovat ve 3D a tomu také podřizovat veškeré svoje chápání. Chtěla jsi naznačit, jak si představuji třeba já stvoření člověka. Je těžké ti to vysvětlit a nejen tobě, i vědci se pohybují jen v naší realitě. Ty víš, že je víc dimenzí, potvrdila jsi to, dokážeš ale vysvětlit jak to tam vypadá?? Ani já to neumím, předpokládám, že tam by se měla hledat odpověď. Nikomu zatím nebylo možné tam nahlédnout, snad jen těm kdo se dostali do astrálu na delší dobu, ale i tak se jedná jen o poznání něčeho, co nemá s naší 3D nic společného. Pozoruhodné jsou Sumerské spisy.
Od jednoho mého dobrého známého, jsem si vypůjčila toto: "Starosumerské báje popisují návštěvu lidu Anunnaki, "těch, co přišli z hvězd." Světoznámý biochemik, profesor Allen C. Wilson, který působí na univerzitě v Berkeley, poukazuje na podivnou skutečnost: Zatímco všechny mutace vývojového procesu živočišných druhů se měřily na tisíce a statisíce let (statistika dokonce uvádí 2 - 4% změn za milion let u lidsko -opičích předků), vznik Homo sapiens je doslova jednorázovou událostí. Taková náhlá proměna není myslitelná, pokud nepřipustíme možnost umělé manipulace s genovou výbavou samičky druhu Homo erectus." Tohle se mi zdá jako přijatelná možnost, protože kdyby ce člověk vyvíjel tempem, který vypočítali vědci u ostatních živočichů, ještě dneska bysme seděli na stromech a hledali si blechy.

Bandymu (Enstein2, 27. 12. 2008 23:53)

No tys tomu dal korunu,zvlášť ten prostší slovník,ten od tebe sedí.Vypadá to,že jsi měl moc smutný Vánoce,je mi to moc líto,ale fakt já za to nemůžu,ahoj.

Ratce (Enstein2, 27. 12. 2008 23:25)

Ok,dík,mám totiž plno práce v jiných sinkularitách,měj se.

Einsteinovi (Bandy, 27. 12. 2008 23:24)

Děti v mateřské školce nečtou Komárka. Kdyby ho četli, uvěří mu. Jako věří v Mikuláše a čerty. Ale o tom jsem nechtěl. Proč by ratka měla volit svá slova, když citovaná jsou přesná. Jen proto, aby přijala Tvůj prostší slovník ? Nerozumíš ji ? Tak to chlapsky přiznej. Ona Ti to ráda přiblíží. Tak ji znám já.

Einsteine (ratka, 27. 12. 2008 21:09)

NIc rozebirat nemusis. Setri sily.
Ahoj nekdy.

Ps: Ratce (Enstein2, 27. 12. 2008 20:46)

A ještě ke všemu tam má tolik chyb,že jsem pojal důvodné podezření,že chodil do stejný školy jako Vasil.

Ratce (Enstein2, 27. 12. 2008 20:40)

Nezlob se Radko,ale to co napsal ten Komárek je tak primitivní hovadina,že by tomu snad nevěřili ani děti v mateřský školce.Fakt nemám chuť kdejakou nicneříkající blbost rozebírat.Zkus to raději všechno popsat svými slovy,pěkně od samého počátku sama a pak, snad možná, tomu konečně porozumím,ahoj.

omlouvam se (ratka, 27. 12. 2008 19:33)

ale p. KOmanek predstavuje moznost jak by to mohlo byt. Nekritizuje, ze tohle je blbost a tamto je taky je blbost. Ale predklada svoji predstavu ktera vychazi z pravidel matematiky (Teorie chaosu)a tudiz stavi na konkretni teorii, o kterych lze pak dale diskutovat.
Me zajimaji nazory, jak by to mohlo byt. Rict ze je neco blbost umim taky :o)

jeste jeden priklad (ratka, 27. 12. 2008 19:27)

autor David Komanek Evoluce:
zasade jsou mozna dve pojeti vzniku dnesni podoby zivota, ktera jsou stavena jaksi do protikladu : Bud je vsechno nahoda a budeme se spolehat na to, ze je to statisticky mozne, byt nepravdepodobne, anebo primeme tvrzeni, ze "jina moznost nebyla", coz patrne vyvola jiste asociace s nabozenskym citenim, i kdyz, podle meho nazoru, to jeste porad neni totez co stvoreni.
Misto toho, abychom tu rozvadeli dukazy pro jedno ci druhe z obou tvrzeni, povsimneme si radeji toho, co mnohym kritikum unika - totiz moznosti propojit oba protiklady v jeden celek. Jde to ? Ja si myslim, ze , alespon do urciteho stupne, ano. Zivot se ve svem vyvoji mohl preci mnohokrat octnout v "rozhodujicich bodech". Nazveme tyto body "singularitami", protoze populace do nich mohou stupovat a z nich vystupovat, aniz bychom byli schopni predpovedet, jaka zmena behem jejich "pobytu v singularite" nastane. Temto okamzikum jsem ochoten prisoudit onu roli nahody, ktera se v tradicnim pojeti zhurta aplikuje na celou evoluci. Snad bychom mohli jit jeste dale a tvrdit, ze ziva "hmota" techto singularit primo vyuziva, ale pro to nemohu zatim snest zadne rozumne dukazy.

Tedy - nektere , zduraznuji : nektere - evolucni novinky mohou mit puvod v singularnim chovani. Jine jsou podle meho nazoru vysledkem nutnosti, vyplyvajici z nastoupeneho smeru vyvoje. Mate-li predstavu o tom, jak se chovaji matematicke funkce, jimz se rika atraktory, jste doma. :-) Jde mi v zasade o to, ze urcita, byt drobna, zmena v genomu muze mit klicovy charakter pro "prepnuti" morfogenetickeho procesu do jine polohy - predbeznym dukazem necht nam jsou homeoboxove geny. Toto "prepnuti" je ve filozofickem kontextu vlastne shodne s vyuzitim jinych rozmeru "stavoveho prostoru". Nahodne okamziky ve vyvoji pak urcuji zpusoby, jimiz se otviraji nove stavove prostory...

Ale proc zustat u tak jednoducheho popisu, ze ano ? :-)) Skutecnost je malokdy cernobila. Vzdyt povazte - drobna "poskozeni" genomu preci jen jsou zdrojem moznosti - tim se nahoda promita do skutecne podoby prislusneho atrakoru. A naopak, podoba one "priblizovaci funkce" pravdepodobne z velke casti urcuje, ktere mutace maji sanci se projevit v realu a ktere budou "zatraceny" ... ... nehlede k tomu, ze tato teorie se elegantne vyporadala i s neexistenci prechodnych typu ve vyvoji. Nekde je nalezneme, nekde je uz mame, ale ve vetsine situaci je marne po nich patrat...


nerozumim (ratka, 27. 12. 2008 14:04)

cemu ze mam verit? nejak se mijime

Ratce (Enstein2, 27. 12. 2008 11:05)

Vysvětlení určitě ne,pouze chabý,povrchní popis,no ale nikdo ti samozřejmě nemůže zabránit,aby jsi tomu věřila,on vlastně celý náš lidský svět je o víře,správná víra může člověku pomoci a špatná může člověka naopak zničit.

Einsteine (ratka, 27. 12. 2008 10:10)

Je to pouhe vysveteleni urcitych deju. Nic vic.
To nic, nic, nic je tady porad :o)

Ratce (Enstein2, 26. 12. 2008 22:51)

Teorie chaosu je blbost,nebyli by jsme tu ani my,ani planety,ani hvězdy,jen samé nic,nic,nic...

Einstein (ratka, 26. 12. 2008 22:05)

to je :o) Dneska je naky kysely :o))

Ratce (Enstein2, 26. 12. 2008 20:56)

Koukám,že ten chlaost je pjeknej potfora.

zrovna jsem (ratka, 26. 12. 2008 20:39)

cetla ze lidem se pry zmensuji mozky jelikoz je ted nepotrebuji. Treba se potvrdi experimentalne:o))

Petre (ratka, 26. 12. 2008 20:17)

napsala jsem jiz komentar u tebe.

Ten rozdil mezi clovekem a zviretem, vidim spise v tom ze clovekse zastavil jaksi v pulce cesty ve vyvoji. Jakoby se nedodelal a dodelavaly ho az okolnosti behem jeho zivota. Byl schopne se prizpusobit. A to nastartovalo pak jeho dalsi osud.
Obetoval velky kus dokonalosti (zvirata jsou dokonala) aby zustal jen polovicaty, a mohl se prizpusobit.
psala jsem u tebe ze to mohly byt sexualni preference. Muzi mohly vybirat samice ktere pusobily nedospele, detsky. A tak postupne zarazili vyvoj k dospelemu jedinci a ten zustaval dele nedovyvinutym deckem. A tim je dosud :o)) nedospiva, zustava jaksi ehm nedodelany.

To, že neandrtalec vyhynul snad vím (pevasa, 26. 12. 2008 20:12)

To je jasné, ale škola mne učila, že je můj předek.Dnes už se ví, že ne. Kdyby se člověk "nynější" vyvinul za 100000 let, déle to být nemohlo, z čehokoliv, je mezi zvířaty a lidmi takový rozdíl, že by se musel jedinec měnit za jediný život(generaci) znatelně. Proč to ale skončilo? Co ten chaos dělá, že nedělá? Nechme vznik života a diskutujme o tomto jednom kroku evoluce zvíře- změna-člověk dnešní.
To, odkud vše chytré vyšlo tvrdí už Bible...

me zase celkem (ratka, 26. 12. 2008 19:57)

zajima ze veskera civilizace, prakticky vsechno se objevovalo z oblasti "urodneho pulmesice" na blizkem vychode.
prisel odsud pluh, zemedelstvi, zelezo, kolo, chov domacich zvirat, nase ovce, kozy, kravy, obili.

Kdyby se to neucil muj syn sestak, tak bych si to snad ani nevsimla :o))) jakoby se vsechno rodilo na jednom miste a odsud postupovalo dal do Egypta, odsud do stredozemi (Minojska kultura) a teprve pak postupne do Evropy.

Cokoliv se vymyslelo prislo z "urodneho pulmesice". Kluk ma ten pulmesic v zubech. Dostal z nej ctyrku :o)

Petre (ratka, 26. 12. 2008 19:44)

Ted presne nevim co mas na mysli. Mluvila jsem o chaosu bez dukazu? Na haosu mi prijde dukazu celkem dost. Prave ze se mi zda ze chaos a evoluce si celkem rozumi. Ze je to vlastne jedna rodina. Oboje se chova prirozene. Evoluce se ridi pravidly chaosu. nahodou.

Neandrtalec vyhynul.
Musela bych kouknout presneji abych se mohla zapojit. Nemam znalosti. Myslim ze Lucy byla o hodne starsi.

Einsteine (ratka, 26. 12. 2008 19:40)

tak fajn, super :o) TAkze rikas ze to byl pan Chaos kdo si s tim jedem vyhral. To by Chtela jsem trochu rozproudit polemiku kdyz na ty Polemice u Satanky jsme. At trochu provetrame brka :o)))

Ratko, (pevasa, 26. 12. 2008 18:22)

trochu mne zarazilo, že v jedné myšlence mluvíš o teorii chaozu bez důkazů a hned v druhé chceš na Ensteinovi2 důkazy, kdo vymyslel jed.
Jinak jsem to u sebe , abych to tu nezas...., trochu rozebral dění proti toku času. Tady totiž chceme obsáhnout moc široký záběr a skákáním v milionech let se nedá nikam dojít. Tak jsem se vrátil o jen o100000.Vycházejí tam zajímavé věci. Na vývoj dnešního člověka z neandertálce nebylo ani 80 tisíc let. A to je sakra fofr....

Ratce (Enstein2, 26. 12. 2008 17:44)

Dobře,budu mluvit tak aby jsi mi rozuměla,tedy tvým jazykem,ten dotyčnej se jmenuje CHAOS,faktem ovšem zůstává,že mě tak blbej nepřipadá.

Ps:Ratko prosím netapetuj tady

jeste neco k vyvoji (ratka, 26. 12. 2008 17:28)

Opsano z: http://www.elabs.com/van/stvoreni_versus_evoluce-krystal-op.htm
Materialistické koncepce využívají Darwinovu teorii k vysvětlení vzniku života a původu člověka pouze z hmotného základu, přičemž hmotu považují za jedinou objektivní realitu. Ačkoli sám Darwin nevystupoval jako materialista a předpokládal stvoření, jeho přírodovědnou teorii filosoficky rozšířili pokračovatelé a propagátoři, zejména E. Haeckel. Haeckel jako autor sloganu Mojžíš nebo Darwin! vytvořil schizofrenní myšlení: buď věda, nebo víra! Dodnes v povědomí veřejnosti pod pojmem darwinismus přetrvává Haeckelovo pojetí. Darwinovu teorii využil také B. Engels jako podporu svého dialektického materialismu.

Opačným extrémem je tzv. vědecký kreacionismus, který se staví ostře proti evoluci. Jeho zastánci považují popis stvoření světa v Genezi za doslovně platný. Určité změny připouští pouze v rámci původně stvořených druhů. Označení vědecký zde není na místě, neboť kreacionisté zcela účelově vybírají důkazy proti evoluci a zcela ignorují např. geologické poznatky o vývoji Země. Jejich vliv je ale v některých oblastech USA značný.

Třetí směr filosofického chápání vývojových teorií můžeme označit jako finalismus, který zdůrazňuje zacílenost a účelnost dění v přírodě i v celém vesmíru. Do této oblasti patří např. názory P. Teilharda de Chardin (1881-1955). Většina těchto koncepcí (včetně křesťanského evolucionismu) předpokládá nevyhnutelnost stvoření. Obdivuhodná dokonalost v harmonii, koordinaci a vývojové návaznosti přírodních procesů, vázaná na jedinečné podmínky na Zemi, svědčí o nekonečné inteligenci Tvůrce.

Již svatý Augustin si představoval vznik druhů jako přechod z potence do uskutečnění a předpokládal v živých bytostech zárodečné vlohy, které se působením Tvůrce za vhodných podmínek rozvíjejí a zdokonalují. Stvoření a vývoj se nevylučují, nýbrž doplňují. Lze tedy vznik nových druhů označovat jako tvůrčí vývoj .... Tak mohl existovat na počátku nějaký prvotní organismus obsahující potence pro vývoj celé říše jednobuněčných organismů. A když jeho útvarné možnosti byly vyčerpány, mohly vzniknout v jednom druhu nebo ve více druzích podklady pro vznik organismů vícebuněčných. V těch novotvarech mohly být obsaženy fylogenetické zárodky primitivních rostlin a zvířat. I ty novotvary mohly časem vyčerpat své možnosti a dobýt všech možných zeměpisných prostorů. Jeden z těch druhů nebo i více takových se mohly podle tvůrčího plánu stát opět zárodečnými druhy pro další vývoj a biologický vzestup ...

Poslední otázka je, užil-li Tvůrce k vytvoření lidského těla organismu zvířecího. Domnívá-li se někdo, že ano, neodporuje to logice, poněvadž je zachován princip dostatečného důvodu a za účinnou příčinu je pokládán všemocný Stvořitel. Neodporuje to ani zjevení Božímu, poněvadž se tu nepopírá činnost božská. Lze to tedy pokládat za možné a představovat si to jako velkou mutaci způsobenou zásahem Božím. Jiná otázka však je, zdali tomu vskutku tak bylo. Možnost není ještě skutečnost.

Einsteinovi (ratka, 26. 12. 2008 17:12)

Proc myslis? Ja prece nenapsala ze verim evoluci. Akorat ze je to zatim jedina me znama teorie vyvoje druhu.

Ja se o ty podrobnosti zajimam. Ty si myslis ze ne? Ze se nezajimam?

Chaos ma vychozi podminky. A dle techto podminek se pak chaos chaoticky chova. Si myslim Ale muzu se mylit samozrejme. Nejaky odkaz zde. Je to oblast ktera me hodne zajima. http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_chaosu


Ja fakt myslela u toho hadiho jedu, ze tim NEKDO jsi myslel nekoho. Nekoho konkretniho. A to bych fakt rada vedela neco blizsiho, kdo to byl a jak to delal.

pro Ratku (Enstein2, 26. 12. 2008 17:03)

To co jsi napsala Petrovi,je dle mého názoru typická ukázka,jak zametat fakta pod koberec,hlavně nic nerozebírat,nezajímat se o podrobnosti,bezmezně věřit povrchnosti a tomu co je nám předkládáno a basta.

Ratce (Enstein2, 26. 12. 2008 16:22)

Ps:Jestliže v chaosu vládnou jakákoliv pravidla,pak stěží můžeme mluvit o chaosu.

Ratce (Enstein2, 26. 12. 2008 16:04)

Napsala jsi:
Ale zkusme se nejak postavit k tomu hadimu jedu jak popsal Einstein. Rekl ze ho musel nekdo vymyslet. At teda napise kdo a jak, jakym zpusobem a kdy. Pak k tomu muzeme zaujmout nejaky nazor a treba hledat thliny....

Jsi na řadě ty Ratko,aby jsi vysvětlila jak to tedy je,chceš-li oponovat,určitě jsem tím nemyslel nějakého církevního dědu,který přišel k hadovi v určitou hodinu na určité místo a řekl čáry máry fuk.
Je to na tobě,aby jsi mi to vyvrátila,řekni ty podle jakých pravidel nebo zákonů se věci dějí,aniž by nad tím nemusel nikdo myslet,třeba v případě hadího jedu,nooo tak to jsem zvědav.

Petre (ratka, 26. 12. 2008 15:18)

myslim ze tenhle vyvoj ktery vidime je vysledkem chaosu a pravidel ktere v chaosu vladnou.(zakladni sily) Chaos neznamena ze je mozne uplne vse nbyrz ze se stane to co jemozne a to s urcitou pravdepodobnosti. To pak umoznuje vznik ataraktorum, trajktoriim mozneho vyvoje. To jsou jen omezene moznosti "kam padne kostka". A z techto moznosti zase padnou jen predem dane moznosti. Az vnikaji strukury ktere jsou napadne podobne tem strukturam (formam) ktere skutecne pozorujeme.
Takze chaos vladne porad. My jsme demonstraci, vysledkem chaotickeho vyvoje vesmiru. Vysledkem vniku forem v kterych se skryvaji porad stejne zakladni principy chaosu. To co vnimame jsou jen ruzne formy. Podstata (chaoticka) je furt totez.
Ale jestli mas nejakou teorii sem s ni :o) Teorie miluji z celeho srdce :o)

ahojte vsichni (ratka, 26. 12. 2008 15:07)

souhlasim s tim, ze ve vsech teoriich jsou trhliny ktere nevysvetluji to nebo ono.
Presto se snazi neco vysvetlit. Tak jak to nejlepe umi a to muzeme treba opravnene zkritizovat tim co zase vime my. Tohle si myslim je naprosto ferovy zpusob.

Ale zkusme se nejak postavit k tomu hadimu jedu jak popsal Einstein. Rekl ze ho musel nekdo vymyslet. At teda napise kdo a jak, jakym zpusobem a kdy. Pak k tomu muzeme zaujmout nejaky nazor a treba hledat thliny.

Jak vypadaji jine dimenze si umime zhruba zpocitat. mame na ne matematicke modely. Tak jak fugnuji? Jak v nich bezi cas, prostor? Jak jsou navazane na nas svet?
STaci jen naznaky teorie. nemusi to byt prece presne.

At je ceho se chytnout. Moznost se zamyslet.

všem (Enstein2, 26. 12. 2008 13:47)

Lidské vnímání zcela určitě není středem vesmíru a tak poznámka o "lidské namyšlenosti" je zde podle mého trefa do černého.Být stoupencem toho či onoho směru,vědu nevyjímaje, neznamená nic jiného než být stoupencem toho či onoho náboženství,což takto postiženého zaslepuje a pak není schopen posuzovat věci objektivně.Žádné univerzální pravdy neexistují,v tom vidím onu "lidskou namyšlenost",v jakékoliv, na první pohled geniální teorii,lze při podrobnějším zkoumání najít obrovské trhliny,Darwinovu nevyjímaje, jak tu trefně naznačila Saty ve svém příspěvku,je tam toho určitě mnohem více,jako další příklad mohu uvést třeba záhadu hadího jedu.Je to totiž tak složitá sloučenina,že ji ani člověk ve svých dokonalých laboratořích neumí vyrobit,systémem pokus omyl by to trvalo přírodě miliardy let,navíc had nemůže vědět jak má jeho jed na oběť působit,nemůže si to ověřit,nemůže vědět nic o nervovém systému oběti,prostě při podrobnějším zkoumání dojdeme nevyhnutelně k závěru,TO NENÍ EVOLUCE,NAD TÍM MUSEL NĚKDO MYSLET,a takových "záhad" je kolem nás jak naseto.Jinak se to tady dobře čte a tak Vám všem tu přeji hodně zdraví a pohodové svátky Vánoční,tedy ten zbytek,ahoj.

Šťastný a veselý , skoro po svátcích (pevasa, 26. 12. 2008 12:15)

Díky za hezké články k zamyšlení. Snažím se jít proti směru času (skeptici prohlásí, že neexistuje).Nač je mi dnes dohadování o tom počátku života (na zemi, ve vesmíru, stvoření), když hned první pochybnosti mám hned v první etapě cesty zpět. Tu vezmu v potaz známé zákony přírody (genetika, Dědičnost, zrození, buňky, částice hmoty, ....), což jsou vědou doložené fakty. Nevařím tedy z vody, jak by se zdálo. Používám právě ten selský rozum. Když nyní platí tyto zákony, proč neplatily dříve a umožnily tak rozmanité čarování(mezičlánky nikde nejsou)? Kdy přestal platit "chaos" a nastoupil řád? Myslím, že cestou proti času a selským rozumem lze k něčemu dojít. Chce to jen neskákat po milionech let (těmi se zaštiťuji ti, kteří nevědí jak v evoluci dál. Vývoj nyní žijících druhů na zemi ale není otázkou milionů let, ale několika desítek tisíc....Tedy ani ne stovek
Jinak mi Ježíšek do mé teorie nadělil docela krásný vědecký objev. Zkusím se nad tím zamyslet u sebe a pak bych to ,zkrácené, dal i sem.
Dobrou chuť.

pro Radku (Saty, 26. 12. 2008 12:10)

Já ti rozumím Radko. Vynechám náboženství a zaměřím se na Darwina. Je to lano, kterého se člověk drží, ale vůbec neví jak je pevné, dlouhé a jestli se přes něj dostane na druhou stranu. Nabízí to, co jen teorie může nabídnout. Popis stvoření života podle Darwina vypadá jako jediná možná reálná varianta...do doby, než se začnou nacházet mezery s otazníky. O těch mezerách se mlčí a je to pochopitelné, nejdou ničím zaplnit. Jak mne znáš, nejsem stoupenec žádného náboženství a Darwin u mne taky nemá nijak valnou podporu. Tyhle dvě varianty mi připadají, jako přešlapování na místě a ono se taky není čemu divit, moc velký výběr zatím není. Mluvíš o opatrnosti. Kdyby byli lidé v myšlenkách, nápadech a fantazii opatrní a nesnažili se přemýšlet a kombinovat, nedocházelo by k překvapivým objevům. Přesto všechno toho víme o vesmíru a vzniku života tak málo, že se to skoro rovná nule. Víme kolik je dimenzí, kam nemůžeme nahlédnout? Víme jestli náš vesmír je ten jediný? Co když náboženství se svým Bohem a Darwinova teorie jsou směry, které záměrně mají odvést pozornost lidí od jiného směru? V jednom věděckém časopise jsem četla tohle: "Vědci se velmi často mýlí. Správné je, když vědci sdělí veřejnosti nejen objevy, ale také když veřejně přiznají omyly, což se v žádném případě neděje tak rychle, jak rychle je uveden do života chybný objev." Já jen dodávám, že ve vědeckém světě má samotný Darwin mnoho odpůrců. Taky přeji hezký zbytek svátků.

tak jeste jednou (ratka, 26. 12. 2008 11:10)

nekdy mam pocit ze nejsem schopna vubec sdelit to co citim. A pak si nadavam jaky jsem to nesika. TAkze tim chci rict ze vubec nejsem nejaky stoupenec tho nebo onoho smeru. Akorat rada poznavam a podivam se jake argumenty ta nebo ona teorie nabizi. Jak se snazi vysvetlit to co je. Nakolik je to timto zpusobem mozne.
Jsou ruzne zpusoby.

To co ale me pak naplnuje opatrnosti je fakt, kdyz nekdo prijde s napadem a ten neni vubec nicim podlozeny. neni tam zadny zpusob jak by to mohlo byt. Jedinou argumentaci je pak vira. Pricemz tomuze byt pravdive. Proce ne. Ale neni to podlozene argumenty.
nekdy argumenty (zdravy selsky rozum) tuhle moznost dokonce primo vyvraci.

A takhle je to v esoterice vsude. Nekdo prohlasi ze tohle a tohle je pravda. A ze to tak funguje. A ze to cetl v tajnem pismu, ritualu, sdeleni a ze ma vnitrni pocity ktere s tim souzni. A proto to tak je.

Tohle vsechno muze byt. Ale ja se drzim zpatky. Zamerne. Ne proto ze bych byl nejaky zkostnately neverici. Vubec ne. Ale chci si zachovat rozlisovani. Rozlisovat mezi soucasnym stavem vedeni (co vedet muzu) a domyslenim.

Preji jeste hezky zbytek svatku.

omluva (ratka, 25. 12. 2008 20:33)

za tu hrubku, ma byt myslenka smaozrejme.

ahoj vsichni (ratka, 25. 12. 2008 20:31)

diky Saty za hezke shrnuti
Jeste se vratim k Petrovi. Ja jsem ho pochopila. Chapu i vsechny kterym se na evoluci spousta veci nezda a je jim blizka teorie mimozemstanu na krasnych vozech.

Ta teorie mimozemstanu ma pro me totiz vadu na krase. Ne ze bych ji neverila. Ale prijde mi ze si to tim moc zjednodusime. Kdyz to teda nebyl buh a stvoreni a nebyla to ani evoluce (prirozeny vyvoj) tak to musli byt mimozemstane.
Stejne takhle si muzu vysvetlit proc mam furt ponozky po jednom paru. Muzu rict zi mi je odnasi nejaky tpraslik.
Proste jsem clovek, ktery vita jakoukoliv kritiku ovsem i s navrhem nejakeho zlepseni. Reseni.
A to mi prave ti mimozemstane nenabizeji. nei to pro me reseni ktere by mi mohlo vysvetlit jak vyvoj zivota probihal. jak zivot vznikl. nevysvetli jak vznikli tihle mimozemstane, jak se vyvijal zivot obecne.

Ja nejsem zadny neverici Tomas :o)) Jsem velice svobodna v mysleni a prijimani novych veci. Cokoliv je mozne tak u me padne na urodnou pudu.
Urcite jsoumozni i mimozemstane. Ale to neni pro me teorie jak mohl vniknout zivot. Tou by se to stalo vmomente, kdyby sji Saty prisla s mislenkou jak ti mimozemstane vznikli :o)) JInak OK, muze byt. Ale neni to teorie vzniku zivota. Ani druhu. Neni to zadna teorie.

pro Radku a Pevasu (Saty, 25. 12. 2008 20:20)

To je prima čtení. Kolik takových polemik bylo a ještě bude. Lidi se dělí
na věřící v Boha, na ty kteří čerpají vědomosti z evolučního učení a na ty,
kteří nacházejí velké mezery v jednom i druhém.
Pro věřící lidi je samozřejmostí, že Bůh stvořil vesmír, hvězdy, planetu Zemi
a jako třešinku na dortu člověka. Druzí zase čerpají vědomosti z evolučního učení,
že za miliony let se z aminokyselin a bílkovin vytvořily buňky a pak to bylo rychlé,
protože za krátko už po Zemi pobíhali lidičky. Záměrně se přehlíží fakt, že k tomu,
aby se tahle verze uskutečnila, je stáří naší Země skutečně krátké a nejen to,
poslední poznatky ukazují, že ani stáří celého vesmíru není dostatečně dlouhé.
Myslím si, že k tomu, abychom se podívali na budoucnost, je nutné podívat
se na minulost. Bible, svaté spisy, báje i pověsti dávno zaniklých civilizací
směřují k jednomu...k bytosti, nebo bytostem z nebe. Najdeme tam spousty
popisů nebeských strojů i divně oblečených nebeských bytostí. Daniken popsal
jen zlomek kreseb vyrytých do skal nebo událostí popsaných klínovým písmem.
Třeba ve Val Camonica v Itálii je v tomto údolí v délce 100 km. na 30000 kreseb
a na mnohých z nich mají postavy zvláštní oblečení, u kterého na první pohled
zřetelně poznáme skafandr.
Já, i když verzi Boha tak jak jej předkládá církev neberu, na druhou stranu
nemůžu přehlídnout, že je v textech i malbách zašifrováno sdělení, které může
být pravdě daleko blíž, než Darwinova teorie. Proto je mi myšlení Petra bližší,
protože se řadí do té třetí skupiny lidí jako já, ale bez lidí jako jsi ty Radko, by nás to nenutilo hledat to co ještě není objeveno.
Zdravím a přeju hezké sváteční dny.

To jsi špatně (pevasa, 24. 12. 2008 14:52)

pochopila. Já jen poukazoval na tvrzení většiny lidí, že je člověk nejdokonalejší a nejchytřejší, a vlaštovku jsem dával za příklad tvora "vybavenějšího" smysly než jsme my. K čemu potřebujeme přístroje, ona zná od narození...Při tom má mozeček mnohem menší. Mozkem a jeho vrásněním to tedy asi nebude....

delam vse :o) (ratka, 24. 12. 2008 13:15)

a jeste se u toho bavim.

Jinak oprava: mijime se, hehehe ne myjeme se.

Preji hezke vanoce

S tím (pevasa, 24. 12. 2008 12:30)

souhlasím. Jen mě zaráží ta "vědecká" tvrzení, že nemůže být nic jiného než to co poznáme našimi smysly.
Ty dneska nevaříš, nepečeš, nesmažíš? Já mám Babču v práci a tak sám si vařím, sám si smažím. Ještě, že nemusím prát....

napadlo me Petre (ratka, 24. 12. 2008 12:26)

ze se vlastnemyjme v uvazovani. Ty mluvis o vlastovce jao nedokonale a ja ji naopak povazuji za naprosto dokonalou. Stejne jako nasi kocku nebo strom.

jaka namyslenost; (ratka, 24. 12. 2008 11:54)

dt kazdy objeve je jen odhaleni toho co jiz existuje. Co priroda davno stvorila :o) Takze ja si nevsimla ze bychom byli namysleni spise hloupi. A pod pojmem hloupi rozumim nevedomi. nevime spoustu veci. Nejsme zatim schopni je postrehnout. Uvidet. Pochopit.

Ratko, (pevasa, 24. 12. 2008 11:38)

myslím, že je přirozené vše co se děje. Jen to co nechápeme považujeme za nadpřirozené. Co když ty chaotické systémy jsou chaotické jen proto, že to tvrdíme my a bez ohledu na náš názor má ten chaos pevný řád a zákon tak jako vše? Náhoda je když se něco neřízeně děje.Bez ohledu na účel dění. Kdysi jsem tu už uvažoval o inteligentní náhodě, kde dochází k řízení mimo naše smyslové vnímání. Pokud by byla náhoda náhodou beze všeho, nemůže se dostat do cyklu. Cyklus už není náhoda.
Stále mi nějak nesedí lidská namyšlenost, že neexistuje nic chytřejšího než my.Přitom našich pár smyslů nám neumožňuje "propátrat" jiné rozměry, jiné (třeba paralelní) vesmíry. Vždyť i zvířata mají smyslů více, jen je nechápeme. GPS je vybavena vlaštovka od narození a my ji máme za nedokonalou. S tou učeností,schopností a chytrostí lidstva bych byl opatrný...Cyklické ověřování a opakování nemůže být součástí chaosu , protože k výběru je nutné vědomí a rozhodovací schopnost. Ta jednotka si musí uvědomit, že jí to a to sedí či nesedí.
Nemyslím, že by lidé jiné planety oseli, ale v inkubátoru vyrobili zárodky nových životů a ty pak v pár létech dopěstovali k dospělosti a dál už použili přirozeným způsobem..
Bohatou nadílku

jeste jednou k vesmirnemu letu (ratka, 24. 12. 2008 10:50)

Petre, kdyby si nekdo vzal zarodecne DNK na neajkou planetu a tam to vysel jako zrni tak stejne to nic nezmeni ze zivot se vyvineul nahodou. Nekde, nejakym zpusobem. MIliardou opakovani a zpetnych smycek. Cyklickym overovanim a vylucovanim.

BAndy i Pevaso (ratka, 24. 12. 2008 10:40)

ja s tebo souhlasim. myslim si porad ze zivot se vyviji prirozene. Ze se tomu sice rika nahoda ale i ta nahoda ma prirozeny vyvoj. Staci se podivat jak se chovaji choaticke systemy. jejich ataraktory. Jakse to vsechno vine urcitym smerem. Nahoda neznamena ze se stane cokoliv. Nahoda znamena ze stane to co se muze stat. A to porad dokola. Opakovane.
A ackoliv mam oci i usi otevrene nakonec se vzdycky vracim k prirozenemu vyvoji nikoliv nadprirozenemu. Zadna inteligence ktera je vic nez my. Ano,muze existovat vedomi nad nama. Spolecne vedomi, akasa, databaze vseho, ale porad to nemusi byt nejak anadrazena inteligence. je to jen zrcadlo toho vseho co se deje. Soubor informaci.
Preji Vam vsem hezke svatky

Bandy, (pevasa, 24. 12. 2008 00:36)

máš výbornou fantazii a přemýšlíš i logicky. Co bude za tisíc let bych si nedovolil odhadovat. Jestli to takto půjde dál, nebude tu život žádný. Já k takovým blbým myšlenkám o evoluci přicházím,když si vezmu kus papíru a píšu si co je nutné k jedné jediné změně. Zkus si někdy rozepsat přeměnu ptačího pohlavního ústrojí na savčí. Je to šílené množství změn.Už jen, že jednomu tvoru naroste pindík a druhému vhodný protikus je zázrak. A na ty já fakt nevěřím. Veselé Vánoce všem

Ratko, (pevasa, 24. 12. 2008 00:27)

ale vždyť stále vyslovuji své stanovisko a tedy svou cestu.Genetika je vědecky ověřená a funguje.Na zemi existuje zahradník a ten seje semínka. Proč by nemohl mít vesmír jakousi inteligenci, která zasela také taková semínka života? Představme si situaci za 500 let. Při současném pokroku vědy poletí naši prapotomci na nějakou obyvatelnou planetu.Co si sebou vezmou na cestu? Povezou krávy, vepře, slony,trávu, slepice, ..., tak jako údajně NOe? Určitě ne, nesehnali by na takovou cestu energii. Vezmou sebou "hrst" zárodečných buněk, nářadí a poletí. Na místě si pak upraví kód těchto buněk a vypěstují vše na místě ( za 500 let nebude úprava jistě pro lidi problém- proč by měla být problémem pro nějakou dřívější vesmírnou civilizaci.). Jak prosté a neodporující žádnému současnému poznatku vědy ani náboženství. Odpadávají slepé uličky "evoluce", vývoj jde přímo a s minimálními ztrátami.

ratka (Bandy, 24. 12. 2008 00:09)

To kdysi dávno se potkal atom kyslíku s atomem uhlíku. Ado jejich velké lásky se přimotal dusík. Laškovali spolu tak dlouho až se na ně začali nabalovat další atomy a najednou se začali vinout do šroubovice. No a tak to pokračuje dodnes. Jen ty struktury jsou stále složitější.Už nejsou schopny jen se množit. Jsou schopny vytvářet si obranné mechanizmy. Jsou schopné svévolně měnit svůj další vývoj.A jestli amíci tvrdí, že na to nebylo dost času, věřím jim stejně jako bych věřil českému výzkumáku. Kdo ví, jakou rychlostí , v které době evoluce probíhala. Kdo ví, kdy to byl plynulý proces a kdy se odehráli skoky. Přeji Ti hezké Vánoce.

Pevasa (Bandy, 23. 12. 2008 23:58)

Není na místě žádný spěch. Evoluce je velmi pomalý proces. Přepíšeš-li DNK na RNK, transkripce se to jmenuje, dostaneš se na úroveň virů, viroidů a podobných organizmů. A jejich mutací vznikají nové bílkoviny. Kdo tuší, kam povede jejich další vývoj. Pohybujeme se v řádu statisíce let. Tak daleko nesahá paměť lidstva. Jak vědět co bude za tak dlouhou dobu. Kdo může s naprostou odpovědností vyhlásit, že lidé nebudou žít pod vodou nebo nebudou létat. Četl jsem kdysi zajímaví sci fi. V budoucnosti v rámci asi tisíce let, lidská civilizace prohrála svůj boj. \planeta se stala planetou psů.Ti psi měli stejné politické zřízení jako lidé, a lidi si chovali na obojku. Chceš tu možnost vyloučit ? Můžeme se přít o době , kdy se to stane. Ale jestli se to stane ? Kdo z nás to může vyloučit ? Veselé Vánoce

petre :o) (ratka, 23. 12. 2008 18:27)

Opakujes totez :o) OK, rikas ze to nebylo nahodou. A ja se ptam jak to podle tebe bylo. Kdyz vyloucime vsechnymoznosti tak nam zadna nezbyde :o)) Ja bych chtela slyset odpoved. Jak to podle tebe bylo? Jak si predstavujes zemohlo dojit k v zniku druhu? Jak se stal had hadem, jak se stalo kridlo kridlem? Pokud nemas ani naznak nejake svoji teorie tak je pak asi jedinou moznosti prijmout nejakou teorii kterou mame.

Kdyz se potrebuji nekam dostat, tak si prece musim vybrat nejaky dopravni prostredek nebo jit po svych. Ale nemuzu rict ze nekam jdu a nic si nevybrat (ani vlastni nohy)

Ratko, (pevasa, 23. 12. 2008 17:11)

dá se to těžko pojmenovat čemu věřím. Řekněme na inteligentní "náhodu".Na obyčejnou bylo na zemi málo času. Jak už jsme tu s Richardem psali (každý z jiného zdroje), tak náhodný vznik 1. živé buňky je pravděpodobný jako 1:počtu všech atomů v našem vesmíru. K dalšímu rozplemenění těchto buněk do podoby všech tvorů by bylo třeba ještě jednou takové náhody. To ale není 2x náhoda, ale náhoda na druhou. V tuto možnost snad nevěříš ani Ty. Ten další evoluční vývoj z té první buňky by byl možný za předpokladu, že by neexistovaly nynější bloky na úrovni Kmenů, rodů, druhů..., a není možné mezirodové(....) křížení. Proč ale vznikly tyto bloky později? Náhodou? Vyvinulo se cosi použitelného a blok, už to tak je navěky.Had je hadem, člověk člověkem. Člověk touží po létání i životě pod vodou a přeci nikomu nezačala růst křídla, ani žábry. Náhoda? Věřím, že za tisíce ba miliony let to bude stejné. Náhoda se zastavila.Nevznikají nové druhy. Proč? Podělíme-li dobu trvání země počtem živočišných a rostlinných druhů, musely by vznikat nové i za dobu jednoho lidského života...

Pevaso (ratka, 23. 12. 2008 10:47)

Kdyz neveris na nahodu vzniku, na co teda veris? Jak sipredstavujes ze vznikla prvni DNK jednoduchych ras a prvnich jednobunecnych organismu.

Myslis si ze ji nekdo udelal? A pak rekl, ted jste volne a vyvijejt se.
Nebo nekdo udelal vsechny DNK a rekl. Tak a ted jsou vsichni zivi tvorove udelani tak se ted mnozte a snazte se prezit (nevyhynout).

Pokud neuznas evoluci, tak si mysli ze bylo VSECHNO, vsechny druhy rostlin, zvirat stvoreny? Nekym?

Bandy (pevasa, 23. 12. 2008 10:41)

Teoreticky: Pokud by měla ta dívka mít všechny zdravé děti, nebude asi vada v genech. Plod možno poškodit i mechanicky (pád, úder, prášky, záření....). V tom případě se poškození nedědí.
Růst není naprogramován pouze před narozením, ale ihned po početí v té 1. buňce. Je obdivuhodně jak ví co má dělat, co kopírovat do svých následovnic, ty už vědí jak pokračovat, kam se zařadit. Když se nad tím zamyslím a promítnu si, co vše musí jediná zárodečná buňka obsahovat za informace, skutečně nevěřím na náhodu jejího vzniku. Je to něco tak složitého, že si to ještě dnes nedovedeme představit.

ratka (Bandy, 23. 12. 2008 09:29)

Rozumím Ti. Z toho důvodu se domnívám, že ke genetickému inženýrství u lidí by se mělo přistupovat velmi obezřetně.

Pevasa (Bandy, 23. 12. 2008 09:28)

Kde jinde hledat příčinu deformace ? Růst je naprogramován ještě před narozením. Možná nějaký vnější zásah do produkce růstových hormonů. No a jaké bude mít děvenka děti ? Já myslím, že zdravé.Její otec je kompletní a sestra rovněž.

Bandy (pevasa, 21. 12. 2008 19:09)

máš pravdu, ale je tato abnormalita s jednou rukou menší v genech? Dal by se tento chybný gen zdědit a dotyčná, které si též velice vážím, rodila děti s touž vadou? Nebylo to třeba poškození plodu nějakým vnějším vlivem?
U liliputů je to jasné. Tam je vše v genech, ale stále jsou to lidé se vším všudy. Tedy dvě nohy, dvě ruce, dvě oči.... Jinak tam také fungují geny otce a předků, tedy dědičnost. Záleží na tom jak se výsledný kód toho kterého člověka složí. Tady bylo spíše myšleno, že dvěma jedincům nenarodí tvor zcela jiného druhu, když se poškodí DNA. Zrůdy se rodily při poškození zářením, chemií a asi by se narodily i mně, jak mi řekla doktorka řekla, když mi nechala rozlézt borelku. Ještě, že už nemusím dělat děti. :-)

Bandy (ratka, 21. 12. 2008 18:38)

to jo, to mas pravdu. Ja sla spise jinym smerem. Chtela jsemnaznacit, ze zmena v genu vyvola celu serii ucinku. Proste se to seskupi jinak ale vetsinou nejak komplexne.

(ja nevim zda se to da pochopit)

Saty (Bandy, 21. 12. 2008 17:26)

Já se domníval, že filantropologie je něco jiného. Filantrop je lidumil. Filanropologie by tedy mohla být naukou o lidumilech nebo o tom jak se k lidumilným státi. Tvůj popis mi připomíná spíše antropologii. Jinak je Tvůj výkla přímo učebnicový.

Pro ratka a Pevasa (Bandy, 21. 12. 2008 17:21)

Zabývám se rozhodováním atletiky. Rozhoduji i závody tělesně postižených. Potkávám tedy hodně těchto lidí. Jak bychom tedy vysvětlili, že znám dívku s nedorostlo jednou rukou. Nebyla to amputace. Je ruka ji dorostla jen po loket. Je obdivuhodné, že závodí i v ligovém družstvu zdravých kolegyň.
Jak bychom si vysvětlili, že liliputka otěhotní. A má dítě normálního vzrůstu.
Mohl bych dodat více příkladů ale pro ilustraci to stačí.
Takže i příroda se dopouští polovičatostí. A ne vždy je schopna korigovat jejich reprodukci.

Ratko, (pevasa, 21. 12. 2008 16:20)

to je přesně ono co myslím.Nikdy žádná polovičatost, ale skok k hotovému.Nikde nevyroste nejprve zárodek nějakého údu, ale prostě úd navíc. Je ale také známo, že takoví jedinci mají problém s rozmnožováním. Jako by ta vada zablokovala tuto možnost.

chyba v genu (ratka, 21. 12. 2008 16:03)

vsimni si ze kdyz dojde v genu k chybe, tak se nestane neco polovicateho. Jako puloko nebo pulocas. Ale najednou se zmeni cela cast organismu. VYrostou blany, nebo naroste cely prst navic a to naobou rukach. Nevo cely zub navic a to symetricky (memu klukovi)

A tak sipredstavuju ze sekvence genu je jiz hotovy projev nejake kooperace, ktera se drive projevila nekde jinde a ted to skousi znovu. Tech kooperaci je nekonecne mnozstvi, ruzne kombinace, ktere urcite nekde fungovaly a jinde ne. A ty takhle bloudi knihou zivota a vpisuji se do ni.

Satynko, (pevasa, 21. 12. 2008 15:00)

teď jsi ze mne udělala hezkýho vola :-) Já to myslel trochu jako fór. Rád se pohybuji v rovině filozofické, ale přesvědčovat někoho o své pravdě, to bych nerad, protože i já jí považuji za další teorii, a teoretik není, filozoficky řečeno, znalý, jen bádající (česky blbec).... :-) Spíše hledám pro tu svou teorii oponenty. Jinak díky za vysvětlení-super

pro Pevasu (Saty, 21. 12. 2008 12:16)

Ahojky Petře, hodila jsem ti sem vysvětlení, jak to s tou polemikou pro znalé vlastně je. Jedná se o umění, či znalost v polemice. Ne každý je toho schopný. Nejde tu o to, jestli byla dřív slepice, nebo vejce, ale o to, kdo dokáže druhého přesvědčit, že jeho názor je správný. Jde tu vlastně o filosofii.
Filosofie z řec.filein = milovat, sofia = moudrost
= milovat moudrost, láska k moudrosti.
Tohle slovo poprvé použil Pythagoras /6.stol.př.n.l./
Vznik filozofie souvisí s vývojem lidského myšlení -člověk si začíná uvědomovat rozpor mezi mytologickými představami a skutečností a začíná hledat odpovědi na své otázkyo smyslu života, lidské existence, vztahu mezi dobrem a zlem.
Soustava filosofických disciplín:
ONTOLOGIE = METAFYZIKA – nauka o bytí (co je příčinou bytí, smysl existence)
NOETIKA = GNOSEOLOGIE – nauka o poznání
Empirismus – zdrojem poznání je zkušenost
Racionalismus – zdrojem poznání je zkušenost
Sensualismus – zdrojem poznání jsou smysly
Skepticismus – nemůže dojít ke správnému poznání
Agnosticismus – popírá možnost poznání
Objektivismus – poznání odpovídá realitě
Subjektivismus – poznání se shoduje s našimi představami o životě
ETIKA = nauka o morálce, morálních hodnotách
FILANTROPOLOGIE = věda o tom, co je podstatou člověka a čím se liší od jiných od jiných druhů
AXIOLOGIE = nauka o hodnotách
DĚJINY FILOSOFIE = zkoumá vývoj a změny filosofie.
Takže když se budem dohadovat o tom, jestli byla dřív slepice nebo vejce, nemusíme nutně znát pravdu, (být znalí), ale můžem o tom polemizovat tak dlouho, dokud nevyčerpáme všechny možnosti vhodné k přesvědčení oponenta. Uffff, tak jsem se snažila podat vysvětlení, jak to s tou znalostí tady doopravdy je. Hezkou adventní neděli.

Bandymu (pevasa, 21. 12. 2008 09:05)

Jdeme se Vám sem plést s jiným tématem, pardon.
Bandy říká: "Nejen délka řetězců DNK, ale i jejich sekvence, párování i způsob stáčení šroubovice je určující pro danou buňku. Z toho logicky vyplývá, že i pro vývoj této buňky. Já netvrdím, že se nekonal pokus o živorodou slepici. Jen se tak domnívám. V opačném případě by po ni zbyly stopy. Nebo by se vyvinula do dnes nepřehlédnutelné formy. Protože se jedná o téma dost podrobné, navrhuji ho přenést na Polemiku. Souhlasíš ? "

S popisem DNA máš jistě pravdu.Každá buňka ale při množení tuto informaci přesně kopíruje. Pokud vznikne při kopii chyba, narodí se třeba dvouhlavé tele, tedy skok od normálu k dvěma hlavám.Záleží v kterém úseku tohoto kódu chyba vznikla.Kde bych se dočetl o pozvolném vývoji DNA?
JInak po ztracených či slepých vývojových větvích stromu života se nenašlo prakticky nic a tak by to mohlo být i u té nešťastné živorodé slepice (pokud ty větve skutečně existovaly).

pro Ensteina (Saty, 19. 12. 2008 09:41)

Máš naprostou pravdu. Nedovedu si představit jako ideálního partnera muže, kterej by se mnou ve všem souhlasil, nikdy se nezmohl, nebo neprosadil svůj názor, kerej by jen ustupoval aby byl klid. Asi by to byla nuda a myslím, že bych ho brzo uškrtila. Asi je správný jak to všechno je, nejen vztah mezi dvěma lidmi, ale celkově. Je dobře že je dobro a paradoxně je dobře, že je i zlo. Je to parita jejíž výsledkem je symetrie.

Možná (Enstein2, 18. 12. 2008 22:36)

Jo,jo,je to všechno o toleranci,o snaze pochopit jeden druhého,na druhou stranu by svět byl asi jedna velká nuda,kdybychom všichni všechny chápali a tolerovali,dovede si vůbec někdo představit svět bez zla,kde by vládlo jen samé dobro???To by asi nebylo k přežití,stejně jako opačný extrém.

Monice (Bandy, 29. 11. 2008 14:45)

Já vím. Souboj pohlaví je blbost. Na tomto poli se nebojuje. Souznívá se. Anebo ne. Zaslechl jsem kdysi písničku z let třicátých:"Já bych tě, moje milá, láskou sněd". A to já raději ochutnávám.

Bandymu (Monika, 17. 11. 2008 20:52)

No vidíš a kdyby jsme tolik nebojovali a místo toho si snažili více porozumět, zbylo by víc času na zajímavější věci než-li plichta. Ale aby pak z toho nebyla šlichta........:-D